sv DIOS Nieuwarchief

- Pasfoto in orde?
Auteur: KNVB     (Ingezonden berichten)

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018.

Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor 1 november een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle veld- en zaalvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 12 en ouder.

Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

KOM OP MENSEN!!!! - Grote Club Actie
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

Van de week viel mijn oog op de nog niet afgehaalde Grote Club Actie loten en dan m.n. het feit dat er teams zijn die niet willen meewerken aan dit goede doel voor het verenigingsleven in het algemeen en DIOS in het bijzonder.

Het kan toch niet waar zijn dat je als lid niet 1 lot wil verkopen? Waarom niet? We zijn een vereniging en doen alles samen, indien we dit soort inkomsten gaan missen dan wordt de contributie steeds hoger. 

Vaker vroegen wij om vrijwilligers, en gelukkig zijn er veel bij DIOS, maar we hebben er nooit genoeg. Het verkopen van Grote Club Actie loten is dan nog het makkelijkst om te doen. Ouders, grootouders, buren, vrienden, kennissen, er zijn er altijd wel een paar die een lot willen kopen en je helpt er onze vereniging mee!

Ik roep graag die teams op, die nog niets hebben gedaan, alsnog hun stapel loten op te halen en deze te verkopen.

Alvast bedankt!

Het bestuur

- Komt allen!
Auteur: Cor van der Lans     (Ingezonden berichten)

Komt allen en steun Stichting Hartekind!

De schaatsers, 20 sportieve Vennepers (vnl. DIOS'ers) aan de ene kant en Stichting Hartekind aan de andere kant. Een mooie combinatie is gemaakt en een sportieve uitdaging is geboren. Zij gaan het schaatsevent op de Weissensee in Oostenrijk schaatsen: de Alternatieve Elfstedentocht.

En dit allemaal voor Stacey, tien maandern geleden geboren met een ernstige hartafwijking. Zij is het hartekind geworden van de sporters. Voor Stichting Hartekind en onze hartekind Stacey organiseren wij deze fantastische feestavond. De opbrengst komt dan ook in zijn geheel toe aan de Stichting Hartekind!

De toegangsprijs is slechts € 15,00 en de kaarten zijn te koop in de kantine van sv DIOS of bij de Rustende Jager.

Komt allen en steun dit goede doel!

Komt u ook? - Uitnodiging ALV 2017
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

 

 
UITNODIGING

 

Algemene Leden Vergadering

 

maandag 30 oktober 2017

aanvang 20.30 uur

 

DIOS-kantine Jan Schrama Sportcomplex

AGENDA 

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 12 oktober 2016
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Stand van zaken omtrent Linking pin 2.0 en het vrijwilligersbeleid (presentatie)
 11. Bestuursverkiezing
 12. Vaststelling begroting 2017-2018
 13. Vaststelling contributie 2017-2018 (incl. additionele verhoging)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

 

De agenda van de ALV 2017 en het jaarverslag zijn te downloaden. Klik <hier>.

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is vanaf 20 oktober digitaal op te vragen bij de heer Tom Schrauwers, via penningmeester@dios.nl

 

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat, e-mail egm.wessels@ziggo.nl. Afmelden kan ook rechtstreeks bij de heer Erwin Wessels, Vivaldisingel 133, 2151 GP te Nieuw-Vennep (06-21152488).

 

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

- VERWEND
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

We weten allemaal wat een verwend kind is en wat dat voor consequenties heeft. Verwennen houdt in feite in, dat je heel veel  eigen initiatief uit een mens vandaan haalt.

Verwenning betekent in feite, dat je heel veel krijgt, waar jezelf vrijwel geen moeite voor hoeft te doen.

Voetbal? DIOS?  Verwennen?

Het lijkt niks met elkaar te maken te hebben, maar toch dringt bij mij de verbinding tussen de 3 zaken  steeds meer naar binnen. We weten allemaal, dat voetbal in de jaren rond 1870, heel lang geleden dus, ontstaan is. Doordat er door de uitvinding van de stoommachine fabrieken ontstonden, waarin het werk, dat tot die tijd als huisvlijt thuis werd gedaan, ineens door machines gedaan werd. Men kreeg veel meer vrije tijd en in die vrije tijd wilde men leuke dingen gaan doen en toen bedachten een aantal invectieve lui spelen, zoals bijv. voetbal. Aanvankelijk werden er onderling wat wedstrijdjes afgesproken, maar al gauw werd het zo populair, dat er een organisatie nodig was om dat te gaan regelen en toen ontstond de KNVB. Natuurlijk werden er goede afspraken gemaakt in de zin van, wij als bond maken het programma en houden de standen bij, daartegenover staat dan dat jullie als clubs moeten zorgen, dat de wedstrijden gespeeld worden. Dat houdt in, dat je moet zorgen voor een team met voldoende spelers  en daarnaast natuurlijk nog wel wat dingen, maar zeker ook moet je bij een thuiswedstrijd zorgen voor een scheidsrechter en bij een uitwedstrijd voor vervoer.  Door moderne ontwikkelingen werd het organiseren van een scheidsrechter bij DIOS  geleidelijk aan makkelijker gemaakt.  We kennen allemaal Arbitrage Online. Een fantastisch hulpmiddel bij het aanstellen en verkrijgen van een scheidsrechter. Wij hebben bij DIOS het grote geluk dat Vincent Koning gek is van scheidsrechter zijn en die liefde voor het fluiten ook gebruikt heeft om een geweldig systeem op te zetten om niet alleen scheidsrechters bij de wedstrijden aan te stellen, maar binnen het  systeem is het ook mogelijk voor andere taken mensen binnen de vereniging mensen/teams aan te schrijven voor het vervullen van een werkzaamheid in het belang van de vereniging.  De start van arbitrage online is echter geweest en zo draait het alweer een aantal jaren om op een makkelijkere manier scheidsrechters bij de wedstrijden te krijgen. Omdat Vincent het niet alleen hield bij het zomaar aanstellen, want dan hadden we gezien het gigantische aantal wedstrijden, vele scheidsrechters tekort gehad, maar ook overging tot her regelen van allerlei scheidsrechterscursussen voor alle leeftijden en dat met heel veel enthousiasme heeft gedaan, waardoor er naast hem binnen de vereniging een behoorlijk scheidsrechterscorps is ontstaan.  Zoals wij in de vereniging een geweldige hoeveelheid hele jonge spelertjes hebben, hebben we ook een grote hoeveelheid jonge scheidsrechters gekregen. In de jongere leeftijdscategorieën, die spelen meestal op zaterdagmorgen, zie je dan ook heel veel jeugdspelers van DIOS in keurige zwarte scheidsrechterstenues, wedstrijdjes fluiten. Die leiders worden door het arbitrage online systeem verwend, want ze kunnen met het systeem zelf scheidsrechters aanstellen, maar de scheidsrechtertjes kunnen zich ook zelf aanstellen.. Dan hoeft de leider/ster helemaal niks te doen. Dit draait geweldig. Worden de spelers ouder en dat worden ze, dan neemt het aantal scheidsrechters, dat de wedstrijden kan/wil fluiten, af. Jonge spelertjes mogen/kunnen de wedstrijden van de oudere leeftijdsgroepen niet fluiten en het aantal oudere spelers wat dan nog wil fluiten neemt af.  Dan wordt het lastiger om alle wedstrijden via het arbitrage online systeem van een scheidsrechter te voorzien. Het verwennen neemt dus af. Daar kan helaas niet iedereen even goed mee omgaan. Er blijft staan vanuit de historie van voetbalorganisatie, dat er altijd gespeeld moet worden. Sommige leiders melden wel heel erg makkelijk bij arbitrage online, dat de mensen van het systeem maar een oplossing voor hun scheidsrechter probleem moeten zoeken, want arbitrage online is uiteindelijk verantwoordelijk voor de scheidsrechter, laten ze blijken. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Arbitrage online is een hulpmiddel en een leider/ster is ten allen tijde verantwoordelijk voor de wedstrijd van zijn/haar jongens.  Leg de verantwoordelijkheid nooit neer bij arbitrage online, suggereer het ook niet met woorden, maar neem altijd je complete verantwoordelijkheid en delegeer die.  Want de jongens uit je team hebben allemaal ouders en die hebben ook allemaal hun verantwoordelijkheid. Als iedereen meedenkt, meehandelt, is de kans op een oplossing alleen maar groter.  In deze verwende wereld zijn we steeds minder gewend buiten je werk verantwoordelijkheid te nemen. Het spelen van een wedstrijd is een verantwoordelijkheid van ons ALLEMAAL!!!!!!

Directeur Sportief

Geselecteerd voor KNVB districtteam O11? - Bart Kranenburg
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Bart Kranenburg, spelend in DIOS JO11-1 zit in de voorselectie van het KNVB districtteam O11  regio Amsterdam/Utrecht! Daar mag hij, en zijn ouders, natuurlijk erg trots op zijn, maar zeker sv DIOS is dat ook.

Bart verkeerd in gezelschap van spelertjes van o.a. verenigingen als AFC, Elinkwijk, Swift en IJsselmeervogels, wat voor ons DIOS grootmachten zijn.

