sv DIOS, voetbal sinds 1947

sv DIOS Nieuwarchief

- Van de kantinejuf.....
Auteur: Anita Luft     (Ingezonden berichten)

Beste allemaal,

Wat leven we op het moment in een bizarre tijd. We kunnen ons leven niet leven zoals we graag willen maar ik denk dat dit voor onze gezondheid op het moment het beste is en dat de genomen maatregelen de juiste zijn. Uiteraard heeft dat voor het verenigingsleven de nodige consequenties. Het is stil op ons gezellige complex. Iedereen van jong tot iets ouder mist het balletje trappen, een gezellig praatje, samen zijn onder het genot van een kopje koffie of biertje. Helaas is dat dit seizoen niet meer mogelijk.
Ik hoop dat ik iedereen volgend seizoen weer terug zie in goede gezondheid.
Tot die tijd.....pas goed op jezelf en op degene die je lief hebt.

Lieve groeten, Anita Luft

P.s.... maar we blijven wel in de 2e klasse

- NIET OP DE VELDEN
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Helaas worden we bijna dagelijks gebeld door buurtbewoners, handhaving en zojuist zelfs de politie dat er toch wordt gevoetbald op ons complex. Dit moeten we echt absoluut verbieden! Ook als je als trainer een sleutel hebt dan nog kun je een fikse bekeuring krijgen als je toch op het complex bent, dus alsjeblieft mensen blijf thuis!

Wij gaan in overleg met de gemeente of en wanneer gebruik van de velden weer is toegestaan. En onder welke condities....
 
Bestuur sv DIOS 
- Competities niet hervat!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Bron: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

"Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.” 

Richten op verenigingsleven

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.” 

 

Nee, geen wedstrijd..... - DIOS tegen Corona
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het klinkt als een wedstrijd en het virus lijkt de clubkleuren te hebben, maar verder houdt elke gelijkenis of verbintenis wel op. Sterker nog we willen er eigenlijk helemaal niets mee hebben te maken, maar we kunnen onze ogen er ook niet voor sluiten.

Het virus grijpt wild om zich heen, soms fysiek maar zeker sociaal raakt het de hele DIOS familie. Het complex zit op slot, de kantine is dicht, zelfs als onze grote sterspeler Calvin Stengs aanklopt om bij ons te mogen trainen dan mag dit helaas niet. Geen voetbalschool, geen toernooien, we kunnen helemaal niets totdat het gevaar is geweken. Wanneer dit is kan niemand ons vertellen, dus blijven we gewoon binnen.....wachten....

De gevolgen voor de vereniging zijn te voorspellen, we missen veel kantine omzet. Zo was onze begroting zoals bij veel verenigingen zonder winstoogmerk, nog wel sluitend, maar als daar 1 tot 3 (?) maanden kantine omzet wegvalt.....tja, dan wordt het lastiger om je broek op te houden. Deze maand was de planning om de verlichting op veld 1 te vervangen, hoognodig om iedereen te kunnen laten trainen, maar dit zullen we uitstellen, temeer daar het voorlopig niet nodig is (de dagen lengen) tot ergens in of na de zomer.  

Let ook op de website, volg de zaken rondom de evenementen en toernooien, veel daarvan zijn reeds afgezegd of uitgesteld. 

Het ons ter oren gekomen dat ook enkele leden flink ziek zijn, we wensen iedereen heel veel sterkte toe met het herstel en/of veel wijsheid om alle noodverordeningen in acht te nemen zodat men niet ziek wordt!

Samen moeten we hier doorheen en samen zullen we weer zaken gaan vieren als de situatie het toelaat.

Namens het bestuur, allemaal bedankt voor jullie hulp, begrip en steun vooral elkaar!

Kamp ook afgelast - HELAAS
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Eén van de hoogtepunten in wat we bij DIOS onze jeugdspelers en speelsters aanbieden is wel het feit, dat we in de maand juni al jaren een weekend van vrijdag tot en met zondag met de spelers in de leeftijd JO/MO13 t/m JO/MO10 op kamp gaan.

Ook dit seizoen zouden we op kamp gaan. De kampeerboerderij in Ter Aar is 3 dagen voor DIOS gereserveerd. Op vrijdag 5 juni a.s. zal op het schoolbord naast de keuken weer geschreven staan: Welkom aan DIOS. Dat is ieder jaar weer het geval en dit jaar staat gepland een aankomst in Ter Aar op vrijdag 5 juni a.s. en een vertrek vanuit de boerderij op zondag 7 juni a.s. Alles hebben we weer tot in de puntjes geregeld qua afspraken. Het wordt nu langzamerhand om het kamp zelf te gaan regelen.

Dan kom je erachter, dat we helaas in een wel erg roerige periode terecht gekomen zijn. Dan gaat het gesprek van de dag niet meer over sport, maat over het corona virus. Dat is heel andere koek. Corona virus betekent tot 1 juni a.s. een behoorlijk aangepast leefpatroon. Daarin past sport niet of nauwelijks. Zeker niet als je met vele mensen in kleine ruimtes moet vertoeven. Dat gebeurt tijdens het kamp regelmatig. Waarschijnlijk begint iedereen geleidelijk wel aan te voelen, dat het niet verantwoord zou zijn als we met alle spelers/sters die meegaan en de begeleiding 3 dagen in kleine ruimtes gaan leven. De kans op besmetting zal dan ongetwijfeld aanwezig zijn en dat is een reden om de stekker uit de afspraak te halen en te beslissen het kamp op de kampeerboerderij in Ter Aar in het jaar 2020 af te gelasten.

Jammer, jammer op 5, 6 en 7 juni a.s. is iedere speler/ster van O10 t/m O13 thuis en niet op de kampeer boerderij in Ter Aar. Jammer, maar misschien kun je in 2021 toch nog mee. Er is al een optie geplaatst voor 4, 5 en 6 juni 2021 Dus in 2020 NIET, maar hopelijk in 2021 WEL!!!!!!!!  

DIOS start met vriendenclub - Club van 100 opgericht
Auteur: Erwin Wessels     (Ingezonden berichten)
Op 15 maart jl. lanceerde DIOS de "Club van 100". Een mooie groep sponsoren die DIOS allemaal een warm hart toedragen.  
In verband met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon de oprichting van de Club van 100 niet met elkaar worden gevierd. Uiteraard zullen wij er, op een later moment, met elkaar bij stilstaan. Het prachtige bord waarop alle leden van de Club van 100 zijn afgebeeld hangt inmiddels in de kantine van DIOS.
 
Ter gelegenheid van de oprichting heeft onze voorzitter, Peter Damen, een toelichting hierover gegeven aan 433 magazine. In dit interview gaat hij onder andere in op de doelstellingen van de Club van 100. 
 
Het artikel is inmiddels geplaatst op de website van 433 magazine.
 
De commissie "Club van 100" wordt voorgezeten door Martijn Bakker.
- Boerenkoolfuif 2020
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Al jaren begint de dag van de Boerenkoolfuif om 08.30 uur in de grote zaal van de Rustende Jager. Zo ook dit jaar. Om ongeveer half negen begonnen moeder Cynthia van der Vliet, Aad Mesman, Bernie Duwel, Jaap Frank Ponstein (secretaris s.v. DIOS) en zijn vrouw Debbie. Dit bovengenoemde vijftal heeft de organisatie langzamerhand zo goed onder de knie, dat het jaar in jaar uit sneller gaat. Zo ook deze keer, want iets na half negen uur stonden alle 20 spelletjes op en top klaar. Er ontbrak echt niets aan. De verstandhouding was zo goed, dat we op rekening van DIOS een kop koffie zijn gaan drinken in de Rustende Jager. Daarbij moet gezegd dat Cynthia, Aad en Bernie al vele jaren mee doen en dus precies weten van de hoed en de rand, maar dat Jaap Frank en Debbie zich daarbij wonderwel ongelooflijk knap hebben aangesloten en fantastisch meedraaiden. Ze vormden een super kwintet. Bedankt.

Dat al het materiaal op zaterdagmorgen om half negen keurig klaar was, ging natuurlijk ook niet vanzelf. Gerard de Vos is al vele jaren de grote spelmateriaal voorbereider. Uitgaande van de grote puinhoop aan spelmateriaal, die ieder jaar weer na afloop bij DIOS wordt teruggebracht, is het wonderbaarlijk hoe keurig netjes gesorteerd en wel we de spullen weer meekrijgen om te gaan gebruiken. Het werk wat Gerard buiten het licht van de spotlights verricht is buiten proporties. Gerard hartelijk bedankt! Dan hebben we al weer vele jaren als koerier om de spullen van DIOS naar de Rustende Jager en ’s zaterdags omgekeerd Jan Blom. Jan was echter aan het genieten van een welverdiende vakantie. Toen heb ik zijn broer Rob gebeld. Het mooiste van het gesprek tussen Rob en mij is eigenlijk de intonatie waarop hij antwword gaf. Ik vroeg hem natuurlijk, of hij de spullen kon vervoeren. Het antwoord zou je eigenlijk in een geluidsweergave moeten kunnen weergeven, want het met het kenmerkende zeer overtuigd klinkende basgeluid antwoordde Rob alleen maar: “Natuurlijk Jan!” Dit is zo mooi, want dit soort mensen en dit soort antwoorden maken organiseren soms tot een feest. Rob bedankt.

Om 11.00 uur heb ik een heel leuke wedstrijd van het DIOS G-team gefloten tegen KHFC.

Rond kwart voor twee was ik weer bij de Rustende Jager en terwijl wij weg waren hadden mensen van het bedrijf de laatste noodzakelijk voorbereidingen getroffen. O.a. het geluid was geregeld.

De medewerking van de Rustende Jager bij de aanvang van het evenement was dus weer geweldig en dat bleef de hele middag zo.

Vrij snel daarna liep de zaal vol met jongens en meisjes en met ouders, die of hun kinderen kwamen brengen of bleven om leider of leidster van één van de 9 groepjes te zijn. Alle ouders, die zich vooraf hadden opgegeven waren er inderdaad en dat was heel prettig. Ook de kinderen waren er allemaal, opvallend was, dat er nog een redelijk aantal binnen liep zonderdat ze ingeschreven waren. De manier van inschrijven baart dus nog wel wat zorgen.

Met 9 groepjes, die allemaal uit 4 of 5 spelers/sters bestonden, zijn we zo rond 14.20 uur van start gegaan. Dat is heel normaal, want de spelers moeten nog bekend gemaakt worden met het team waarin ze de middag zullen spelen.

De 9 teams hadden namen van eredivisie clubs of van top verenigingen uit Europa.