Aanstaande zondag speelt hij zijn eerste selectiewedstrijd en daarbij wensen wij hem veel succes, maar vooral ook veel plezier!

Trainingsavonden voor alle recreanten-elftal trainers - Train de Trainer
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Beste Trainers en Begeleiders van de recreatie elftallen,

Over het algemeen zijn er bij de recreatie elftallen enthousiaste ouders, die iedere week de training op zich nemen.

Om deze trainers meer te ondersteunen heeft DIOS besoten, dat onder leiding van Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), een aantal Train de Trainer sessies georganiseerd zullen worden. 

Wij gaan er vanuit dat hierdoor, het voor jullie gemakkelijker wordt om de trainingen voor te bereiden en te geven.

De sessies zijn opgebouwd uit een stuk theorie en praktijk (op het veld oefenen) 

Zie hieronder het schema voor de data van de betreffende categorieën.

 

08 t/m 011

Data: 9-10-‘17 / 30-10-‘17 / 05-02-‘18

Tijd:20:30-22:00

 

012 t/m 019

Data: 23-10-‘17 / 06-11-‘17 / 19-02-‘18

Tijd:20:30-22:00

 

Meld je aan bij Johan Gomes zodat we weten hoeveel trainers/begeleiders we kunnen verwachten.

jeugdopleiding@DIOS.nl

ClubCollect gaat ons helpen - Inning contributies
Auteur: Tom Schrauwers - penningmeester@dios.nl     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we vanaf aankomend seizoen samenwerken met ClubCollect.

Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen. Wat gaat er veranderen? ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

DIOS en Ladru Academy bundelen de krachten!! - Voetbalschool!
Auteur: DIOS-Ladru Voetbalschool     (Bestuursmededelingen)

In het nieuwe seizoen start DIOS een samenwerkingsverband met de Ladru Academy.

Het komend seizoen gaat dan ook “de DIOS-Ladru voetbalschool” in Nieuw Vennep van start. Door deze unieke samenwerking kan iedereen (tussen de 5 en 15 jaar), die zichzelf nog verder wil ontwikkelen en een completere voetballer wil worden, hieraan meedoen.

Het concept is daarom zo speciaal, omdat we de club centraal houden. In tegenstelling tot de door vele voetbalscholen gehanteerde motieven willen wij juist naast het verbeteren van de individuele techniek van de speler, ook met onze kennis de vereniging en de trainers versterken. De vereniging houdt hierbij de controle over het voetbal en zo blijft het voetbal altijd centraal staan binnen de club.

Voor de individuele speler staat er, iedere week, in zijn eigen trainingsaccount van “soccer-play” een training klaar. Nu kan hij hiervoor reeds inloggen en alvast de belangrijkste technieken bekijken die we in de komende week zullen gaan behandelen.

Maak een begin met je eigen ontwikkelingsplan, onder deskundige begeleiding van ervaren gediplomeerde trainers van de “Ladru Academy” en krijg daarbij de beste instructies.

Naast bovengenoemd ontwikkelingsplan ligt het ook in de bedoeling om in de herfstvakanties voetbaldagen te organiseren.

Schrijf je nu in door hier te drukken. Het eerste blok start reeds 6 oktober, dus schrijf je snel in, want VOL=VOL.

Team DIOS-Ladru Voetbalschool

ALV 2017 - Save the date.....
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Wil je ook mee praten over de ontwikkelingen binnen onze vereniging?

Dat kan!!

Maandag 30 oktober 2017 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

We hopen ook op jouw komst, dus reserveer deze avond alvast in je agenda.

 

De agenda en stukken volgen later deze maand.

Tot dan,
Bestuur sv DIOS

 

- Diploma's gevraagd
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

sv DIOS is altijd op zoek naar vrijwilligers, maar nu even een specifieke vraag. Zijn er leden, ouders van leden die in het bezit zijn van 1 van onderstaande diploma's of certficaten?

Er zijn reeds een aantal aanmeldingen, maar we kunnen uiteraard meer gediplomeerde/gecertificeerde vrijwilligers gebruiken.

Daarom komen wij graag met u in contact, dus stuur aub een email naar p.damen@dios.nl met uw naam en de naam van het papiertje wat in het bezit is. Wij zullen dan contact met u opnemen.

EHBO

AED

Sociale Hygiene (HACCP)

BHV

Allergenen Training

Cafebedrijf

TCx , trainersdiploma en nog geen trainer bij DIOS

 

Alvast bedankt!

Peter Damen

Veld 3 ligt er uit - Afgelast!
Auteur: Jan Schrama     (Bestuursmededelingen)

Vanwege de zware regenval en het nog jonge gras moeten we veld onbespeelbaar verklaren. Hiermee hopen we de rest van het seizoen meer lol van dit terrein te halen.

Alle wedstrijden op veld 3 zijn dus afgelast voor zaterdag 16 september

Morgen volgt de keuring voor zondag 17 sep

Belangrijk voor DIOS - De Grote Clubactie
Auteur: Peter Vermeulen     (Ingezonden berichten)
De Grote Club Actie is heel belangrijk voor Dios. Maar liefst 80% van de waarde van de loten gaat direct naar de club! Dat betekent dat van ieder verkocht lot ter waarde van €3,00 een bedrag van €2,40 in de clubkas gestort wordt!
Vorig jaar hebben alle lotenverkopers samen meer dan €4000 opgehaald. Daar konden wij weer heel veel leuke dingen mee doen! Dit jaar is ons doel om €5000 op te halen.

De lotenkopers maken kans op fantastische prijzen met als hoofdprijs een geldbedrag van €100.000,00, maar ook de beste lotenverkopers van Nederland kunnen geweldige prijzen winnen.

Binnen Dios hebben we ook een verkoopwedstrijd. Hoe meer loten het jeugdlid verkoopt, hoe meer hij of zij verdient*!

Steun DIOS en koop loten!

U maakt kans op prachtige prijzen!

Ga naar clubactie.nl/prijzen voor meer informatie voor de lotenkopers

En ga naar kids.clubactie.nl als je een lotenverkoper bent!

*alleen loten die succesvol geincasseerd zijn tellen mee.

-
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Bertus Kaufmann was jarenlang lid van onze vereniging en heeft als secretaris van onze vereniging opgetreden in de jaren 70 en 80.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verlies.

Is alles geregeld? - Seizoen gaat starten!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Na een qua weer wisselvallige zomer gaat het dan komend weekend beginnen, het seizoen 2017-2018!

Veel wijzigingen weer dit jaar. Zo starten we met het nieuwe pupillenvoetbal bij O9 en O8 op een kwart veld en 6 tegen 6. Trots mogen we zijn over onze jeugd die in de Hoofdklasse gaat spelen: JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO15-1 en JO17-1. Met onze JO19-1 hebben hoge verwachtingen dat zij onder leiding van Daan Klinkenberg komend seizoen de stap gaan maken naar die hoofdklasse.

Met Daan is niet de enige betaald voetbal trainer binnen DIOS genoemd, want ook de JO17-1 wordt getraind door een speler van Volendam: Rafik El Hamdi, terwijl de JO11-1 zal worden getraind door de ex-prof Henny Meijer.

Onze selectie bestaat dit jaar uit twee elftallen. DIOS 1 staat voor de zware taak zich met de sterk verjongde ploeg te handhaven in de 3e klasse, terwijl ook DIOS 2 de stap naar de reserve 3e klasse heeft gemaakt.

Volle bak dit weekeinde dus op ons Jan Schrama Sportcomplex, met maar liefst 5 derby's op zaterdag tegen VVC.

Heeft iedereen zijn/haar KNVB wedstrijdapp gedownload en is de spelerspas in orde? Zonder dit kan er niet worden gevoetbald, dus graag z.s.m. regelen en lukt het niet neem dan contact op met je leider of aanvoerder.

Wie zijn er gekomen en gegaan? - Selectie
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Ook voor komend seizoen is er verjongd en doorgeselecteerd. We zijn terug naar twee selectieteams, maar wel met dienverstande dat het 3e nu allemaal selectie-oud-gedienden zijn en het 4e elftal een team vol talenten zo uit de JO19.

Vertrokken: Mitchel Engel (Overbos), Kalid el Aissati (Overbos), Troy Zwanenberg (Hoofddorp)

Lager gaan spelen (3e): Rick Boesveld (SCW), Rick vd Brandt, Marc Dreijer, Tim Gabel, Brian van Goethem, Tom Jansen, Luke de Jong, Alwin Kattenberg, Jordy Kwaaitaal, Willem Lange, Jeroen vd Loo, Roy Oudshoorn, Stefan Paauw, Mitchell Scholten, Rick Vermeij, Mitchel Walian, Jelle Zijlstra

Nieuw: Daniel Verbeek (Hoofddorp), Jeffrey Hoefkens (Hoofddorp), Nairo Tschumie (Pancratius), Jesse van Wees (VVC), Darius Broxterman (VVC), Steve Acheampong (4e), Wesley Boomgaart (O19), Ruben Duwel (O19), Robin de Graaf (O19), Melo Silva (4e)

Melvin Koelemeijer die in eerste instantie naar Pancratius zou vertrekken is daar op terug gekomen en alsnog weer van de partij.