Er zijn in de grootste zaal van de Rustende Jager 20 spelletjes klaar gezet en dan start groep 1 bij spel 1, groep 2 bij spel 2 enz. Ieder spel duurt ongeveer 6 minuten met daarbij de speling, dat er één doel is en dat is, dat het laatste spel om 17.15 uur afgelopen moet zijn. De mensen, die de middag in de Rustende Jager wederom tot een groot succes hebben gemaakt zijn: Ferry Reinhart en hij begeleidde Liverpool, Daan Bleije als begeleider van Barcelona, Linda Meierdrees voor Ajax, Quirine de moeder van Tijn Teunissen was leidster van AZ, John Wijns was leider bij Feyenoord, Chantal van Egmond was leidster van F.C. Utrecht, Frank den Elzen begeleidde P.S.V., Ronald van Houten leidde Willem 2 en tenslotte begeleidde Belinda Hoogkamer DIOS. Deze super groep leiders/sters zorgde voor een geweldig gemotiveerde sfeer. Daarbij waren er ook heel gezellige gemotiveerde kinderen. Het voor mij meest opvallende sfeer bepalende kindwas zonder twijfel Britt Meierdrees. Britt kwam na iedere speelronde het door Ajax behaalde punten aantal bij de jury tafel brengen. Vanuit haar spontaniteit ontstond op een gegeven moment de gewoonte om naar aanleiding van het door Ajax behaalde aantal punten een dans te verzinnen. Als Ajax veel punten behaald had ging ze met een andere dans naar haar spel terug, dan wanneer het punten totaal van een lagerniveau was. Deze manier van spelbeleving werkte zeer inspirerend en motiverend. Iedereen ging mijns inziens het gezellige van alles inzien en dus ontstond er een top sfeertje. Al deze kanjers, kinderen en begeleiders/ster  worden natuurlijk hartelijk bedankt!

Rond 15.00 uur en om ongeveer 16.00 uur wordt er een drinkpauze ingelast om iedereen weer energie te laten bij tanken.

Om 17.15 uur zijn de spelletjes afgelopen. Dan worden met vereende krachten de spelmaterialen bij de buitendeur gezet en daarna werkt iedereen keihard o.l.v. de mensen van de Rustende Jager om voor zo’n 50 personen tafels en stoelen neer te zetten. Die staan er in een mum van tijd. Dan gaan de teams bij hun leider/ster aan tafel, ondertussen is de kok al binnengekomen met de boerenkool, worst en jus. Team voor team wordt er dan eten gehaald. Als iedereen heeft, mag er bijgehaald worden en dat wordt in ruime mate gedaan. Daarna krijgt iedereen een ijsje. Dan wordt er aan iedereen ook nog een herinneringsmedaille overhandigd en dan is het echt zo, je kunt het bijna niet geloven, dat voor 18.00 uur de kinderen met hun ouders huiswaarts keren. Echt fantastisch!

En dan staat, evenals vrijdagavond om 19.00 uur, maar toen bij DIOS, Rob Blom met zijn bus klaar om het spelmateriaal naar DIOS te brengen. Vrijdag was het Rob alleen, zaterdag waren het Rob met Marijn, zijn zoon. Ook die medewerking is natuurlijk super!

Al met al een waar FEEST, gemaakt door VELEN!

En dan de uitslag:

1.   Willem II           652 punten

2.   Ajax               619  punten

3.   Liverpool          616  punten

4.   P.S.V.             598 punten

5.   Barcelona          591  punten

6.   AZ                 579 punten

7.   DIOS               527  punten

8.   Feyenoord          438  punten

9.   F.C. Utrecht       373  punten

Ook zwemmen afgelast! - Streep door de rekening
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Een voetbalwedstrijd, die afgelast wordt, komt bijna niet meer voor. Op kunstgras kun je bijna altijd spelen en dus gaat de wedstrijd bijna altijd door. Het is een heel nieuwe ervaring, dat we nu al enkele weken in een voetballoze situatie zijn. Geen trainingen en geen wedstrijden.

Gelukkig hebben we bij DIOS dan nog wel wat niet voetbal activiteiten achter de hand. In deze tijd gaan we al jaren zwemmen in het zwembad in Aalsmeer. Een waar waterfeest voor de teams van O13 t/m de Trapturfies. Natuurlijk zijn alle afspraken gemaakt. Op zaterdag 4 april a.s. staat het grote zwemgebeuren gepland. Het is een kwestie van de uitnodiging meegeven en we kunnen 4 april om 14.30 uur vanaf de parkeerplaats vertrekken.

Het is heel jammer, dat we genoodzaakt door de huidige levensomstandigheden, ook bij dit unieke evenement AFGELAST moeten zetten.  

Dus: GEPLAND 4 APRIL A.S. ZWEMFEEST IN DE WATERLELIE IN AALSMEER VAN 15.00 - 17.00 UUR.    CONCLUSIE:   HET GAAT NIET DOOR!!!!!!!!!!
JAMMER! JAMMER! JAMMER! JAMMER!   

Finale uitgesteld vanwege Corona - Klaverjaszesdaagse
Auteur: Dirk vd Wolf     (Ingezonden berichten)

Zoals jullie zullen begrijpen zal vanwege het feit dat ons complex is gesloten door de problemen rondom het coronavirus ook de laatste avond (vrijdag 27-3-2020) van de Klaverzesdaagse niet door kan gaan.

We zullen bekijken of en wanneer we onze leuke klaverjascompetitie wel kunnen afsluiten.

Hou de website of Facebook in de gaten, wel zullen het ruim van tevoren laten weten.

De organisatie.

naar Feijenoord? - Niels Boerekamp
Auteur: Jeroen Roest     (Ingezonden berichten)

Dios speler Niels Boerekamp op stage bij Feyenoord

Goed nieuws voor Niels Boerekamp (JO11-1) want Feyenoord meldde zich afgelopen week bij Dios met een uitnodiging voor een talentenstage. De stage waar Niels aan gaat deelnemen wordt afgewerkt op Sportcomplex Varkenoord, en bestaat uit twee trainingen en een wedstrijd.

Niels is gestart met voetballen bij FC VVC maar stapte in 2017 over naar Dios waar hij tot dusver succesvol en vooral met heel veel plezier heeft gespeeld in de jeugdselectie van Dios.

Aanstaande woensdag start de eerste training. Wij wensen Niels heel veel plezier!

Slotavond 27/3 wordt spannend - Klaverjasdaagse
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

De 5e avond van de DIOS Klaverjasdaagse werd gewonnen door de gebroeders van der Wolf. Bovenin de stand werd er door wat koplopers punten gemist waardoor de spanning voor de laatste avond op 27 maart weer helemaal terug is:

Uitslag 28 feb 2020:

1. Dirk en Sjaak van der Wolf met 5592 punten
2. Gijs Daalhuizen en Bep van Rooden met 5134 punten
3. Leo de Jong en Jan Willemse met 4970 punten

De stand voor de finale:

1. Louis Hollander en Win Cafe      24.682 punten
2. Gijs Daalhuizen en Bep van Rooden    24.654 punten
3. John van Houten en Mattheu Brand    24.481 punten
4. Ria Witte en Cock van Es          24.268 punten
5. Heren van Schie en van Butselaar   24.230 punten
6. Rik en Rob Mens                    23.667 punten
7. Dirk en Sjaak van der Wolf       23.571 punten
8. Marcel Bogers en Dennis Honcoop    23.545 punten

Ook eens proberen? Zin om mee te doen? Kom gerust langs, er zijn ook altijd mooie dagprijzen en een loterij.
Vrijdag 27 maart, inloop om 19.30 uur

Coronavirus oorzaak! - GEEN Fujieda MYFC
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Helaas heeft Fujieda FC het trainingskamp moeten cancellen op dringend advies van de Japanse voetbalbond. Dit jaar dus geen Japanse vriendjes bij sv DIOS, maar als alles goed gaat zullen ze onze vereniging in 2021 wel weer met een bezoek vereren.Fujieda MYFC komt weer naar sv Dios

 

De selectie van de jongens onder de 13 en 14 van Fujieda MYFC, een Japanse profclub, komt weer naar Nieuw-Vennep om bij Dios te trainen en een wedstrijd te spelen.

 

Het programma van onze Japanse gasten:

Woensdag 25 maart: training om 10.00 uur.

Donderdag 26 maart: training om 10.00 uur en om 14.00 uur.

Donderdag 26 maart: wedstrijden tegen DIOS JO13-1 en

Dios JO14-1 vanaf ongeveer 18.30 (exacte tijdstip wordt later vastgelegd).

Vrijdag 27 maart: training om 10.00 uur.

 

Naast de wedstrijden tegen onze jongens spelen de Japanse gasten ook nog tegen leeftijdsgenoten van De Graafschap en Ado Den Haag.

 

 

 

 

 

De nieuwe hoofdtrainer - Ayhan Gargili
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

AYHAN CARGILI

Een naam? Een nog onbekende naam? Zo ja, dan niet voor lang meer. Want na het droeve afscheid van onze hoofdtrainer Dave Lange in oktober j.l. is het leven doorgegaan. Helaas ontkom je niet aan dit cliché, maar tegelijkertijd geeft het aan dat we als mensen en dus ook als vereniging steeds bezig zijn oplossingen te creëren. Het gekke is, dat dat bijna altijd lukt. Zo ook bij DIOS. We zijn doorgegaan met  een prachtige interim oplossing, waarbij Ruben Kienhorst op een meer dan fantastische manier de honneurs heeft waargenomen. Dit was dat wisten we allemaal, ook Ruben, een tijdelijke oplossing. Het bestuur heeft toen een procedure opgestart om een nieuwe trainer te vinden. Uiteraard in eerste instantie om een trainer te vinden bij de start van het nieuwe seizoen 2020-2021. En wat gebeurde er? Tijdens de sollicitatie procedure bleek, dat de meest geschikte kandidaat meteen kon beginnen. En dus zijn wij weer in het bezit van een hoofdtrainer. Zijn naam: Ayhan Cargili.

Wie is hij? Lees verder.

Naam: Ayhan Cargili
Woonplaats: IJmuiden
Leeftijd: 39

Gezin: Ik woon alleen.  Ik heb  één dochter die op dit moment in de 2e klas van de HAVO zit.  Ze is veelvuldig bij me en ik ben heel tevreden met en over haar.

Opleiding (school):  Ik heb  een H.B.O. opleiding afgerond: Mastering Coaching. . Ik heb nog geen werk kunnen vinden als vervolg op mijn opleiding, maar met het bestuur is wel gesproken over een mogelijkheid.

Wat wilde je worden en wat ben je geworden?  Piloot of voetballer. Het laatste is het geworden.

Liefhebberijen: Golven en het lezen van biografieën, vooral van sporters. Het vinden van de waarheid achter een beroep is heel belangrijk.  Mijn conclusie met betrekking tot het welslagen van sportmensen is: Je gaat naar de knoppen als je niet sterk in je schoenen staat en je moet aan grote eisen kunnen voldoen.

Leeftijd gaan voetballen en bij welke vereniging? 4 Jaar, bij Stormvogels.

Leuke voorvallen.  De typische kleedkamerhumor zoals tijgerbalsem in een  onderbroek, veters aan elkaar knopen etc.                                                       

Heel veel geleerd van? Bij Stormvogels van Johan Kalkman.

Voetballoopbaan..... Tot  seniorentijd bij Stormvogels-Telstar. Daarna naar Turkyemspor, toen U.T.S. (speelde hoofdklasse), daarna weer één jaar Stormvogels, gevolgd door H.B.C. en tenslotte O.G.. Inmiddels 35 jaar geworden en gestopt. Waarom zoveel verenigingen? Wel om steeds het maximale uit mijn loopbaan te halen. Na het stoppen met vrienden gaan voetballen is niks voor mij. Ik ben daar te fanatiek voor.  

Ergernis over.... Mensen zonder ruggegraat. In de voetballerij zijn veel “nepvrienden” die elkaar heel weinig gunnen. Kom je op elk niveau tegen. Een andere bron van ergernis is een sponsor die wil bepalen wie je moet opstellen.

Invloed van je ouders? Mijn ouders hebben nooit druk uitgeoefend. Bij een probleem werd mijn vader boos. Mijn moeder was heel lief. Mijn vader is voetbalminded en mijn moeder een beetje. Ze zijn heel trots op wat ik doe.

Wat wist je al van DIOS? Ten eerste een vereniging met een enorme groei. Daarnaast Wesley Ströms ontmoet op een cursus.  Tevens Léandre van Rees bij Kon. H.F.C.. Ik ben 3 jaar  jeugdtrainer bij Kon. HFC geweest en werd 2 keer kampioen.

Waarom DIOS? Ik heb me vooraf verdiept in DIOS en heb ontdekt, dat het een andere vereniging is dan Warmunda.

Wat trof je aan? Een warme club. Ambitieus en een groep, die heel graag wil. Ze werken heel goed en we hebben tot nu toe 2 punten te weinig.

Tweede klasse! Je mening. De totale aanpak in de tweede klasse is behoorlijk serieuzer dan bijv. in de derde klasse..

Heb je al verbeterpunten gezien binnen de club? Trainingsaanpak. Ik doe voor een training vrijwel geen warming up. Na 3 rondjes wordt de bal erbij gehaald. De opbouw van de training is dan zo, dat de warming up erbij inzit. Bij de wedstrijd doen mijn assistenten de warming up en dan is het wel de lang bestaande vorm met hakken-billen enz. Op zondag moet bij het begin van de wedstrijd het lichaam van een speler goed warm zijn, vandaar de oude, intensieve, langere warming up.  Deze mening heb ik gevormd na gesprekken met andere trainers, o.a. Peter Bosz.

Contract van anderhalf seizoen.  Hoe ga je in die tijd je stempel op de vereniging drukken? Eerst ga ik proberen in de tweede klasse te blijven.  Volgend jaar wil ik dan een rol in de tweede klas gaan spelen. Ik zie een goede lichting uit de JO19-1 aankomen en dat is in mijn ogen een reden om volgend jaar een stap te kunnen maken en een rol in de tweede klas te kunnen vervullen los van het degradatie spook.

Wat is je favoriete voetballer in de wereld? Waarom?  Ronaldo. Hij heeft een enorme discipline, werkt keihard en wil altijd de beste zijn. Mijn echte helden zijn echter Francesco Totti van AS ROMA en Alex de Souza van Fenerbahçe. Toen zij afscheid namen heb ik een traantje gelaten.

Werk-trainen. Combinatie? Nu alleen trainen. Ik heb  gedurende mijn voetballoopbaan altijd trainingen gegeven. Daarnaast geef ik ook lezingen, ook in Turkije.  Van de zomer ga ik 3 maanden naar Fenerbahçe en ook bij de Turkse voetbalbond wordt ik uitgenodigd om  over jeugdvoetbal te doceren. Ze lopen daar op dit terrein echt achter. Ik ken ook Dries Boussatta. Die is goed bevriend met Alfred en Dick Schreuder. Nu ga ik voor het einde van het seizoen een week meelopen in Duitsland bij de Schreuders.

Welke ambitie heb je t.a.v. je eigen loopbaan? Ik wil graag aansluitend op mijn opleiding  werk zien te vinden. Ik heb dit ook bij het DIOS bestuur ter sprake gebracht en er zijn wel wat openingen. T.a.v. mijn trainersloopbaan is mijn ambitie dat ik binnen acht jaar training geef bij een B.V.O.

Welk doel heb je uiteindelijk voor ogen om bij DIOS achter te laten? Dat de jeugd zich door ontwikkelt.  Na 2 seizoenen moet de eerste klas mogelijk zijn en als dat lukt, blijf ik nog een jaar.

Wat vind je een hele vervelende /irritante speler? De meest irritante op de TV vind ik Mark van Bommel.

Heb je nog een wijze raad voor DIOS spelertjes. Goed naar je trainer luisteren en je altijd willen verbeteren. En blijf bij DIOS, want hier is je vertrouwde omgeving.

Wat is je lievelingseten?  Turks-Italiaanse keuken.

Je favoriete muzieknummer –band? Favoriete  muziek is Nederlands talig. Favoriete artiest is André Hazes.

Social media? Bij correct gebruik is er niks op tegen. De jeugd kan er wel behoorlijk mee minderen.

Je slechtste eigenschap en je beste? Mijn beste eigenschap vind ik, dat ik een winnaar ben. Mijn slechtste is, dat ik heel moeilijk van mening te veranderen ben.

Je droomauto? Ik heb niks met auto’s. Als het dan toch moet een hele snelle Maserati.

Wat vind je van kunstgras? Ik vind het niks. Echt gras is alles.

Nu al verbeterpunt voor de club? Daar ben ik er te kort voor.

Oudste herinnering aan DIOS: Als trainer geen. Toen Warmunda tegen DIOS moest spelen, was ik daar net weg.

Doelstelling: Binnen afzienbare tijd met iedere speler een gesprek hebben.  Contact leggen met DIOS JO19-1, vooral door te gaan kijken. Dan spelers uit de JO19 in te gaan passen door ze mee te laten trainen en zo nodig mee te laten spelen.

Leuk voorval bij DIOS? Ik vind het heel gezellig met het team. Spelers zowel als trainer/begeleidingsteam

Medewerking DIOS? Ze zijn heel meedenkend. Er wordt goed geluisterd. Het voelt prettig om er een onderdeel van te zijn.

CONCLUSIE: DIOS heeft een ambitieuze, zeer gemotiveerde trainer gecontracteerd. Eén met een eigen gefundeerde mening en iemand met veel contacten binnen de sport, waardoor hij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen.


 

O.V. Beatrix kiest Astrid Kwaaitaal - Koningin Astrid
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Vrijdag 31 januari 2020 tijdens de Algemene Ledenvergadering werd niet alleen afscheid genomen van John Stassen en de nieuwe voorzitter, ons aller bekende Esther Kroon voorgesteld, maar ook werd tijdens deze vergadering Astrid Kwaaitaal-Beerendonk als Koningin van Nieuw-Vennep gekroond. Zij zal alle activiteiten van de Oranjevereniging met haar aanwezigheid opleuken.

Zo zijn twee DIOS dames druk in de weer voor ons mooie dorp tijdens allerlei gezellige evenementen.

Steunt u onze dames en wilt u lid worden van de Oranjevereniging met de voordelen die daarbij horen, klik op https://www.ov-beatrix.nl/lidmaatschap/

 

 

 

- Met DIOS naar AZ - LASK
Auteur:     (Ingezonden berichten)

Bestellen kan tot uiterlijk 5 februari 23:59 uur.

Informeer bij je leider/trainer of aanvoerder hoe de kaarten besteld kunnen worden.

 

 

Ayhan Gargili - In De Kleedkamer met.....
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

In De Kleedkamer Met.... Ayhan Gargili....

Vanavond tussen 21:00 en 22:00 uur, live interview met onze nieuwe hoofdtrainer op Meerradio.

Luister terug : https://www.meerradio.nl/player

Op dinsdag tijdelijk.... - Kantine pas laat open!
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Helaas is Truus enige tijd uitgeschakeld en dus zal de kantine op dinsdag wat later open gaan, namelijk pas om 20.30 uur.

in Valencia - SELECTIE OP TRAININGSKAMP
Auteur: J.Kienhorst     (Ingezonden berichten)

Donderdagmorgen 09 januari om 04:45 (en net als vorig jaar, lekker vroeg jongens) verzamelde de selectie inclusief staf, op Schiphol om af te reizen naar Valencia. 

Een 4-daags trainingskamp waar de circa 40 Diosmannen weer een druk programma hebben.
Naast eigen trainingen, uiteraard een stukje sightseeing en een wedstrijd tegen Victoria 1893 uit Loosdrecht. 
 
Check onze facebooksite voor actuele foto's om een impressie te krijgen van het verblijf van onze jongens onder de Spaanse zon. 
 
Oliebollentoernooi zeer geslaagd! - Nieuwjaarsspeech 5-1-20
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Nieuwjaarsspeech 5-1-2020

Het is een traditie om als een jaar voorbij is nog eens om te kijken en stil te staan bij de gebeurtenissen. Het jaar 2019 zullen wij niet snel vergeten, want als je het over ups-and-downs hebt…..dit was er 1!

Het jaar begon sportief erg goed, we waren herfstkampioen in de 3e klasse, maar na de herindeling ging het niet best en werd er in de eerste 4 wedstrijden slechts 4 puntjes gehaald. Uiteindelijk werd ons vlaggenschip 5e en mocht op het nippertje mee doen aan de nacompetitie, welke we na een paar spannende wedstrijden wonnen en voor het eerst in de DIOS-historie promoveerden we naar de 2e klasse.
Ook de jongens O19-1 werden kampioen en promoveerden naar de Hoofdklasse, terwijl de meisjes O13-1 zelfs kampioen van Nederland werden!

Het bestuur heeft hard gewerkt en vele gesprekken gevoerd met de gemeente maar uiteindelijk was daar dan toch het lang gewenste 3e kunstgrasveld. Alle teams hebben nu de mogelijkheid om twee keer per week te trainen en afgelastingen door de regen zijn uit den boze, top toch?!! Tijdens de zomerstop is het veld aangelegd en werd de verlichting geplaatst.