Uitslagen tot nu:

DIOS 1 - VSV 1 (zat) 3-0

DIOS 2 - DEVO 1 3-3

Spaarnwoude 1 - DIOS 1 3-4

DIOS 2 - Spaarnwoude 2 4-0

VVSB 1 (zat) - DIOS 1 1-1

Training schema 2017/.2018 - Trainingschema
Auteur:     (Bestuursmededelingen)

 Het trainingschema voor alle elftallen is bekend. Klik hier om de pdf te openen

En een toptrainer - Japanse gasten
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Het begint langzamerhand een traditie te worden, dat er in de vakantie tijd door de Japanse vereniging Fujieda Higas met 2 elftallen in de leeftijdscategorie JO15 naar Nederland wordt gereisd.. De tussenpersoon voor deze trainingssessies in Nederland is Piet Buter een man, die in het Nederlandse voetballeven zijn sporen meer dan ruimschoots heeft verdiend. Piet is o.a. trainer van een aantal betaald voetbalclubs geweest, is in het topvoetbal manager geweest en is tot op dit moment nog werkzaam als scout , plus verantwoordelijk voor het technisch beleid van  Telstar, de betaald voetbalclub uit IJmuiden, waar o.a. de van DIOS afkomstige Liban Abdullahionder contract staat.  Door Piet worden alle contacten in Nederland gelegd, waardoor deze teams in hun trainingsweek gaan spelen tegen de Kon. HFC, AZ ’67 en Volendam. Andere jaren ook tegen DIOS, maar door de vakantie kon DIOS geen team van voldoende kracht op de been brengen.  Als verblijfplaats is het ook een traditie, dat de spelers en hun begeleiding verblijven in de Rustende Jager in Nieuw-Vennepen dan is de link natuurlijk vrij snel gelegd om DIOS te vragen om op de velden te mogen trainen. Tussen de wedstrijden door zullen de spelers ook nog 7 trainingen gaan volgen. Die trainingen staan onder leiding van niet zo maar iemand, want de meeste voetballiefhebbers weten natuurlijk wel, dat Nederland in de historie van het mannenvoetbal 3 keer een finale gespeeld heeft om uit te maken welk land het beste van de wereld zou worden.  Welnu de trainer, die de komende dagen de trainingen van de Japanse teams komt leiden, was speler in één van die finales. In het toernooi van 1978, wat verspeeld werd in Argentinië, kwam Nederland in de finale tegen het gastland, Argentinië dus. In het centrum van de verdediging van het Nederlands elftal in die finale wedstrijd speelde een speler, die in die tijd, zijn hoogtijdagen dus, speler was van PSV. Deze rijzige, lange kopspecialist was Ernie Brandts. Na zijn  loopbaan als actief speler is hij ook nog trainer in het betaalde voetbal geweest, o.a. NAC  en is nu door Piet Buter uitgenodigd om de trainingen te leiden van de 2 teams van Fujieda HigasDaar heeft Ernie volmondig ja opgezegd en dus is hij met de Japanse klasse spelertjes op de volgende tijden bij DIOS te bewonderen.     

Vrijdag 18 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur en van 14.30 – 16.00 uur.

Zaterdag 19 augustus a.s. van 10.30 – 12.00 uur.

Maandag 21 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur en van 14.30 – 16.00 uur.

Dinsdag 22 augustus a.s. van 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 23 augustus a.s. van 10.00 – 11..30 uur.

Vanuit DIOS wensen wij het hele Japanse gezelschap leerzame en leuke dagen toe in Nederland en zeker ook bij DIOS en wil je genieten van goede jeugdspelertjes en van toptrainingen, houd de tijden in de gaten en je bent welkom!

Pupillenvoetbal nieuwe stijl - Wedstrijdvormen 2017/18
Auteur: Joaquim Boendermaker     (Ingezonden berichten)

[VIDEO]

De KNVB heeft afgelopen september bekend gemaakt dat de wedstrijdvormen in het pupillenvoetbal en jonger geleidelijk zullen gaan veranderen. Voor het seizoen 2017/18 betreft dit alleen nog de categorieën O8 en O9. Zij zullen niet meer op een half speelveld gaan spelen. Het nieuwe speelveld wordt namelijk 42,5 bij 30 meter, wat neerkomt op ongeveer een kwart van een officieel voetbalveld. Tevens gaat de spelvorm van 7 tegen 7 naar 6 tegen 6. De doelen blijven even groot, en naast 5 veldspelers zal er ook een keeper aanwezig zijn in een team.  Naast deze basisregels zijn er nog meer spelregelveranderingen waar rekening mee moet worden gehouden. Vrijwel al deze veranderingen zijn gemaakt met oog op het verbeteren van de speelervaring voor de spelers:

 • Een achterbal word altijd vanaf de grond gepasst of geschoten;
 • Een uitbal of hoekschop wordt vanaf de grond gepasst of ingedribbeld;
 • Een vrije bal wordt vanaf de grond gepasst, geschoten of ingedribbeld;
 • Bij elke spelhervatting staat de tegenstander op minimaal vijf meter afstand;
 • Elke helft is er een time-out van twee minuten, die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een teambespreking.

De KNVB heeft bovendien geadviseerd om positief gedrag te bevorderen bij deze spelvorm. Daarom is het advies om voor elke wedstrijd de spelers de handen te laten schudden met elkaar. Vervolgens kunnen zij na de wedstrijd elkaar een high five geven als dank voor het sportieve spel.

Spelbegeleider

Als laatste is belangrijk om te weten dat de rol van de scheidsrechter ook zal veranderen. De scheidsrechter wordt namelijk een spelbegeleider die het veld niet zal betreden, maar juist langs de lijn zal staan. Bij het nemen van een beslissing kan deze spelbegeleider er vervolgens voor kiezen om uitleg te geven aan de spelers, om zo de kennis over het spel bij de spelers te bevorderen. Dit alles om van een voetbalwedstrijd een sportieve, leerzame ervaring voor de spelers te maken.

C-Leerstraat

Een extra aanpassing die gemaakt is door de introductie van spelbegeleiders komt vanuit onze eigen vereniging. Door onder andere het Team Arbitrage is besloten om wedstrijden van deze vorm te laten begeleiden door de spelers van Dios die volgend jaar tot de O14- en O15- junioren (voormalig C-junioren) behoren. Zo zijn we zeker dat alle wedstrijden begeleid kunnen worden en bovendien zal dit bijdragen aan de spelregelkennis van de O14- en O15-junioren die deze wedstrijden begeleiden. Vanuit een breder oogpunt willen we er bij deze vereniging ook voor zorgen dat onze leden zich beter bewust zijn van het belang van vrijwilligers bij Dios en we hopen daarom dat de O14- en O15-junioren een positief beeld én gevoel krijgen van het helpen bij de club.

Juiste emailadres doorgeven! - Wedstrijd app KNVB
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Komend seizoen zullen de spelerspassen worden vervangen door de Digitale Wedstrijdapp, daartoe dient DIOS in het bezit te zijn van jouw juiste emailadres, anders kun je de app niet downloaden en dus niet voetballen. Geef deze direct door aan de Coordinator van jouw leeftijdsgroep.

Zodra je van start met de app wilt, dien je deze allereerst te downloaden op je telefoon. Je kunt de app vinden in de Appstore en Playstore door daar te zoeken op KNVB Wedstrijdzaken. Nadat je de app hebt gedownload, kun je starten met je registratie zodat je vervolgens kunt inloggen. Dit hoeft uiteraard maar 1 keer te gebeuren. Zodra je bent geregistreerd en hebt ingelogd, hoef je dit niet iedere keer bij gebruik van de app te doen. Meer uitleg over registratie en inloggen vind je hier.

De volgende stap is het koppelen aan een persoon. Dit houdt eigenlijk niet meer in dan dat de app wil herkennen wie jij als gebruiker bent. Ook hiervoor hebben we een pagina voor je klaar staan.

Goed gedaan! Je hebt nu alle eenmalige stappen genomen om daadwerkelijk met de KNVB Wedstrijdzaken app te kunnen werken.

Start trainingen - Selectie 017-019
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Beste spelers  van de selectie 017 en 019,

De trainingen starten op 8 Augustus 2017, 19:00.

Zorg dat je ruim een kwartier van te voren aanwezig bent.

Namens de hoofdtrainers van 017 en 019

Daan en Rafik

Johan Gomes - Hoofd Jeugd Opleiding
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding sv DIOS (HJO) 

Met trots kunnen wij als bestuur van sv DIOS melden dat voor aankomend seizoen Johan Gomes de functie van Hoofd Jeugd Opleiding gaat verzorgen.

Als sv DIOS mogen wij blij zijn met de benoeming van Johan, gezien zijn ervaring in de voetbalwereld, zowel op operationeel als strategisch niveau. 

Daarnaast heeft Johan jaren lange ervaring binnen DIOS als trainer, begeleider en lid Technisch Hart.