Tevens werd er na twee jaar afwezigheid een hoofdsponsor gevonden, TMA Logistics steunt 3 jaar lang onze vereniging. Ook werd het contract met MUTA verlengd, waardoor we ook van die zijde wat sponsorgeld binnen gaan krijgen en is de nieuwe kledinglijn een feit. Eerdaags zal de webshop ook voor de overige leden zichtbaar worden, maar de selectie en de O19 en O16 boys lopen er geweldig bij!

Helaas ook slecht nieuws, want enkele bekende DIOS’ers ontvielen ons in 2019, tante Delia, wie kende haar niet, Marja van der Wolf en natuurlijk onze hoofdtrainer Dave Lange. Wat een schok was dat mensen, nog hebben we het hier wekelijks, bijna dagelijks over. Het 7e seizoen van Dave, het 1e seizoen ooit in de 2e klasse, het staat in ieders geheugen gegrift, zal eindigen zonder deze succestrainer, maar we zullen hem nooit, nooit meer vergeten.

Het bestuur heeft inmiddels wat nieuwe leden. We hebben Erwin Wessels en Tom Schrauwers nogmaals bedankt omdat ze toch weer enige jaren terug kwamen op hun besluit te stoppen en ook Joop Westers is bedankt voor invullen van een openstaande plek in het bestuur. We verwelkomde Bas Bergkamp, penningmeester, Jaap Frank Ponstein, secretaris en René Veltman, bestuurslid jeugd. Erwin en Tom gaan de Sponsorcommissie nieuw leven in blazen en dit jaar is de Club van 100 tot leven gebracht, een mooi initiatief om nog meer centjes binnen te krijgen voor de vereniging.

Op de valreep van het jaar heeft sv DIOS een nieuwe hoofdtrainer kunnen aanstellen. Ayhan Gargili neemt de zware taak aan te trachten ons vlaggenschip voor de 2e klasse te behouden, maar tekent voor 1,5 jaar, dus wat er ook gebeurd, ook volgend seizoen zal hij hoofdtrainer van sv DIOS zijn.

Even kort vooruit kijkend. Als de financiën het toelaten zullen we dit seizoen nog zonnepanelen op het dak leggen en wordt de keuken verbouwd en gemoderniseerd. Er staan weer leuke evenementen op het programma, zo is het Kampioenschap van Nieuw-Vennep dit jaar weer bij DIOS, zal er een vervolg worden gegeven aan de Vennepse Spelen en natuurlijk de zeer geslaagde slotdag van het seizoen.

Rest mij jullie allemaal een heel gezond en sportief 2020 te wensen en zal vanaf nu alle drank voor slechts 1 euro’tje te verkrijgen zijn. Proost!

2e helft seizoen 19/20 - Inning contributie
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)
Inning 2e helft contributie - seizoen 2019/2020
 
Eind januari 2020 zal de 2e helft van de contributie voor dit seizoen worden geïncasseerd.
Zorgt u voor voldoende saldo op de rekening waarvan geïncasseerd zal worden?
 
Indien incasso niet lukt, wordt u verzocht het verschuldigde bedrag zelf aan ons over te maken.
Vermeld bij overboeking altijd het factuurnummer en de naam van het lid.
 
De facturen worden in de laatste week van januari per mail toegezonden.
Indien u op 1 februari nog geen factuur heeft ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen met contributie@dios.nl.
(mogelijk staat er een verkeerd emailadres geregistreerd)
 
 !!LET OP!! Uiterlijke betaaldatum is 01 maart 2020.
 
Hoogte contributie
 
Tijdens de afgelopen ledenvergadering d.d. 04 november 2019 is besloten om de contributie dit jaar te verhogen cf. vastgestelde indexering. Dit resulteert in de volgende nieuwe contributietarieven:
 
Leeftijd per 1 januari Per kalenderjaar
  (te incasseren in 2 termijnen)
   
Trapturfjes (t/m 5 jaar) € 48,00
O7 / O8 / O9 € 136,00
O10 / O11 € 147,00
O12 / O13 € 152,00
O14 / 15 € 160,00
O16 / O17 € 172,00
O18 / O19 € 177,00
Senioren (>= 19 jaar) € 226,00
Half leden € 113,00
G-Voetbal € 150,00
Zaal/Veld combi (senioren) € 334,00
Zaalvoetbal (senioren) € 201,00
7 x 7 (senioren) € 139,00
Donateurs € 21,00
Steunende leden € 31,00

Zaterdag 4 januari 2020 - Klaverjas marathon
Auteur: Evenementencommissie     (Ingezonden berichten)

Een gezellig avondje kaarten onder het genot van een hapje en een drankje!

Er worden 8 rondjes gekaart, we starten om 17.00 uur en het zal ongeveer 01.00 uur zijn afgelopen. Het klaverjasspel is op zijn Amsterdams! U hoeft vooraf niet te eten, want tijdens de avond wordt er voor een heerlijke Hollandse maaltijd gezorgd. Direct na afloop houden we de gebruikelijke loterij en volgt de prijsuitreiking.

De avond is voor iedereen die houdt van Klaverjassen, wel of geen lid van DIOS, dus kom gerust voor een eerste gezellige avond in het nieuwe jaar!

De kosten zijn 35 euro per koppel, inschrijven via de website (zie hieronder), of bij dvanderwolf@quicknet.nl , of bel 0252687228 of 0610081218.

 

   
Datum 04-01-2020
Aanvang 17:00 uur
Locatie Kantine sv DIOS
   
Info via: Dirk vd Wolf
 
Inschrijven

Familie Spreeuw bedankt voor alle bollen! - Superstars 2019
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

SUPERSTARS /ZAALVOETBAL     2019.

Overladen van traditie is dit altijd op 31 december plaats vindende toernooi bij DIOS. Jaren in de Vespohal met als legendarische sporthal-bedrijfsleider de heer Gaus. Nadat hij gepensioneerd was, kwam hij nog jaren achtereen op 31 december naar de sporthal om te genieten van de bij deze traditie passende oliebollen. Traditie is het ook al bijna de hele geschiedenis van DIOS lang, dat Tinus Spreeuw met zijn vrouw Joke 31 december in de kantine doorbrengen om er voor te zorgen, dat de oliebollen zo warm mogelijk en dus zo lekker mogelijk op de plaats van bestemming, de sporthal worden afgeleverd. (ik reed om 08.00 uur richting de Estafette en toen brandde er al licht inde kantine)Traditie is ook de datum. Daar is nog nooit van afgeweken en dus als 31 december op zondag valt is de superstars op zondag. Gedurende die langjarige traditie is er in de opzet wel wat veranderd. Bestond ieder leeftijdsdeel vroeger uit, eerst spelletjes, waarbij de beste over alle onderdelen het “superstar shirt” kreeg overhandigd en daarna werd er een onderling zaalvoetbal toernooi gespeeld. Doordat we de sporthal niet meer de hele dag kunnen huren, maar slechts tot 16.00 uur hebben we het spelletjes gedeelte laten vallen en krijgen de spelers van de winnende teams de er nog steeds bij horende superstar shirts.

OLIEBOLLEN.

Het superstars toernooi is een toernooi, waar de traditie vanaf druipt. Misschien al wel 50 jaar bestaat het en de meeste van die jaren was het uitdelen van een oliebol aan de deelnemers een activiteit, die er vast bijhoorde. Ik denk ook, dat 99,9% van al die oliebollen gemaakt zijn door Tinus Spreeuw. Als er iemand een eerbetoon verdiend vanwege zijn grote verdienste bij het in stand houden van deze unieke traditie, dan is het TINUS wel. Natuurlijk is hij daarbij in al die jaren in de rug gesteund door zijn vrouw Joke, maar de vakman in het geheel is Tinus al die jaren geweest. Zijn vakmanschap kun je aflezen aan het feit, dat de oliebollen met heel veel plezier door de spelers gegeten worden en dan ook vrijwel altijd helemaal opgaan, terwijl er altijd in ruime hoeveelheden gemaakt zijn.  Wetende van mezelf, hoe ik organiseer, is het soms lastig met mij werken en maak ik er nog al eens de gewoonte van om op het laatste moment met Tinus (meestal Joke) contact op te nemen over het opnieuw realiseren van de oliebollen. Altijd was het een uitgemaakte zaak, dat Tinus de oliebollen zou maken, mits hij uiteraard op tijd de aantallen in de diverse leeftijdsgroepen doorkreeg. Op de afgesproken tijd waren de oliebollen voor een leeftijdsgroep klaar en dus hebben de spelers nooit op de lekkernij hoeven wachten. Ongelooflijk veel jaren ging het zo.  Tot dit jaar. Dit jaar was geen enkel probleem, maar het zou wel absoluut het laatste jaar worden. De hele dag staan bij de oven wordt te zwaar en dus is dat een heel terechte reden om ruimschoots op tijd (een jaar van te voren)  aan te geven, dat het in 2020  door een nader moet gebeuren. Als je als vereniging  meer dan 70 jaar bestaat, betekent dat altijd, dat je van diverse clubiconen afscheid moet nemen.  Afscheid nemen van mensen, die ongelooflijk veel voor je vereniging hebben betekend. Die er bijna dag en nacht voor hebben klaar gestaan, lijkt niet te vervangen. Je gaat er zeker niet door vooruit. Iets wat jaren als van zelf gebeurde, gebeurt niet meer vanzelf. Voor 2020 hebben we een oliebollen probleem. In  de hele geschiedenis van het superstars toernooi heeft dat niet bestaan en nu ineens is het er, want......... TINUS stopt. TINUS ongelooflijk bedankt voor je geweldige inzet in al die jaren. Bij die woorden van dankbaarheid sluit zich posthuum ook zeker de heer Gaus als voormalig beheerder van de Vespohal aan, want zo ver ging de oliebollen invloed van Tinus. Zijn oliebollen invloed was meer dan verenigingsbreed.

TINUS en Joke BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   

Dit  als super belangrijk intermezzo. Want 31 december 2019 was voor DIOS  weer een superdag.  Om ongeveer 08.15 uur was ik bij de sporthal de Estafette en daar waren, zoals ze toegezegd hadden, Wessel Bergkamp en Daniël, al.  Ik wilde op 2 veldjes het eerste onderdeel spelen. In rap tempo is met banken de sporthal in 2 velden verdeeld. Kort daarna kwam het busje van Jerry Verschoor (de vader van Finn) met daarbij ook Daan Bleije, want zij hadden 4 kleine dooeltjes bij DIOS in het busje geladen  en ze daarna op de juiste plek in de sporthal neergezet. Alle andere materialen, overgooiers, ballen e.d. warren vooraf keurig in orde gebracht door Gerard de Vos. Zo was alles klaar en druppelden spelers/sters geleidel;ijk binnen.. We hebben het toernooi van JO/MO9 t/m JO/MO7 met 5 teams gespeeld. De teams bestonden uit 5 spelers en hadden de volgende namen: P.S.V. met als leider: de vader van Lucas Bergkamp, F.C. Utrecht met als leiders/sters  de moeder van Tijn Teunissen en de vader van Tos Postma, Ajax met als leiders de vader van Benjamin Woud en de vader van Luuk Beijen,  Feijenoord met als keiders/sters de moeder van Patricia van Houten en de vader van Finn Verschoor en A.Z.  met als leider de vader van Milo van Mouwerik. Deze teams hebben een hele competitie gespeeld (2 keer tegen elkaar) en dat leverde de volgende eindstand op:

5. A.Z.                                      3 punten

4. Feijenoord                         10 punten

3. Ajax                                     12 punten

2. P.S.V.                                   15 punten

1. F.C. Utrecht             19 punten       Prijs: iedere speler een superstarsshirt.

 

Bij de groep Champions, World League en JO9 en MO9 hebben we gespeeld met 5 teams. Doordat ik vergeten was wat spelers in te delen, bestonden de teams uit 7 of 8 spelers en dat was omdat er in de sporthal 2 veldjes waren uitgezet wel wat aan de volle kant. Uiteraard hoorde je langs de lijn daarover wel eens een opmerking, maar de spelers werkten alsof hun leven ervan af hing.  Het ging super goed.  De teams waren P.S.V. met als begeleiding Niels Griekspoor en Sander Rooze; F.C. Utrecht waar Irene Schrijver en Daan Bleije de touwtjes in handen  hadden; Ajax met Martijn Uijlenhoed als leider; Feijenoord waar Frank Bakker en Lucas de Mol het team verzorgden en tenslotte A.Z. ’67 waar de organisatie geen andere keuze had om Maarten Tisseur  tot John van den Brom te maken. Er is door deze 5 teams een hele competitie gespeeld, waarbij de eindstand werd:

1. A.Z. ’67                    21 punten       prijs:    superstar shirt

2. Feijenoord             15 punten       prijs:  door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker

3. Ajax                         13 punten       prijs: door Sinterklaas achter gelaten drinkbeker.

4. P.S.V.                       5 punten

5. F.C. Utrecht 4 punten

Van 11.00- 12.00 uur was het   G-teams tijd in de sporthal.. DE trainer van het G-team, Rob Hoogeveen, had wat speelsters geregeld en dardood waren er voldoende deelnemers om op een groot veld in de hele sporthal te spelen. De pauze heeft Rob aangepakt om de de verdeling over de teams wat aan te passen, waardoor de krachtsverhoudingen wat gelijker werden Ook deze deelnemers hebben verse oliebollen en limonade gekregen  tussendoor en na afloop. Na afloop was er voor alle deelnmers/sters een heel bijzonder aandenken, n.l. een prachtige DIOS sjaal.

Toen kwam de  leeftijdsgroep JO11 en MO11. Helaas kwam er hierbij één speler niet op. Deze categorie speelt op het hele sporthal veld. Aan de tribunekant is de rode lijn uitlijn, wel veel groter dan het echte veld en aan de andere kant is geen uitlijn, daar wordt altijd doorgespeeld  Hier werd gespeeld met allemaal 6-tallen. Ook hier 5 teams, die allemaal één keer tegen elkaar speelden. De teams waren: P.S.V. onder leiding van Arjen van der Maden; A.Z. de vader van Rob van Groenigen als coach; Ajax met Rocco van grootveld en de moeder van Lukas de Mol aan de leiding ; F.C. Utrecht met de vader van Olaf Uijlenhoed en de vader van Lucas Schouten als coach; en Feijenoord waar de vader van Tim Hoogkamer de leiding bij had.

De eindstand:

1.  Ajax                        5punten          prijs: superstar shirts

2. A.Z.              4 punten        

3. Feijenoord             3 punten        

4. P.S.V.                        2 punten

5. F.C. Utrecht 1 punt

Dit was een toernooi, waarbij de sportiviteit opviel. Er was geen enkel probleem, hoewel er zonder scheidsrechter gespeeld werd. Bovendien werd er behoorlijk goed gevoetbald. Dit was reclame voor zoals sport bedreven moet worden.

Tenslotte begon om 14.00 uur het laatste deel van de dag n.l. JO/MO13 en JO/MO12. Dit gebeurde onder dezelfde voorwaarden als bij de JO/MO10 en JO/MO11. Alleen was Nico Gabel, zoals ook al weer vele jaren, scheidsrechter. Ook nu weer waren de wedstrijden een toonbeeld van sportiviteit. De scheidrechter was heel duidelijk een spelleider en die rol vervulde Nico voortreffelijk.  Hier waren er 3 teams, die een hele competitie speelden. Twee keer tegen elkaar dus. Jammer en naar mijn idee onbegrijpelijk is het kleine aantal deelnemers in deze leeftijdscategorie. Van sommige elftallen heeft niemand zich opgegven of soms maar één speler.Heel jammer! En dus deden hier de volgende ploegen mee: Ajax met coach Ron Roelandts; A.Z met  Luca als coach; P.S.V.  de spelers van P.S.V. regelden het zelf.  Dit gaf de volgende eindstand:

1. Ajax                         8 punten         prijs: superstars shirts

2. A.Z.                          2 punten

3. P.S.V.                       1

 

Het einde was dus ruim voor 16.00 uur. De oliebollen voor deze laatste ploegen wordt door Tinus en Joke zelf naar de sporthal gebracht.  Bedankt, zoals iedereen die meegewerkt heeft, heel erg bedankt wordt!

Tot zondag 5 januari! - Happy New Year
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Het Bestuur wenst alle leden en iedereen die sv DIOS een goed hart toe draagt de allerbeste wensen voor 2020!

Aanstaande zondag start om 10.30 uur het Nieuwjaarsontbijt voor degene die zich hebben opgegeven voor het Oliebollentoernooi dat om 12.00 uur start.

Iedereen is uitgenodigd voor de Nieuwjaarsreceptie om 16.00 uur in de DIOS kantine op het Jan Schrama Sportcomplex!

Het Bestuur.

SV Dios heeft in Ayhan Gargili nieuwe hoofdtrainer - Nieuwe hoofdtrainer
Auteur:     (Ingezonden berichten)

SV Dios is verheugd te kunnen melden dat het in de persoon van Ayhan Gargili een nieuwe hoofdtrainer voor haar selectie heeft gevonden.

De afgelopen jaren heeft Dios een enorme groei gekend. De jeugdafdeling bestaat uit maar liefst 56 teams waardoor er in de breedte een stevig fundament staat. De selectieteams worden getraind door uitstekende trainers en het niveau waarop gespeeld wordt is aanzienlijk toegenomen. En dat heeft zich inmiddels ook vertaald in de resultaten van het eerste team. Onder leiding van Dave Lange werd er de afgelopen 5 jaar maar liefst drie keer gepromoveerd en daarmee is de tweede klasse bereikt. Zowel het eerste als tweede team bestaat voor het grootste deel uit jonge spelers die vanuit de eigen jeugd zijn doorgestroomd. Dios blijft onverminderd de vereniging waar ‘het familiegevoel’ van groot belang is, maar daarbij is het ambitieniveau gegroeid.

De nieuwe hoofdtrainer past bij de groei van de club. Ayhan Gargili heeft veel ervaring opgedaan met jeugdteams en wil zich nu verder ontwikkelen als hoofdtrainer. Zijn energie en passie voor voetbal, zijn ambitie om TC 1 te behalen en net als zijn team ook zelf te groeien en ontwikkelen, zijn voor Dios ingrediënten die aanspreken.

Ayhan is 39 jaar, woonachtig in IJmuiden en werkte als trainer onder meer voor Roda ’23, Vitesse Arnhem, KNVB JPN, SV Warmunda, Koninklijke HFC, VVA/Spartaan, Onze Gezellen en HBC.

Op dit moment is assistent-trainer Ruben Kienhorst de waarnemend hoofdtrainer. Dios is op zoek gegaan naar een hoofdtrainer voor seizoen 2020-2021, maar aangezien Ayhan Gargili per direct inzetbaar is zal hij al vanaf de winterstop met zijn functie starten. Er is dan ook een contract voor 1½ seizoen overeengekomen.

dinsdag 31 december - Superstars 2019
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Hé maatje,

 

dinsdag 31 december 2019:

 

D.I.O.S.- Superstars-zaalvoetbal-wedstrijden

 

Plaats:     Sporthal de Estafette in Nieuw-Vennep

 

Deelname:   De JO13, JO11 en MO11 en JO9 (ook in die JO9 teams spelende meisjes), JO8 en daarin spelende meisjes, de JO7-LINI en ook de spelers van de G-teams

 

Aanvang:   
DIOS O9, O8 en O7-LINI (met daarin ook spelende meisjes)                aanvang:  
09.00 uur              
Spelers/sters van de G-teams           aanvang:  
11.00 uur
DIOS JO11 en O10 + MO11 en O10  aanvang:    12.00 uur
DIOS JO13 en O12 + MO13 en O12  aanvang:    14.00 uur

 

                                  

Einde:     

DIOS O9 en O8 en O7-LINI   ong.  11.00 uur

Spelers G teams                    ong.  12.00 uur

DIOS O11 en O10                 ong.  14.00 uur

DIOS O13 en O12                 ong.  16.00 uur                                                                                                                                                                                 

Kleding:    Geel shirt,blauwe broek,blauwe kousen en sport-of                                                      gymschoenen.(zonder zwarte zolen)

 

Tractatie:  Oliebol en een drankje.

 

Spel:       allemaal: zaalvoetbal.

           

Opgave:     Onderstaande strook invullen en uiterlijk dinsdag 24 december a.s.  mailen  aan jan.schrama@icloud.com

 

Leiding:    Zo veel mogelijk ouders en anderen. Graag opgave via onderstaande strook bij de opgave van de speler/ster. Probeer er a.u.b. tijd voor vrij te maken, want zonder begeleiding gaat het echt niet!!!

Wens:       Prettige Kerstdagen en een heel voorspoedig 2020.

                                Veel plezier in de Estafette op

                                          dinsdag 31-12-2019.

     

                               Jeugdcommissie s.v. D.I.O.S.

--------------------------------------------------------------Speler...........................   (naam) leeftijd .....

geeft zich op voor zondag 31 december 2019 en speelt in de ....... (welk team?)

Ons e-mail adres is: …………………………………………………………………………………          

Zijn vader/moeder/beiden(laat staan wat van toepassing is) geeft zich op als begeleiding.