In het eerste jaar zal Johan voornamelijk zijn aandacht gaan geven aan het begeleiden van de vrijwillige trainers/begeleiders van de NIET selectie elftallen.

Hiermee gaat hij zijn kennis en ervaring gebruiken om deze trainers/begeleiders te helpen en te ondersteunen en daarmee het opleidings- en uitvoerings-niveau naar een hoger plan te brengen.

Johan zal vele uren aanwezig zijn op onze vereniging om zo goed mogelijk ondersteuning te geven.

Daarnaast zal Johan diverse "Train de Trainer" sessies organiseren voor deze trainers (Theorie en Praktijk).

Tevens heeft Johan de taak, om uit de grote groep ouders welke op zaterdag aanwezig zijn, enthousiaste personen te vinden die graag als vrijwilliger iets voor sv DIOS willen betekenen. Dit kan gaan van het geven van trainingen tot administratieve taken binnen onze grote en gezellige vereniging.

Nogmaals namens het gehele Bestuur heten wij Johan welkom in deze mooie en belangrijke functie binnen sv DIOS

Namnes Bestuur

Taat van Ewijk

Jeugd en Technisch Beleid

Mooie 3e klasse! HD-cup en KNVB-beker - Indelingen DIOS 1 bekend
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Altior - 2e in de 4e klasse
ASC - 12e in de 3e klasse
Bernardus - 1e in de 4e klasse
DIOS - 3e in de 4e klasse
Aalsmeer - 3e in de 3e klasse
Kickers'69 - 9e in de 3e klasse
Nicolaas Boys - 10e in de 3e klasse
van Nispen - 6e in de 3e klasse
Rijnland - 8e in de 3e klasse
RKDES - 4e in de 4e klasse
SJZ - 4e in de 3e klasse
Stompwijk - 7e in de 3e klasse
Warmunda - 13e in de 3e klasse
WVC - 11e in de 3e klasse

Indeling HD cup:

VVSB zat - 4e klasse
VSV zat - 3e klasse
H'lem-Kenn.land zat - 4e klasse
DIOS - 3e klasse

Indeling KNVB beker:

BSM - 4e klasse
DIOS - 3e klasse
Kon.HFC 2 - res. Hoofdklasse
United/DAVO - 3e klasse

De DIOS selectie start op donderdag 10 augustus met trainen.

- DIOS zoekt coördinatoren
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Gezocht coördinator voor categorie O8, O9, 017 en 019

De jeugdcommissie van voetbalvereniging sv DIOS heeft als belangrijkste taak het reilen en zeilen binnen de jeugdafdeling zo goed mogelijk te laten verlopen in organisatorische en logistieke zin. Samen met de bestuurslid Jeugd, kent iedere leeftijdscategorie een eigen jeugdcoördinator.

Wat houdt de functie in?

De jeugdcoördinator is verantwoordelijke voor alle organisatorische zaken van het jeugdvoetbal voor zijn betreffende categorie, in dit geval 017 en 019.

De voornaamste taken zijn:

- is met betrekking tot organisatorische zaken eerste aanspreekpunt voor de leiders

- is met betrekking tot organisatorische zaken eerste aanspreekpunt voor de ouders

- verwijst leiders, trainers en ouders met betrekking tot voetbaltechnische vragen, naar het Hoofd Jeugd Opleiding.

- bewaakt de uitvoering van het jeugdplan

- voert periodiek gesprekken met de leiders

- organiseert mede de jaarlijkse leider bijeenkomsten

- helpt mee met het verhogen van de betrokkenheid van spelers, ouders en begeleiders

- helpt mee met de promotie van activiteiten voor de teams uit de 017 en 019  groep

Eens per zes weken vergaderen de coördinatoren. Daarnaast beheert de jeugdcoördinator zijn eigen agenda voor in te plannen werkzaamheden en taken.

Wat vragen wij?

- enthousiasmerende en inspirerende persoonlijkheid

- communicatief vaardig, begripvol en tactisch

- overtuigingskracht

- inlevingsvermogen

- bewust van omgeving, cultuur en verhoudingen

Wat bieden wij?

Voetbalvereniging sv DIOS biedt een uitdagende rol in de jeugdcommissie.

Het betreft een onbezoldigde functie. De te verwachten benodigde tijd is ca. 2 uur in de week. Accenten liggen aan het begin en einde van het seizoen. En rondom eventuele acute zaken.

 

 
Tienstra stopt ermee! - Opheffings uitverkoop
Auteur:     (Ingezonden berichten)

in Ter Aar - DIOS kamp 2017
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Vrijdag 16 juni om 20.00 uur was het druk op de parkeerplaats van DIOS, want 53 meisjes en jongens stonden, meestal nog vergezeld van hun ouders zenuwachtig klaar om te vertrekken naar Ter Aar.

Zoals bij ieder evenement, was het ook bij deze gebeurtenis, dat er natuurlijk eerst heel wat voorbereidend werk verricht moest worden, voordat er daadwerkelijk vertrokken kon worden.  Zo was Eric van Dijk vooraf heel druk met het regelen van het vervoer voor zowel de heen- als de terugreis. De medewerking van de ouders was geweldig, want geruime tijd voor het vertrek had hij dit rond. Zo verging het hem ook met vinden van mensen, die de jongens en meisjes tijdens de 3 kampdagen in Ter Aar zouden gaan begeleiden. Aanbod genoeg, zodat hij zelfs mensen, die best mee wilden moest bedanken.  Maar beide zaken had Eric keurig voor elkaar. Tijdens het verblijf op de prachtige kampeerboerderij in Ter Aar moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden. Ik denk, dat gedurende de vele jaren, dat DIOS zo’n kampweekend organiseert er maar één man verantwoordelijk is geweest voor het absoluut kloppen, jaar in jaar uit al, van het eten en drinken en dat is Nico Gabel. Ook dit jaar was het eten en drinken weer prima in orde. Daarnaast voelt Nico zich tijdens het verblijf in Ter Aar ook hoofdverantwoordelijk voor het op de juiste manier van omgaan met de accomodatie. Ook dit jaar hebben we dankzij het fanatisme van Nico weer een uitstekende indruk bij de eigenaar van de kampeerboerderij achtergelaten. Ook heb je natuurlijk een grote hoeveelheid spelmateriaal nodig. Eén simpel telefoontje naar Gerard de Vos, de directeur van de VUT ploeg en er ontbreekt niets. Als je zo tot in de puntjes voorbereid vertrekt, is een groot deel van het welslagen van het weekend al verzekerd.

Aangekomen in Ter Aar is natuurlijk het eerste wat moet gebeuren, het vinden van een slaapplek en daar je plekje inrichten. Dat behelst behoorlijk wat tijd. Daarna zijn er nog wat verkennende voetbalwedstrijdjes gespeeld uitmondend in lantaarnvoetbal, want dan is het zo donker geworden, dat je het voetballen moet bijschijnen met je eigen zaklantaarn. Dan wordt het ondertussen laat en tijd om de bedden op te zoeken. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen, dat het niet betekent, dat het gelijk stil is.

Dan is het zaterdag geworden en wordt er voor de eerste keer in de grote eetzaal van de boerderij gegeten. Dat gebeurt om 08.00 uur. Het programma begint dan om 09.30 uur. Voor die tijd hebben er dan 3 ploegen na het eten corveebeurt. Dat betekent mee werken aan het totaal verzorgen van het afruimen van het eten. De eetzaal moet netjes achterblijven, er moet afgewassen en afgedroogd worden en de keuken moet netjes schoon achter blijven. Dan pas kan er gesport worden.

Op zaterdagmorgen is de hoofdmoot van het programma voetbal op kleine veldjes en voetvolley. Het laatste is een vorm van volleybal, waarbij de bal bespeeld mag worden met dezelfde lichaamsdelen als je  bij het echte voetbal mag gebruiken. Bovendien spelen we met wat aangepaste spelregels, zodat voor iedereen speelbaar is. Dit programma is er gedurende de zaterdagmorgen, waarbij er gedurende de morgen al onderdelen worden klaargezet van de tienkamp. De tienkamp zijn tien spelonderdelen, allemaal meer of minder iets met voetbal te maken hebbende, waarop de jongens en meisjes punten kunnen scoren. Wanneer een team klaar is met een voetbal- en voetvolley  wedstrijd bestaat er altijd de mogelijkheid, dat een leider/ster gaat werken aan de tienkamp. Dit programma gaat zaterdagmiddag door, nadat er op dezelfde manier als ’s morgens om 12.15 uur gegeten is.  Alleen komt er in het tweede deel van de zaterdagmiddag een spel onderdeel bij, n.l. honkbal. De teams bij het honkbal zijn groter, want die bestaan uit de spelers van 2 voetbal teams. Er wordt ook met aangepaste spelregels gespeeld, maar het is een totaal ander spel, wat met heel veel enthousiasme gespeeld wordt. Zaterdagavond bestaat het eten uit een gezamenlijke, zeer gezellige barbecue.

Na het eten zijn we de rest van de zaterdagavond naar Nieuwkoop geweest om daar in het zwembad een heerlijke avond te hebben. Na het zwemmen met alle vermoeidheid erbij wordt er natuurlijk beter geslapen. Traditie is dan altijd de tweede avond, omdat de kinderen eerder slapen, dat de leiders en leidsters samen met de boer een geweldig kampvuur ontsteken en zo is de tweede avond voor een ieder ook weer een topavond.

De zondag is gelijk aan de zaterdag. De tienkamponderdelen worden afgewerkt, ’s morgens worden de voetbal- en voetvolley competities afgewerkt en worden er ook nog enkele honkbal wedstrijden gespeeld. De zondagmiddag wordt besteed aan de laatste puntjes op de i, wat betreft de tienkamp, er worden wat betreft voetbal en voetvolley allemaal finale wedstrijden gespeeld en de competitie van het honkbal wordt afgewerkt. Om ongeveer 17.00 uur gaat iedereen douchen en zijn er ondertussen al ouders om ons terug te brengen.  Rond 17.30 uur gingen we allemaal in de auto’s om zo rond 18.00 uur bij DIOS in de kantine te zijn. Daar had Truus geregeld, dat we allemaal patates en een croquet of frikandel te eten konden krijgen.

Dit geheel, alles vanaf vrijdag avond tot bij DIOS in de kantine was mogelijk door de leiding van Mark de Koker, Maarten van Amsterdam, Menno Wesseling, Ronald Pauel, Frank de Moes, Martin Bel, Remco van Groenigen, Jordi Vrolijk, Albert Robben, Marjolein Koolhaas, Annabel Langedijk en Demi Kwaaitaal. We kregen de volgende eindstanden:

TIENKAMP

                                                                               9 jaar  jongens                    

 1. Hidde Sluiter    2.Job Korthuis        3.Kimi van Rees        4. Jelle Wessel   5.Damian Zijsling 

                                                                       10 jaar jongens

1. Kenji van Eekeres   2. Jarcha Robben   3. David Schrijver   4. Finn Heil   5. Sven van Teijlingen   6. Luuk Zegers   7. Sil Jansen    8. Quinn Hennik    9. Bas Koke    10. Luca van Berkel    11. Rick     12. Pascal van de Berg    13. Dyan Rehorst    14. Bram Glas    15. Jochem Sterrenburg

                                                                       11 jaar    jongens

1. Thijs Outshoorn   2. Thom van der Kolk en Christiaan Bel   3. Tycho Broekhoven            4. Jesper Stolk    5. Mats de Jong     6. Luuk Ham    7. Wessel van de Buld    8. Jazz Elderhorst      9. Rico Nijssen     10. Nijs Korthouwer    11. Johit Rethoe    12. Hidde Zijlstra    13. Roan Magdelijns    14. Jens Magdelijns

                                                                       12 jaar     jongens

1. Jayden    2. Joris van Rooijen    3. Daniël van der Heijden      4. Ryan van Doorn   5. Cas van Groenigen

                                                                       meisjes

1. Famke Draijer    2. Nena Duikersloot    3. Sacha Horsman     4. Rosa Eickhof     5. Phileine Kors     7. Julia Krab    8. Teuntje Verhoog

 

EINDSTAND VOETBAL                                                       EINDSTAND VOETVOLLEY

 1. F.C. Utrecht                                                               1. Vitesse
 2. Vitesse                                                                      2. AZ ‘67
 3. F.C. Groningen                                                         3. F.C. Utrecht
 4. Heerenveen                                                              4. Heerenveen
 5. PEC Zwolle                                                               5. F.C. Groningen
 6. Ajax                                                                           6. Ajax
 7. AZ ’67                                                                        7. PEC Zwolle + F.C. Twente
 8. Feyenoord                                                                8. Feyenoord
 9. Sparta                                                                       9. PSV
 10. F.C. Twente                                                               10. Sparta
 11. PSV                                                                            11. Heracles Almelo
 12. Heracles Almelo

 

EINDSTAND HONKBAL

 1. De Glaskoning Twins
 2. Curacao Neptunus
 3. L. en D. Amsterdam
 4. Pickles UVV
 5. HCAW
 6. Hoofddorp Pioniers

Moe maar vodaan gingen de spelers en speelsters met hun ouders naar huis. Iedereen die meegewerkt heeft hartsikke bedankt en op naar volgend jaar: 15, 16 en 17 juni!

 

 

- Geef je op!
Auteur: Esther Kroon     (Ingezonden berichten)

Het kan jullie niet ontgaan zijn, het is weer Feestweek in Nieuw Vennep!

#Oranjevereniging Beatrix organiseert zaterdag 24 juni van 18.30 tot 21.30 uur een FIFA 17 Playstation 4 toernooi in de DIOS kantine.

Lars Breed, onze eigen DIOS FIFA 17 Playstation 4 kampioen, doet mee!

Maar jullie toch ook?

Geef je snel op via

esther.kroon@ov-beatrix.nl 

nieuwe trainer O17-1 - Rafik El Hamdi
Auteur: arno zondag     (Bestuursmededelingen)

Rafik El Hamdi  trainer Dios O17-1

De Jeugdopleiding van sv Dios heeft weer een prima slag geslagen: volgend seizoen wordt de

selectie O17-1 (Hoofdklasse) getraind en gecoacht door Rafik El Hamdi (23), profvoetballer bij Volendam.

Rafik is inmiddels de 3e profvoetballer binnen de Dios Jeugdopleiding, naast Daan Klinkenberg (O19-1) en Henny Meijer (O11-1). Ook Rafik heeft als doel zijn kennis en ervaring als prof door te geven aan de Jeugd en tegelijkertijd veel te leren van het trainersvak.   

Rafik zal daarbij aan het begin van de voorbereiding ondersteund worden door Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding sv Dios en ervaren trainer/coach binnen Dios.

 

De vacature van trainer/coach voor O17-2 ( 1e klasse) is echter nog steeds niet ingevuld: ben je geïnteresseerd  ? Stuur een mail naar arno.zondag@ziggo.nl

 

Wij wensen Rafik veel plezier en succes toe !

 

Namens Technisch Hart Dios

Arno Zondag

Voorzitter Technisch Hart

Directeur KNVB aan het woord - Vergoedingen
Auteur: Jan Dirk van der Zee     (Ingezonden berichten)

‘Moet je vrijwilligers nou betalen voor hun werkzaamheden of is dat niet te rijmen met de aard van een vereniging?’ Deze vraag lag op ieders lippen bij de KNVB-bijeenkomst over de toekomst van de vrijwilliger. Een lastig dilemma, al zeg ik het zelf. Puur op gevoel zou ik zeggen nee. Het klopt niet. Waarom zou je een vergoeding moeten ontvangen voor iets wat uit je hart hoort te komen? Voor de sport, je cluppie, de kinderen en de mensen om je heen. Een financiële beloning voor vrijwilligers voelt daarom een beetje als valsspelen. Omdat er in het leven meer is dan eigen belang.

Diezelfde reactie herkende ik bij andere mensen op de bijeenkomst. Dat komt, denk ik, omdat we in Nederland sinds het einde van de negentiende eeuw zijn opgevoed met het idee dat de sportvereniging een soort tweede thuis is, waarin ieder lid van de familie meehelpt om een steentje bij te dragen aan de voorspoed van alle leden. Sterker nog; je ging tot het midden van de jaren ’70 bij een vereniging omdat deze paste bij je levensovertuiging, afkomst en achtergrond. Bewust of onbewust voetbalde je zo mee aan een hoger doel.

Maar dat is lang geleden. Ondertussen weet iedereen binnen het amateurvoetbal hoeveel moeite het kost om vrijwilligers te vinden (en de huidige mensen in de club betrokken te houden). Tegenwoordig vinden leden een bardienst draaien of een rijbeurt gedoe. In het weekend wordt dat pijnlijk zichtbaar, wanneer diverse ouders hun kinderen bij de club droppen alsof ze zojuist een plofkraak hebben gepleegd. Deur open, kind eruit en met piepende banden, zo snel mogelijk wegwezen naar de start van hun ‘Me time’.

Ergerniswekkend? Zeker, maar tegelijkertijd ook de nuchtere realiteit. Daarom zie je verenigingen naar andere wegen zoeken om hun club fit te houden. Dat beweegt zich van bestuurlijke oplossingen, zoals deeltijd- en duovoorzitterschap, tot jonge vrijwilligers die alleen voor speciale projecten worden gevraagd. Maar met dat gegeven alleen, red je het niet. Dit blijkt uit het groeiend aantal clubs dat in Nederland ook naar financiële stimuli grijpt om de boel niet in de soep te laten lopen. Op een paar plekken in Nederland wordt zelfs gewerkt met een professionele verenigingsmanager, die tegen een vast salaris, de operationele zaken bij de club regelt (inclusief de organisatie van de vrijwilligers). Zo’n manager wordt betaald uit de verhoogde contributie voor de clubleden, die geen zin hebben om thuis te geven wanneer hun hulp wordt gevraagd.