Bovendien wil ook nog helpen:…………………………………………………………………

 

Waar is dat ding eigenlijk...... - Oliebollentoernooi
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Beste heren aanvoerders, leiders en andere betrokkenen,

Zondag 5 januari 2020 vindt op het Jan Schrama Sportcomplex het traditionele DIOS Oliebollentoernooi plaats voor de senioren, de zaalteams en de O19 (zowel dames, heren, jongens en meisjes). Ook als er teams van leiders/trainers zijn kan deze worden ingeschreven. Het evenement is alleen voor DIOS-leden of vrijwilligers! Dus geen voetballers van buitenaf.
Dit evenement wordt gecombineerd met een gezamenlijke nieuwjaarsbrunch en de nieuwjaarsreceptie van het bestuur. De organisatie is in handen van Peter Damen en Cor van der Lans.
 
Heren leiders, trainers en aanvoerders, willen jullie tijdig doorgeven of jullie elftal meedoet en met hoeveel spelers? Ook er of er wordt mee gegeten! p.damen@dios.nl 
Inschrijving stopt op 31-12-2019!

Programma:

10:30 uur Start Nieuwjaarsbrunch
12:00 uur Oliebollen toernooi
16:30 uur Einde toernooi
17:00 uur Nieuwjaarsreceptie

Meerlandenfonds - Donatie €800 G-voetbal
Auteur: A. Holleman     (Ingezonden berichten)
Donatie van Euro 800,00 voor G-teams Dios uit het  Meerlandenfonds.
 
Afgelopen donderdag 12 december j.l. mochten Brigitte van Kan en Arie Holleman namens de G-teams van Dios een cheque ontvangen uit handen van wethouder Marjolein Steffens – Van de Water. 
De cheque wordt beschikbaar gesteld door de Meerlanden dat ieder jaar  €55.000,- in het Meerlandenfonds stort om sportverenigingen, evenementen en goede doelen in de regio te ondersteunen. 
 
Brigitte had de aanvraag ingediend bij het Meerlandenfonds om het jaarlijkse voetbalkamp van de Dios G-teams financieel te ondersteunen. Een heel mooi bedrag waar we totaal niet op hadden gerekend en dat heel goed besteed gaat worden. 
 
Ook het komende jaar organiseren trainers en vrijwilligers voor de 4e keer het voetbalkamp wat ook dit jaar weer zal gaan plaats vinden op het vakantiepark in Heino na het succes van afgelopen jaar.
Met ongeveer 20 voetballers uit JG1 en JG2 en 6 begeleiders gaan we er weer een mooi weekend van maken.
- Online bestellen?
Auteur: Sponsorcommissie     (Ingezonden berichten)

Als je voor de Kerst (of gewoonlijk) gewend bent online te bestellen doe dat dan eens via deze link van Sponsorkliks, dat levert sv DIOS weer wat extra geld op!

Kleine moeite en veel geld voor onze jeugd(-opleiding)!

Alvast bedankt!

Sponsorcommissie sv DIOS

Jeugd - Nieuw bestuurslid
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Nieuw bestuurslid Jeugd

Graag laten wij jullie weten dat het bestuur René Veltman bereid heeft gevonden om de functie van bestuurslid Jeugd (a.i.) op zich te nemen.
René volgt hiermee Joop Westers op, welke sinds begin seizoen de ledenadministratie op zich heeft genomen.

Wij wensen René succes en veel plezier met deze nieuwe functie.


....... Afgelopen oktober was ik bij de ledenvergadering van onze club blij te zien dat het dagelijks bestuur weer volledig werd ingevuld door het aantreden van een nieuwe penningmeester en secretaris. Een belangrijk gegeven voor de continuïteit van onze vereniging. Dit was voor mij mede de reden om de taak van bestuurslid jeugd op te pakken. Onze club bestaat immers voor een groot deel uit jeugd en ik ben dan ook van mening dat een vertegenwoordiging vanuit onze toekomst niet in het bestuur mag ontbreken.

Bijna 10 jaar geleden begon mijn zoon Sven bij de Trapturfjes onder Ted van der Putten. Binnen twee weken was ik aan het helpen bij de zeer enthousiaste en gezellige groep trainers en nog een paar weken later was ik coördinator van de jongste leden. Dit was een geweldige tijd met elke zaterdag na de training koek of gebak bij de koffie. Van deze trainersgroep is nog steeds een groot deel als vrijwilliger bij de club actief, echt mooi om te zien. Inmiddels speelt mijn zoon Sven als keeper in de JO14-2, in die jaren ben ik steeds coördinator gebleven van zijn leeftijdscategorie. Nu doe ik de coördinatie van de JO13 tot en met de JO15.  Omdat ik het voetballen zelf ook nog steeds heel mooi vind train en coach ik met nog twee ouders het team van mijn zoon.

Nu zal ik mijn taak wat verbreden en de belangen van de totale Dios jeugd proberen te gaan behartigen. Dit kan alleen door een goede samenwerking met alle jeugdcoördinatoren, het technisch hart en alle bevlogen trainers en leiders. Dit is de afgelopen tijd geweldig vormgegeven door Joop Westers, die om begrijpelijke redenen zijn functie wilde neerleggen maar gelukkig wel betrokken blijft bij de club en enkele belangrijke taken zal blijven doen.

Een club als Dios vormen we met alle spelers, ouders, bestuur en diverse commissieleden en alle andere vrijwilligers. Hierbij is een ieders inzet van groot belang. Ik hoop dan ook dat we de komende jaren nog een hoop nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen om de club naar een nog hoger plan te trekken.

Mochten er ideeën bij u leven die de club, en onze jeugd in het bijzonder, kunnen helpen laat het mij dan weten.

Tot ziens bij sv Dios.  

René Veltman.....

- DIOS steunt SWOENV
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Na een wedstrijd van DIOS JO17-1 kwam een vader van één van de DIOS spelers naar me toe en vertelde, dat hij vanuit zijn kerkgenootschap één of ander project begeleidde in Roemenië. Het ging om een school en hij vroeg of DIOS de mogelijkheid had om hem een drietal ballen mee te laten nemen in een netje en eventueel een ballenpomp. Ik heb toen overleg gehad met Gerard de Vos en die kon nog wel 3 oude ballen op de kop tikken in een netje, maar geen pomp. Wel had hij een tas met kleding. Dat heb ik toen bij die vader gebracht en zo te zien is het goed terecht gekomen.

Zie voor het project: 

Secretaris - Nieuw bestuurslid
Auteur:     (Bestuursmededelingen)

Nieuw bestuurslid secretaris

Graag laten wij jullie weten dat tijdens de ALV 2019 alle aanwezigen hebben ingestemd de benoeming van Jaap Frank Ponstein tot secretaris van de vereniging.

Jaap Frank volgt hiermee Erwin Wessels op, welke deze functie vele jaren heeft vervuld.

Wij wensen Jaap Frank succes en veel plezier binnen onze vereniging......“In de afgelopen maanden voelde ik mij aangesproken door de toenemende zorg om nieuwe bestuursleden te vinden voor onze voetbalvereniging. Omdat mijn drie jongens met heel veel plezier voetballen in de jeugd heb ik besloten om een bestuurstaak op te pakken en ben ik door de algemene ledenvergadering benoemd tot secretaris van de vereniging. Mijn naam is Jaap-Frank Ponstein, 45 jaar en vader van Jasper, Michiel en Rutger. In het dagelijks leven ben ik directeur van Dutch Medical Group, een bedrijf in de zorg en wellicht beter bekend als Broeder de Vries ambulancezorg en Broeder de Vries doktersdienst.

Omdat ik zie hoeveel plezier jongens en meisjes hebben in het voetbalspel vind ik het belangrijk dat ze het spel kunnen spelen bij een vereniging waar spelplezier en sociale veiligheid voorop staat. En precies om deze reden zijn ouders en begeleiders van grote waarde voor onze vereniging. Met elkaar moeten we zorgen voor voldoende vrijwilligers. Dat komt het spelplezier en de sociale veiligheid ten goede. Welke taak je ook oppakt het wordt door ons zeer gewaardeerd! In de komende tijd kom ik veel ouders en begeleiders tegen langs de lijn. En hoewel mijn eigen voetbalkennis beperkt is, maak ik graag kennis om over onze fantastische voetbalvereniging te spreken.

Sportieve groet,

Jaap Frank   ..."

DIOS 1 - Pancratius 1 - Team van de Week
Auteur:     (Ingezonden berichten)

Na minder dan 15 minuten was de stand in deze Haarlemmermeerse kraker al 3-0 in het voordeel van het favoriete St. Pancratius. Het leek een gelopen koers. 

Toen voltrok zich echter een wonder. 

Geleidelijk kreeg DIOS meer vat op zijn geroutineerde tegenstander. Het werd 3-1 en het wachten leek op de aansluitingstreffer. Die viel echter niet, want het werd 4-1 in het voordeel van Pancratius. Daarna gaf DIOS zich nog niet gewonnen en uiteindelijk werd het 4-2. Een stand, die de boeken in zal gaan als een reguliere nederlaag voor DIOS. Als je het verloop van de wedstrijd wat nader analyseert, kun je echter achter andere conclusies komen. 
Na één kwartier was de stand 3-0 in het voordeel van DIOS. Terwijl er nog het grootste deel van de eerste helft te spelen viel en de gehele tweede helft, werd het in dat laatste verreweg grootste deel van de wedstrijd 2-1 in het voordeel van DIOS. Eén kwartier spelen stand 3-0 voor Pancratius, in 5 kwartier spelen stand 2-1 voor DIOS. DIOS is dus in verreweg het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij geweest. 

Dat moet de DIOS burger en speler ongelooflijk veel vertrouwen geven, want we hebben een fantastische prestatie geleverd. We hebben de koploper in verreweg het grootste deel van de wedstrijd een poepie laten ruiken en dus was DIOS 1 tegen Pancratius 1 een heel gedenkwaardige wedstrijd. Niet alleen vanwege de geweldige prestatie van DIOS 1, maar ook door de unieke omlijsting van de wedstrijd. 

Op weinig velden in het Nederlandse voetbal zal het voor komen, dat het G-team het team van de week is. Wel bij DIOS was dat afgelopen zondag het geval. De spelers van DIOS werden in hun gang naar het veld door hun clubgenoten van het G-team begeleid. Voor een ieder een onvergetelijke gebeurtenis. Deze aanloop naar de wedstrijd heeft ongetwijfeld invloed op de wedstrijd gehad. 
Het voor de eerste keer met hun clubgenoten uit het G-team het veld betreden heeft de spelers van DIOS zeker wat beduusd gemaakt, waardoor ze zich in de beginfase volledig lieten verrassen door het ontketende Pancratius, maar toen ze rondom de wedstrijd eenmaal de geluiden van de G-spelers ontwaarden, ging dat in positieve zin heel erg zijn uitwerking krijgen. 

Toen bovendien in de rust de G spelers met groot enthousiasme het veld betraden heeft dat een super grote motiverende invloed op het eerste elftal gehad. Daardoor waren zij in staat in de tweede helft meer dan gelijkwaardig aan Pancratius te zijn en er zich zodoende een hele leuke wedstrijd ontwikkelde. 
Dit leidde tot een zeer eervolle 4-2 nederlaag, waar heel eenvoudig iets veel mooiers van te maken valt. 

Uiteindelijk een unieke DIOS middag gedurende de wedstrijd DIOS 1    -    Pancratius 1 met als hoofdrolspelers Pancratius, DIOS, maar zeker ook het G-TEAM !!!!!!!!!!!! UNIEK

- Sint of Kerstkado nodig?
Auteur: Bestuur     (Ingezonden berichten)

Vanaf zaterdag 16 november gaan we zo goed als alles in de Uitverkoop doen.

Dus wil je zo'n DIOS-item kopen, wees er dan snel bij, want op=op. Als een artikel op voorraad is dan ontvang je direct de afleverdatum (dit is altijd binnen enkele dagen). 

Deze uitverkoop duur tot en met 31 december 2019.

De bedoeling is dat we na de winterstop een nieuwe webshop krijgen met de nieuwe kledinglijn van Muta. De nieuwe kledinglijn wijkt nauwelijks af van de oude, dus ook de oude DIOS-kleding kan gewoon worden blijven gebruikt. Zelfs de shirts hebben dezelfde print en broekjes en kousen blijven ook gelijk.

Wij wensen iedereen veel koopplezien!

Het Bestuur.

Zaterdag 16 november DINER - DIOS selectie serveert
Auteur: Organisatie Valencia     (Ingezonden berichten)

UITNODIGING

Zaterdag 16 november om 18.00 uur in de DIOS kantine
Warm buffet inclusief drank*


De selectie heet u ook dit jaar weer van harte welkom in hun eigen
pop-up restaurant. Dit jaar serveren we een overheerlijk warm
buffet met frisse drankjes. Kosten € 35,= p.p.


Aanmelden via: info@andrevanwees.nl 


*Komt allen, zodat we ook dit jaar weer een buitenlands trainingskamp voor de selectie kunnen organiseren!

Gratis inloop elke maandag 19-20 uur - Doe!
Auteur: Danny van der doe     (Ingezonden berichten)

Elke maandag gratis inloopspreekuur DOE fysiotherapie

Een verkeerde beweging, overmatige belasting, slijtage of een ongelukje tijdens het sporten; je kunt zomaar last hebben van pijn in je nek, schouder, rug, heup, elleboog, pols of knie. Niets doen en hopen dat het vanzelf overgaat, kan wel eens verkeerd uitpakken. Hoe sneller klachten worden behandeld, hoe groter de kans op herstel. Daarom houden we elke maandag een gratis inloopspreekuur voor leden van sv DIOS die een lichamelijke klacht ervaren.

Waar en wanneer kan ik terecht?

DOE FYSIOTHERAPIE

HOOFDWEG 1212

2153 LP NIEUW VENNEP

 

ELKE MAANDAG VAN 19:00 tot 20:00 UUR

MET UITZONDERING VAN FEESTDAGEN

Voor wie?

Iedereen is welkom. Of de klachten nu chronisch of acuut zijn, of je nu al wel of niet bij een arts bent geweest; dat maakt niet uit. Ben je al bij een fysiotherapeut geweest, maar heb je behoefte aan een second opinion? Kom dan ook gerust langs.

Hoe verloopt zo'n spreekuur?

Je hoeft je niet aan te melden; je kunt binnenlopen en in de wachtruimte plaats nemen. De dienstdoende fysiotherapeut neemt je mee naar een spreekkamer, waar je in alle rust je klacht of vraag kunt voorleggen. De fysiotherapeut voert een eerste screening uit en zal je voorzien van advies. Tijdens het inloopspreekuur vinden er geen reguliere behandelingen plaats. Wanneer wordt geadviseerd om over te gaan tot behandelen, kunnen we indien gewenst een afspraak voor je inplannen.

 

ALV 2019 - Genomen besluiten
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Op 4 november heeft onze algemene ledenvergadering 2019 plaatsgevonden.

hier  vind je de besluiten welke door de aanwezigen zijn genomen. 

- Marja vd Wolf overleden
Auteur: Bestuur     (Ingezonden berichten)

Het bestuur wenst de gehele familie van der Wolf heel veel sterkte met die verlies.

Condoleren: donderdag 31-10 van 19.15-20.15 uur in het Uitvaartcentrum Haarlemmermeer, Hoofdweg 1100
Crematieplechtigheid: vrijdag 1-11 om 14.00 uur op bovenstaand adres.

- Dankbetuiging
Auteur: Diny Lange - Lange2@quicknet.nl     (Ingezonden berichten)

Cees en ik willen de leden, het bestuur voor de mooie woorden en Dennis Ladru, heel hartelijk bedanken voor de mooie en fijne bijdrage die zij hebben gegeven bij het afscheid van onze zoon Dave lange.

Het was overweldigend dat zijn 1ste team de ingang van de Anthonius kerk vrij hielden.

Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de warmte,

Met vriendelijke groeten

Diny en Cees Lange

De ouders van Onze zoon Dave

 

wedstrijden verstoren de trainingen - Doordeweekse
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

A.s. Woensdag 30/10 hebben we een heel druk voetbalwedstrijden programma.
Om 18.30 uur; DIOS MO11    -    Overbos MO11-1 veld 1 C/D.
Om 19.00 uur: DIOS JO14-1    -    Zwanenburg JO14-1 veld 2
Om 20.15 uur: DIOS 4        -    RKDES 4 veld 1
Om 20.15 uur: DIOS JO19-1    -    Hoofddorp JO 19-1 veld 2

Willen alle op deze avond trainende teams zelf bekijken of ze toch nog kunnen trainen of dat ze beter een keer hun training kunnen overslaan. Heel jammer natuurlijk, maar dit programma is door de KNVB vastgesteld en daar kunnen we helaas niks aan doen. Er zijn dus a.s. woensdag duidelijk TRAININGSPROBLEMEN!

Samen 1 vereniging - UITNODIGING ALV 2019
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

 

 


UITNODIGING

 Algemene Leden Vergadering

 

maandag 04 november 2019

aanvang 20.30 uur

 DIOS-kantine Jan Schrama Sportcomplex

 AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 29 oktober 2018
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Bestuursverkiezing
 11. Vaststelling begroting 2019-2020
 12. Vaststelling contributie 2019-2020
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De agenda van de ALV 2019 en het jaarverslag zijn te downloaden. Klik hiervoor <hier>.

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij de de heer Tom Schrauwers, via penningmeester@dios.nl

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat, e-mail egm.wessels@ziggo.nl. Afmelden kan ook rechtstreeks bij de heer Erwin Wessels, Vivaldisingel 133, 2151 GP te Nieuw-Vennep (06-21152488).

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

Vanuit respect naar de familie van Dave Lange en de gevoelens onder de leden heeft het bestuur besloten de uitnodiging voor het bijwonen van de ALV van DIOS één dag later kenbaar te maken dan volgens de statuten is vastgelegd. Wij vertrouwen erop dat eenieder hier begrip voor kan opbrengen. Mochten hiertegen bezwaren ontstaan dan verneemt het bestuur dit graag voor 28 oktober 2019 (secretaris@dios.nl)

 

- Groots afscheid Dave
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Met een erehaag van zo'n 500 agenten en 40 selectiespelers van sv DIOS voor de R.K. kerk te Nieuw-Vennep is er afscheid genomen van onze hoofdtrainer Dave Lange. De hele week waren we bij sv DIOS bezig met dit trieste verhaal, maar dat het zo indrukwekkend zou worden.....de haag vanaf de Hoofdweg tot aan de kerk, de mooie woorden van alle sprekers en de familie, vrienden die er waren hebben voor een waardig en respectvol afscheid gezorgd.

We zullen nog lange tijd bezig blijven met dit verlies, maar zoals het laatste plaatje in de kerk.....the show must go on......voor alle collega's bij de politie, voor DIOS, voor de familie, voor Miranda, Tara en Finn. Vooral die laatsten zullen nog een lange tijd eenieders steun nodig hebben.

Dave blijft voor altijd in onze herinnering.

Bestuur sv DIOS

- Kantine dicht
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Na een week van rouw, niet trainen en niet voetballen, pakken we vanaf vanavond de draad weer voorzichtig op.

Er zal weer getraind worden en komend weekend gaat ook de bal weer rollen.

Vanwege de vakantie zal de kantine op maandag en woensdag gesloten blijven.

Dinsdag is de kantine open vanaf 19.30 uur en donderdag vanaf 19.00 uur.

- Dios1 thuis tegen Kampong
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Met veel dank aan Kampong en de KNVB speelt ons vlaggenschip aanstaande zondag thuis!

DIOS 1 - Kampong 1 om 14.30 uur

Dit stelt ons als vereniging in staat de nodige aandacht te geven aan het overlijden van de hoofdtrainer Dave Lange. Zo zal het eerste elftal met rouwbanden spelen en is er een minuut stilte voor de wedstrijd.

Het zou mooi zijn als onze supporters allemaal aanwezig zijn om onze jongens te steunen in deze eerste wedstrijd zonder Dave! 

Dios heeft Ruben Kienhorst, assistent trainer van de selectie, bereid gevonden tijdelijk de leegte die Dave achterlaat in te vullen. Hij zal samen met Marc de Kooker (Dios 2) en Oscar Romijn (Keeperstrainer) de trainingen oppakken en het 1e team begeleiden op zondag. 

Tot aanstaande zondag om 14.30 uur op het Jan Schrama Sportcomplex

- DIOS herdenkt Dave Lange
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het plotselinge overlijden van Dave Lange sloeg in als een bom. Onwerkelijk, ongeloof, verdriet en vooral het "waarom?" waren de meest gehoorde woorden.....

De hele week is er niet getraind en dit weekeinde wordt er niet gevoetbald. Dit alles uit respect voor Dave, zijn vrouw Miranda en zijn zoon Finn en dochter Tara. Dit gezin is keihard getroffen door dit verlies. Wij wensen hen heel veel sterkte en kracht toe de komende tijd.

Ook bij de leden van DIOS, met name binnen de selectie, is er veel verdriet. Jongens waar hij al jaren mee werkt, mee sport, mee lacht, ze af en toe op hun plek zet, maar ook de aai over de bol, ze weten dat dit niet meer gaat gebeuren. Hoe gaan we afscheid nemen? Hoe gaan we dit verwerken?