Rationeel heb ik mij bij deze ontwikkeling neergelegd. Het is aan de clubs om samen met hun leden te bepalen hoe ze aan een gezonde toekomst bouwen voor de vereniging. Toch blijft het ongemakkelijk voelen. Het idee dat het voetbal meer van het hoofd wordt dan van het hart.

Of mag ik het zo niet zien?

Een stuk waar ik helemaal achter sta.....gelukkig hebben we bij sv DIOS nog wel heel veel vrijwilligers, maar we moeten echt waken en uitkijken dat ook bij ons de betaalde functies niet steeds meer worden. Ik roep iedereen op mee te werken aan de vrijwilligerstaken om zo de contributie laag te houden en betaalbaar voor iedereen.

Een fijne vakantie!

Peter Damen
voorzitter

Enquête/onderzoek vrijwilligersbeleid - Herhaalde oproep
Auteur: K. van der Lans     (Ingezonden berichten)

Heeft u nog niet deelgenomen aan het onderzoek?
Hopelijk mag ik toch nog 5-10 minuten van uw tijd voor het invullen van onderstaande enquete.
Laat uw mening horen, u helpt hier niet alleen mij, maar ook sv DIOS heel erg mee.

Misschien heeft u mij al eens gesproken of voorbij zien lopen op het sportcomplex van sv DIOS. Mijn naam is Kirsten van der Lans.
T.b.v. mijn studie Sport, Management & Ondernemen aan de HVA voer ik voor sv DIOS een stageopdracht uit, gericht op het vrijwilligersbeleid van de vereniging. Onderdeel van mijn stageopdracht is een onderzoek waarbij heb ik uw hulp nodig heb!
Voor dit onderzoek heb ik twee verschillende enquêtes opgesteld. Ik wil u vragen 1 van deze enquêtes in te vullen.
Het invullen van de enquête zal zo’n 5 tot maximaal 10 minuten in beslag nemen.
U wordt bij de deelname tot niets verplicht, het draait mij om uw mening en inzichten. Het invullen van de enquête kan anoniem.

Via onderstaande links komt u direct bij de enquête, kies daarbij de optie welke op u van toepassing is.

Optie 1: U bent al vrijwilliger bij sv DIOS?     Klik hier: http://www.thesistools.com/web/?id=537385
Optie 2: U bent (nog) geen vrijwilliger bij sv DIOS?    Klik hier: http://www.thesistools.com/web/?id=537300

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u mij bereiken via het volgende e-mailadres: kirsten.van.der.lans@hva.nl

Ik hoop op uw deelname!
Met vriendelijke groet,

Kirsten van der Lans 

- AED voor de buurt
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

Helaas kan een hartstilstand iemand plotseling overkomen. Daarom is het belangrijk om altijd een AED in de buurt te hebben. Zo’n apparaat kan iemand met een hartstilstand redden door een schok te geven die het hart weer laat kloppen. Op onze vereniging is een AED aanwezig.

AED verplaatst naar buiten

sv DIOS vindt het belangrijk dat de overlevingskans bij een hartstilstand ook voor bewoners in de omgeving van onze vereniging zo groot mogelijk is. Daarom willen we de AED ook voor hen bereikbaar maken, door deze naar buiten te verplaatsen. Deze hangt in een rode kast die ons is aangeboden door de Hartstichting in samenwerking met de Vriendenloterij. Dankzij die kast is de AED bereikbaar voor de omgeving, ook in de uren dat onze vereniging gesloten is. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.

Het verschil maken in de buurt

De AED hangt aan de buitenkant van de kantine, nagenoeg in het midden aan de voorkant. Ook wordt hij aangemeld bij het oproepsysteem voor reanimatie, zodat mensen in de buurt deze AED kunnen vinden en gebruiken in het geval van een hartstilstand. Elke seconde dat de AED eerder wordt ingezet, kan namelijk het verschil maken. Kunt u zelf reanimeren? Dan kunt u zich als burgerhulpverlener bij dit systeem aanmelden via www.hartstichting.nl/aanmelden. U krijgt dan een oproep om te reanimeren bij een hartstilstand in uw buurt en kunt zo levens redden.

Inzet AED

Uiteraard hopen wij van harte dat het gebruik van de AED niet nodig zal zijn, maar het is goed om te weten dat deze mogelijkheid er is. We vinden het fijn om op deze manier ons steentje bij te kunnen dragen en hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd over de nieuwe locatie van onze AED.

Met vriendelijke groet,

Bestuur sv DIOS

nieuwe leden - Lid worden
Auteur: Bestuurslid Jeugd     (Bestuursmededelingen)

Voor info:


Zie website DIOS - lid worden


Voor contact met de coördinator:


TT: Oscar van den Berg, 06-23677591, trapturfjes@dios.nl


CL/WL/DL: Frank Steegman, 06-21255640 of Raymon Diepenveen, 06-13225816, dios.leagues@ziggo.nl

Correct emailadres belangrijk! - Digitale spelerspas
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Vanaf komend seizoen 2017/18 geen fysieke spelerspassen meer, maar alles digitaal!

De KNVB is samen met Sportlink momenteel bezig alle foto's te uploaden in hun systeem, het is dus (nog) niet noodzakelijk nu pasfoto's in te leveren. Wel is het ontzettend belangrijk dat sv DIOS het juiste emailadres heeft van alle spelers. Dit emailadres is nodig om de digitale app te kunnen downloaden.

Ga naar de app store en zoek op "KNVB Wedstrijdzaken" en probeer de app te installeren en je te registreren.

APP via Google play store.

APP via Apple store.

Zie hier voor meer info over de wedstrijdzakenapp.

Indien jouw emailadres niet juist is stuur dan een mail naar onze ledenadministratie.

kleding en materialen - Inleveren
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Beste spelers, begeleiders en trainers van DIOS,

Zoals jullie weten is het ieder jaar weer een enorme uitdaging om alle kleding en materialen in te nemen en uit te delen. Dit jaar starten we met een schone lei voor aankomend seizoen zodat we voor nu en in de toekomst alles op tijd geregeld hebben.

Hiervoor is een complete inventarisatie nodig waarbij alles dient te worden ingeleverd

Dit betekent dat ieder team zijn kleding en materialen (bidons/watertas etc…) dient in te leveren, inclusief inschietballen.

Mocht het zo zijn dat de team set compleet is en deze voor aankomend seizoen door het zelfde team hergebruikt gaat worden kan deze meteen weer worden meegenomen.

Daarnaast dienen de begeleiders en trainers hun trainingspak en jas(sen) in te leveren. Ook hiervoor zal gelden dat als de begeleider en/of trainer volgend seizoen doorgaat de spullen gelijk weer mee naar huis kunnen. We willen alleen weten wat er is uitgedeeld.

Op deze manier kunnen we ook precies zien wat er bijbesteld moet worden en maken we alle sets compleet.

Wijziging t.a.v. de kleding

Voor aankomend seizoen krijgt iedere team een volledige set kleding. (Shirtjes/broekjes/kousen).

De speler wordt eigenaar van een broekje en een paar kousen. Als hij/zij deze kwijt raakt kan hij/zij bij DIOS een nieuw broekje of kousen kopen (er zal voorraad aanwezig zijn). Ook kan men bestellen via onze website. http://www.dios.muta.nl/

De shirts worden centraal gewassen en bijeen gehouden.

Aan het einde van het seizoen 2017-2018 worden dus alleen de shirts ingeleverd aangezien deze eigendom van DIOS zijn.

Ieder nieuw lid koopt in het vervolg dus zijn eigen broekje en kousen.

Hoe en wanneer inleveren kleding en materialen

Het inleveren door de begeleiders en trainers van alle kleding en materialen kan bij DIOS bij de kleedkamers 9 en 10 op:

Maandag 12 juni t/m donderdag 15 juni, elke dag  van 15:00-17:00 en 19:00-21:00 uur. Hiervoor zullen meerdere mensen aanwezig zijn. Er is dus geen excuus om de kleding en overige materialen niet in te leveren.

Neem aub het bijgeleverde excel sheetje (een werkblad per team) ingevuld mee, dan kunnen we snel alles checken en loopt alles vlot door.

Wij verwachten van iedereen zijn/haar medewerking om zodoende klaar te zijn voor aankomend seizoen.

Met sportieve groet,

DIOS Commissie Materialen en Bestuur DIOS

- Winnaars bekend!
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

De winnaars zijn:

1e prijs van € 1000,-- Rein Sarink
2e prijs van €   500,-- de winnaar heeft zijn prijs gedoneerd aan het Adamas inloophuis                                 

3e t/m 12e prijs van €100,--     

Dios JO 15-4
Rob's Catering
Buitenhuis Advocaten
Dios Veteranen
Multi Design Reclame
Dios JO 10-1
Peter Vos
Nijsen Fourages
Erna's Beauty
Maurits Oostdam

- Voetbal vierdaagse
Auteur: Mark de Kooker     (Ingezonden berichten)

HET LEUKSTE VOETBALKAMP IN DE HAARLEMMERMEER

Van maandag 24 juli t/m donderdag 27 juli kun je in Nieuw-Vennep meedoen met de Voetbalvierdaagse van Sportservice Haarlemmermeer. Alle jongens en meisjes van 6 tot en met 14 die van voetbal houden zijn welkom. Deelnemers ontvangen een origineel Voetbalvierdaagse tenue en gaan 4 onvergetelijke dagen meemaken waarin ze niet alleen stappen zetten op sportief gebied maar zich ook sociaal ontwikkelen. 4 fantastische (voetbal)dagen, met onder andere een voormalig profvoetballer als coach, voor slechts €190,- per kind, inclusief lunch en tussendoortjes.

Wat gaan we doen?

Voetbal is één van de grootste sporten in ons land en spreekt een brede doelgroep aan. Maar tijdens de Voetbalvierdaagse brengen we kinderen in beweging met meer dan alleen voetbal. We focussen op de totale sporter, want wie een goede voetballer wil worden moet zichzelf breed ontwikkelen. Daarom integreren we het Athletic Skills Model in het programma. We gaan naast voetballen ook aan de slag bij de judoschool van Judo Yushi en worden betere atleten door de loopscholing die we doen. Dankzij Voedingsadviesbureau De Winter staat iedere dag een gezond lunchpakket klaar en letten we op voldoende energie- en vochtinname, passend bij de (sport)belasting. Tevens neemt onze eigen inspanningsfysioloog een aantal testen af, kijken we naar de groeicurve van de kinderen en testen de snelheid, schotkracht, sprongkracht en lenigheid. Natuurlijk staat in alles plezier centraal, we trainen in kleine groepen onder leiding van gekwalificeerde trainers die dagelijks diverse fun onderdelen aan bod laten komen. Een panna knockout toernooi, straatvoetbal, voetbalquiz en verschillende groepsspelen staan ook op het programma. Kortom het wordt een week om nooit te vergeten waarna ieder kind een completere voetballer en atleet is geworden en een hoop nieuwe vrienden heeft gemaakt!

Schrijf je nu in: https://www.voetbalvierdaagse.nl/inschrijven.html 

Laatste week trainen! - Veld 3 verboden
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het jubileumseizoen DIOS 70 jaar zit er op!

Wat een geweldig seizoen mensen! Veel activiteiten, festiviteiten, kampioenen, alles was dit seizoen aanwezig bij de een na grootste, maar vooral gezelligste vereniging van de Haarlemmermeer. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt mag hier trots op zijn en vooral....allemaal bedankt!

Het 3e veld (gras) is inmiddels in onderhoud en is verboden terrein voor iedereen.

De meeste teams zijn inmiddels uitgetraind en dat is prima, neem je rust en zorg dat de honger naar de bal in augustus weer optimaal is, dan gaan we weer lekker trainen met zijn allen!

Dit is de laatste week dat er nog getraind mag worden, volgende week worden de sloten van het ballen- en materialenhok vervangen, zodat alleen de mensen die ervoor gaan zorgen dat alles straks weer compleet is en iedereen weer voldoende spullen krijgt, bij de materialen kunnen.

Vrijdag 9 juni is de laatste dag om te kunnen trainen, hierna gaat alles op slot en de doelen er af.

Het bestuur wenst iedereen een hele fijne vakantie en we zien iedereen graag terug in augustus. Vanaf 2 september starten de wedstrijden om de KNVB beker en vanaf 23 september gaat de competitie van start.

Het Bestuur.

O17-1 (Hoofdklasse) en O17-2 (1e klasse) - Selectietrainer gezocht !
Auteur: arno zondag     (Bestuursmededelingen)

sv Dios is voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar 2 selectie trainer/coaches die onderdeel willen worden van de op-1-na-grootste voetbalclub van de Haarlemmermeer: sv Dios !

 Sv Dios is een vereniging waar plezier en ambitie hand in hand gaan. Samen met de hele vereniging, proberen we stap voor stap een hoger niveau te bereiken. Bij onze vereniging heeft de jeugd daarin een zeer belangrijk aandeel.

 

Voor O17-1 (Hoofdklasse) en O17-2 (1e klasse) zijn wij op zoek naar trainers die:

 

–       Energie krijgen van het geven van trainingen en het coachen van spelers

–       Minimaal 3 jaar ervaring meebrengen (als trainer/coach van een selectieteam)

–       Bij voorkeur een trainersdiploma (minimaal TC3) hebben (=pre)

–       Spelers positief en ontwikkelingsgericht kunnen coachen/begeleiden

–       Zichzelf constant willen ontwikkelen

 

Wat biedt sv Dios ?

 

 • Juiste trainingsfaciliteiten (kunstgrasvelden, materialen, train-de-trainer )
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door begeleiding/feedback vanuit Technisch Hart Dios
 • Werken vanuit een prima structuur (Jeugdplan sv Dios)
 • Een prima vergoeding (nb: geldt niet voor alle selectieteams & afhankelijk van diploma’s/ervaring)
 • Duidelijke voetbalvisie en werkwijze
 • Werken op een uitstekend niveau binnen het jeugdvoetbal
 • Leuk team collega trainer/coaches, warme vereniging

 

 

Spreekt onze club, werkwijze en ambitie je aan ?
Met alle plezier nodigen wij je uit op ons Jan Schrama complex voor een gesprek. Reacties (met motivatie en CV) kunnen gestuurd worden naar arno.zondag@ziggo.nl

 

Met sportieve groet,
Arno Zondag

06-40 99 27 88

Voorzitter technisch hart sv Dios

 

- HULP gevraagd.
Auteur: Kees Bus     (Ingezonden berichten)

Leiders, aanvoerders en ouders van jeugdleden.

Voor het ophalen van oud papier op de zaterdag breekt weer een moeilijke periode aan om mensen te krijgen voor het ophalen van oud papier.
Daarom doe ik ook een beroep op jullie allen om je vrijwillig op te geven voor een van de onderstaande zaterdagen.
Het kan toch niet zo zijn dat we met zo een grote vereniging dit niet rond kunnen krijgen.
Bij de andere verenigingen die ophalen lopen de ouders ook een keer op een zaterdag, dus ik verwacht ook dat men bij DIOS deze verantwoordelijkheid op zich neemt.

Zaterdag 17 juni 2017: 6 mensen
Zaterdag 24 juni 2017: 4 mensen
Zaterdag  8 juli 2017: 2 mensen


Je kunt mij bereiken op telefoonnummer 0628204968 en/of per e-mail cj.bus@quicknet.nl.

Ik zie de reacties met belangstelling tegemoet.

Groeten,
Kees Bus

-
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Donderdag 18 mei is Nico Rusman overleden.

Nico heeft bij sv DIOS gevoetbald en was al ruim 20 jaar een gewaardeerd lid van de VUT-ploeg.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte met dit verlies.

Bestuur sv DIOS

GESLOTEN - Kantine donderdagavond
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Vanwege Hemelvaartsdag is er geen training voor de selectie en ook de Overige Senioren zijn een avondje vrij. De kantine is derhalve gesloten.

Graag jullie medewerking. - Trainingsveld bezet?
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Door het spelen van selectie wedstrijden in de komende tijd zullen er nog al wat wijzigingen in de trainingen zijn. De vraag is dan om daar begrip voor op te brengen en een oplossing te zoeken, bijv. door het gebruik van veld 3 en het Soccer veldje.
Op dinsdag 23 mei a.s. is veld 2 voor selectie wedstrijden bezet van 16.30 - 18.00 uur en ook van 19.00 - 20.30 uur.
Op woensdag 24 mei a.s. is veld 2 bezet voor selectie van 19.30 - 21.00 uur.
Op maandag 29 mei a.s. zijn veld 1 en 2 bezet voor het spelen van selectie wedstrijden van 18.30 - 19.45 uur. Daarna is alleen veld 2 nog bezet van 19.45 - 21.00 uur. 
Op dinsdag 30 mei a.s. is veld 2 voor selectie wedstrijden bezet van 16.30 - 18.00 uur en van 19.00 - 20.30 uur.
Op woensdag 31 mei a.s is veld 1 bezet voor selectie wedstrijden van 18.30 - 19.45 uur en veld 2 van 18.30 - 19.45 uur en van 19.45 - 21.00 uur.
Op donderdag 1 juni a.s. wordt er van 19.00 - 20.30 uur gespeeld op veld 2.  

Bedankt voor de moeite!

Niels van Veen nieuw lid technisch hart Dios - Uitbreiding TH Dios
Auteur: arno zondag     (Ingezonden berichten)

 

We zijn bijzonder trots dat het Technisch Hart Dios wordt uitgebreid met Niels van Veen.

Niels is voor velen een bekende: zo is Niels (27 jaar) geboren en getogen Venneper, en heeft hij tot zijn 17e bij sv Dios gevoetbald:  op die leeftijd heeft Niels de overstap gemaakt naar de top van het amateurvoetbal: Niels heeft gespeeld bij o.a. Quick Boys en Rijnvogels (zaterdag 3e Divisie) en speelt aankomend seizoen bij Ter Leede (Hoofdklasse).

Niels zal -als voetballer op hoog amateurniveau- input geven aan het technisch hart, vooral met betrekking tot de technische en tactische opleidingsdoelen en -taken van het TH, en de vertaling daarvan richting ons Dios Jeugdopleidingsplan.