Afgelopen dinsdag waren er maar liefst 70 mensen in de kantine om afscheid te nemen, te praten over Dave, met elkaar over elkaars gevoelens. Spelers, oud-spelers, selectie staf, bestuur, Technisch Hart en zelfs JO19-1 waren aanwezig. Ook waren er twee mensen van Meerwaarde aanwezig om de aanwezigen bij te staan en om mee te praten. Ook in de komende periode zal Meerwaarde betrokken blijven bij het verwerken van het verlies.   

Afgelopen donderdag waren er meer dan 100 mensen in de kantine uit respect voor Dave en de familie, maar ook om steun te zoeken bij elkaar. Veel selectiespelers hadden nogmaals de behoefte om bij elkaar te komen, maar ook spelers van de overige seniorenteams, ouders, coordinatoren, trainers waren aanwezig. Erg indrukweekend!

Ook aanstaande zondag zullen we de kantine tussen 14.00 en 17.00 uur openstellen voor de overige leden, supporters of spelers van andere verenigingen en belangstellende die samen met DIOS onze Dave willen herdenken. Iedereen die daar behoefte aan heeft is natuurlijk van harte welkom! De familie heeft verder geen condoleance mogelijkheid, wat gezien de omstandigheden en de vele belangstellenden ook zeer begrijpelijk is. Kom dus gerust naar de DIOS kantine.

Onder de foto van Dave op het scherm in de kantine ligt een fotoboek waar iedereen zijn of haar teksten voor en over Dave, voor de familie en DIOS kan achterlaten. 

Maandag om 11.00 uur is de uitvaartdienst in de RK kerk te Nieuw-Vennep. De mensen van de politie zullen een erehaag vormen met zo'n 500 man en DIOS-selectiespelers doen dit vlak voor de ingang van de kerk. In de kerk zullen 60 plaatsen worden vrijgehouden voor de selectiespelers, de selectiestaf en bestuur. De politie agenten zullen naar de Rustende Jager gaan om middels een TV-scherm de plechtigheid te volgen, echter wordt er verwacht dat het erg druk in de kerk zal worden. Twee spelers van DIOS zullen namens de vereniging een krans neerleggen en Oscar Romijn zal namens DIOS een woordje doen. Dit zoals gewenst door de familie Lange.

Dringend verzoek: graag zoveel mogelijk of op de fiets naar de RK kerk te komen!

de kleine generaal, verslagen…… - Dave Lange,
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Toen ik in het voorjaar van 2013 contact opnam met Dave Lange vertelde hij mij dat er grote wens zou uitkomen als hij hoofdtrainer zou worden van zijn cluppie sv DIOS. Het contract was dan ook snel gesloten, “als ik maar meer verdien per uur dan de schoonmaakster bij ons thuis” was zijn commentaar, anders kan ik beter dat doen zegt mijn vrouw altijd.

Zijn voorganger Wim de Haart heeft het lastig gehad met te weinig spelers, grote verschillen in leeftijd in de selectie, geen 2e elftal, maar toen Dave startte was dit nagenoeg verleden tijd en kon hij gaan bouwen en door selecteren met de selectie. Het 1e seizoen in de 5e klasse was nog lastig, maar met een goede eindsprint werd hij 6e om vervolgens in zijn 2e seizoen een periodekampioenschap te pakken en te promoveren naar de 4e klasse. Ook dat 1e seizoen in de 4e klasse was lastig en werd ons vlaggenschip 9e om vervolgens het jaar er op, wederom via een periodekampioenschap te promoveren naar de 3e klasse. Na wederom een 6e plaats in het eerste jaar van een klas hoger werd afgelopen seizoen via een kampioenschap in het 1e deel van de competitie en een zware nacompetitie de 2e klasse bereikt, een mijlpaal in de geschiedenis van sv DIOS.

Ook het 2e elftal is tijdens zijn Hoofdtrainerschap van de reserve 5e naar de reserve 2e klasse gepromoveerd, helaas vorig jaar gedegradeerd, maar alles tezamen kunnen we Dave Lange beschouwen als de meest succesvolle trainer van sv DIOS! Inmiddels zijn zowel DIOS 1 als DIOS 2 jonge teams en heerst er een prima sfeer in de gehele selectie.

Ik heb Dave altijd als een fijne vent gezien om mee samen te werken en ben als voorzitter altijd achter hem blijven staan, ondanks dat er best wel eens commentaar kwam op zijn trainingen of speelstijl, echter wie wint heeft gelijk en als de sfeer goed is dan moet je niet altijd van trainer willen wisselen. Zo is het gebeurd dat Dave nu aan zijn 7e seizoen bij sv DIOS was begonnen en had ik graag samen met hem die 7 vette jaren afgemaakt.

Afgelopen zondag met de bus naar Tiel, zover hoefde ons vlaggenschip nog nooit te reizen voor een competitie wedstrijd, spraken we over de pech van het steeds verliezen met 1 doelpuntje verschil en de hoop uit dat dit geluk echt wel gaat keren en we dan de punten gaan pakken, want echt minder waren we niet de afgelopen wedstrijden. Toen we vlak voor zessen bij het Jan Schrama Complex aan kwamen begon net de wedstrijd van het Nederlands Elftal en besloten we onder genot van een biertje de eerste helft nog even in de kantine te kijken. Vlak voor rust belde Miranda, zijn vrouw, om te vragen hoe laat hij thuis zou zijn, “ik kom er bijna aan” zei Dave voordat hij ophing. “Snel, de allerlaatste van mij’ zei hij nog en we dronken een laatste biertje voordat we naar huis gingen……

Dat dit echt het allerlaatste biertje zou zijn Dave kon ik toen nog niet weten……

- Openingstijden kantine
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Deze gehele week tot en met zondag wordt er niet getraind noch gevoetbald op het Jan Schrama Sportcomplex.Dit uit respect voor onze hoofdtrainer Dave Lange, zijn gezin, familie, vrienden en leden van sv DIOS die hem allen een warm hart toedragen.

Afgelopen dinsdag was er een mooie samenkomst van de selectiespelers, oud-selectiespelers, selectie staf, bestuur, JO19-1, Technisch Hart en andere direct betrokkenen om over Dave te praten en het grote verlies te delen. Hierbij was professionele hulp aanwezig vanuit Meerwaarde en werd er in een condoleance register verhalen opgeschreven en ondertekend en hing zijn foto levensgroot op de TV.

Voor de overige senioren en belangstellenden is de kantine geopend op:

Donderdag van 20.00 - 24.00 uur

Zondag van 14.00 - 17.00 uur

Kom gerust om over Dave te praten en laten we samen dit grote verlies delen.

De uitvaart zal plaatsvinden aanstaande maandag om 11.00 uur in de R.K. kerk aan de St. Anthoniusstraat 15 te Nieuw-Vennep, waarna Dave in besloten kring zal worden gecremeerd.

Liever geen bloemen, maar een gift aan ONLY FRIENDS, sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Collectedozen zijn aanwezig in de kerk, of maak een bedrag over naar NL24ABNA0428979815 o.v.v. Dave Lange.

Wij wensen iedereen, met in het bijzonder Miranda, Tara, Finn en de ouders heel veel sterkte met dit onverwachte en grote verlies.

Bestuur sv DIOS

Komende week geen trainingen en wedstrijden - Medeling van het bestuur
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Mededeling van het bestuur

Komende week geen trainingen en wedstrijden 

In verband met het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde hoofdtrainer en DIOS-man Dave Lange heeft het bestuur besloten alle trainingen deze week tot en met zaterdag en alle wedstrijden tot en met aankomend weekend af te gelasten. Dit betreffen alle thuis en uitwedstrijden van sv DIOS. 

Uitnodiging - Popup restaurant Dios 1
Auteur:     (Ingezonden berichten)

Dringend beroep op (ouders van) leden voor bestuurs- en vrijwilligerstaken. - Bestuursleden gevraagd
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

In de afgelopen jaren is er enorm veel gebeurd bij onze club. Nieuwe velden, een prachtige accommodatie en op sportief gebied geweldige prestaties neergezet. Ook staat onze vereniging er financieel goed voor. Een fantastische uitgangspositie voor de komende jaren.

Helaas is stilstand achteruitgang en zullen we met elkaar moeten blijven werken aan onze club. Waar liggen de nieuwe mogelijkheden en hoe kunnen we kansen verzilveren? Dit vraagt van ons allemaal inzet.

Het bestuur van onze vereniging en de verschillende commissies worden de afgelopen jaren gevormd door veelal dezelfde personen. Omdat we met elkaar ambities hebben en antwoord willen blijven geven op veranderende situaties is het noodzakelijk dat deze groep doorlopend van samenstelling verandert. Hiervoor hebben we ook jou nodig.

We nodigen je dan ook uit om na te denken over een functie binnen onze club. Een functie die je mede zelf kunt invullen. Niet alleen draag je dan bij aan onze mooie club, maar kun je organisatie ervaring opdoen en werk je samen in een leuk team. 

Onder andere zoeken wij de volgende functie invulling:

-      Penningmeester

-      Secretaris

-      Leden voor de VUT ploeg

-      Leden voor de schoonmaakploeg

-      Indeler voor de teamtaken

Uiteraard zijn we ook op zoek naar andere vrijwilligers. Graag bespreken wij deze functies met jou.

Zonder onze gezamenlijke inspanning wordt het lastig voor het bestuur om de vereniging draaiende te houden. Dus het vriendelijke maar dringende verzoek om na te denken over taken die je kunt uitvoeren binnen DIOS. Ervaring hiervoor is niet nodig, alle andere leden staan voor je klaar voor assistentie en hulp.  

Heb je interesse en wil je jouw steentje bijdragen stuur dan een mailtje naar 

Peter Damen, voorzitter@dios.nl of Erwin Wessels, egm.wessels@ziggo.nl.

Jouw reactie wordt op erg prijs gesteld.

Bestuur DIOS

- Klaverzesdaagse van start
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Ook dit jaar organiseren wij onze klaverjas zesdaagse (deze keer 54e editie). 

De speelavonden zijn:

 • 27 september 2019
 • 25 oktober 2019
 • 29 november 2019
 • 31 januari 2020
 • 28 februari 2020
 • 27 maart 2020 

Kosten EUR 8,00 per koppel per avond.
Aanvang 20:00 uur, inschrijven in de kantine vanaf 19:30 uur.

Meer informatie: Dirk vd Wolf 

 

   
Datum 27-09-2019
Aanvang 20.00 uur
Locatie Sportcomplex Jan Schrama
   
Info via: Dick van der Wolf