Daarnaast brengt Niels waardevolle kennis en ervaring mee hoe clubs en teams op het hoogste amateurniveau georganiseerd zijn, trainen en voetballen.

Hiermee is weer een positieve stap gezet op weg naar verdere doorontwikkeling van de Jeugdopleiding van sv Dios, zowel voor de Selectieteams, als voor de Recreatieve teams !

 

voorzitter technisch hart Dios

arno zondag

Zaterdag 20 mei vanaf 12.00 uur! - DIOS 70 jaar FEEST!
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

Soccer Tournament

11.30 uur Verzamelen deelnemers alle Leagues tot en met de senioren. KOM ZOVEEL MOGELIJK OP DE FIETS EN IN SPORTKLEDING!! Het parkeerterrein wordt afgesloten!

12.00 uur Start activiteiten. Tijdens deze activiteiten die in het teken van voetbal staan zal er muzikale ondersteuning zijn door een DJ wagen. Er is een speciaal DIOS 70 jaar horecaplein met pizza, snacks, pannenkoeken en een ijskraam. Tevens is er een springkussen voor de kleintjes tot 12 jaar

15.00 uur Start tournament voor de Trapturfjes

15.30 uur Demonstratiewedstrijd DIOS Mix tegen FC Rebellen (Andy vd Meyde, Glen Helder, Marcel Meeuwis, Regillio Vrede, Ken Leemans, Patrick Pothuizen, Sjaak Polak en Dennis Gentenaar) o.l.v. Roelof Luinge

17.00 uur Huldiging kampioenen van sv DIOS

17.30 uur Prijsuitreiking Soccer Tournament en trekking Waar snijden de lijnen

18.30 uur Aanvang feestavond begeleid door de band Tape That

22.30 uur Einde feestavond

 

- Parkeren op zaterdag 20/5
Auteur: Jubileum Commissie     (Ingezonden berichten)

Jubileum Feest Dios 70 Jaar:

De organisatie verzoekt alle bezoekers en deelnemers zo veel mogelijk op de fiets of andere wijze dan met de auto naar het evenement te komen.
Gedurende de dag 20 Mei zal de parkeerplaats bij het jan Schrama Complex zijn afgesloten. Er wordt hier wel gelegenheid voor fietsenstalling gemaakt voor de voor bezoekers
Iedereen  wordt verzocht om te parkeren op het evenementen terrein bij de Ijsbaan en tafel tennisclub aan de zuiderdreef. 
Het is niet de bedoeling om de auto’s in de aangrenzende straten en of op het grasveld naast de parkeer plaats achter re laten.

Wij rekenen op begrip en medewerking van iedereen die deze geweldige dag wil meemaken, tot 20 mei

Met vriendelijke groet,

SV Dios 70 jaar Jubileum Commissie.

Na 17 jaar weer in de 3e klasse - DIOS 1 promoveert!
Auteur: Peter Damen     (Wedstrijd verslagen)

Zondag 14 mei 2017 is niet alleen voor de Rotterdammers een datum om niet snel te vergeten, want waar Feijenoord 18 jaar heeft moeten wachten op een kampioenschap was het voor DIOS ook alweer 17 jaar geleden dat men 3e klasse KNVB speelde.

Deze week werd onze vereniging op de hoogte gesteld van het feit dat door het terug trekken of fuseren van zo'n 11 verenigingen uit de piramide van West2 alle periodekampioenen geen nacompetitie hoefden te spelen, maar direct zouden promoveren.

Voor DIOS 1 dat uiteindelijk als 3e is geeindigd in de competitie betekende dit dat bij winst op Leidse Boys de promotie een feit zou zijn. In het team dat zondag de grasmat betrad leek wel een soort promotievrees, a la Feijenoord tegen Excelsior, in de koppies te zitten, want het ging allemaal erg moeizaam tegen deze laagvlieger. Er werd in de eerste helft slechts tweemaal op doel geschoten, een penalty van Troy Zwanenberg werd gemist, maar gelukkig maakte Khalid Aissati daar 1 doelpunt van op vijf minuten van de rust.

Na de pauze een feller DIOS, de 1-0 had wat van de schroom doen verdwijnen en de trainer had zijn manschappen opgezweept, maar toen brak de hemel open en regende het grote druppels, wat zeker op gras het voetbal niet beter maakte. Na een half uurtje brak langzamerhand het zonnetje weer door en dat had zijn weerslag op het veld. Nima Asadi maakte de 0-2 en Jamie Timmers scoorde binnen 5 minuten ook twee keer, waardoor de eindstand van 0-4 werd bereikt en DIOS de promotie naar de 3e klasse kon gaan vieren.

Nieuw evenement voor DIOS jeugd? - Chimpie Champ
Auteur: Jan Schrama     (Ingezonden berichten)

Een prachtig klinkende naam met waarschijnlijk ook wel een betekenis, die in ieder geval bij mij niet bekend is, maar die ik zonder het te kennen wel zou verbinden met iets wat te maken heeft met kinderen. Dus een voortreffelijk gekozen naam als je er later achter komt, waar die naam echt voor staat. Om dat aan de weet te komen heeft er zoals bijna bij alles in het leven een voorgeschiedenis plaats. Zo kwam ik op een bepaald moment Daan Bleije tegen, een vader, die al enkele jaren heel duidelijk meewerkt bij de organisatie van het zwemmen in Aalsmeer, die zei: " Ik heb Ruud Strickers gesproken en die heeft in Aalsmeer een binnenspeeltuin en misschien is dat wel iets om met DIOS naar toe te gaan." Bij alle begin is het idee het belangrijkste en dus heb ik de handschoen opgepakt en Ruud gebeld. Nou was het binnen komen niet zo moeilijk, want zowel Daan als Ruud hebben bij mij in de klas gezeten, en daardoor was de afspraak met Ruud heel snel gemaakt om eens in "Chimpie Champ" te komen kijken. Inmiddels was me duidelijk geworden, dat Chimpie Champ de naam was van de binnenspeeltuin in Aalsmeer. Toen ik daar op een willekeurige woensdagmiddag kwam, werd ik op een bovenmatig enthousiaste manier ontvangen door Ruud. Toen zijn we na nadat ik rondgekeken had was ik laaiend enthousiast over Chimpie Champ, maar de ontvangst van Ruud was zo mogelijk nog enthousiaster. Iedereen begrijpt, dat de klik dan heel snel gemaakt is. Het enthousiasme van  Ruud leidde tot een datum: 13 mei 2017, maar ook tot nog verdere bijna sprookjes achting afspraken. Zoals in een echt sprookje vertel je natuurlijk niet meteen, wat die afspraken waren, want je moet het net als in een echt sprookje spannend houden.
Om half twee 's middags op 13 mei stond het vertrek gepland vanaf de parkeerplaats bij DIOS. Ongeveer 60 kinderen gingen mee in de leeftijd Trapturfjes, Champions, DIOS en World league. Ouders zat om te rijden, met andere woorden, het vertrek was een fluitje van een cent. Nadat iedereen veilig in Aalsmeer was gearriveerd en er afspraken waren gemaakt omtrent het toezicht/verantwoordelijkheid over de kinderen, zijn de kinderen losgelaten in het speel paradijs, want dat was het voor de kinderen ongeveer wel. Ze zijn losgelaten en als je niet rond gekeken hebt, heb je ze niet meer gezien. Ja, er waren wel uitzonderingen, want de vooraf gemaakte sprookjesachtige afspraken, maakten wel dat er af en toe verzameld moest worden. Want wat kregen alle kinderen? Limonade! Leuk! Sprookje ten einde? Nee!! Later kwam er een oproep voor alle DIOS kinderen. wel in 2 groepen, want het sprookje ging door, ze kregen een patatje!  Ongelooflijk lekker. Meteen daarna weer het speelparadijs in. Want de koppen moesten nog roder worden en dat werden ze!
Ik stond wat langer te kijken bij een geweldig bouwwerk van lego bouwstenen ter grote van echte bakstenen. Een zestal/zevental DIOS jongens waren in vaste dienst op die bouw. Hielpen elkaar, corrigeerden elkaar, want door het leeftijdverschil, was niet iedereen even vaardig. Geen probleem, dan ben je leerling in de bouw en leiden we je op tot volledig bouwvakker. Daarnaast kwamen er kinderen korter of langer binnen lopen om te helpen en dat werd ook klakkeloos geaccepteerd, want net als in de echte bouw werd er gewerkt met zzp'ers en onderaannemers, waardoor deze kinderen zonder dat ze het zelf wisten, zichzelf aan het opleiden waren om op een heel juiste manier in de maatschappij later een plek te vinden. Er was, je gelooft het niet, nooit ruzie.  Het vinden van deze waardevolle plek was natuurlijk een gelukkige samenloop van omstandigheden, maar behelsde qua voorbereiding heel weinig tijd. Het rendement in het kader van het groeiproces van de kinderen was daarentegen heel groot. Bovendien het sprookje was nog niet geëindigd. Een minuut of tien voor het vertrek kreeg iedereen een ijsje. En toen was het sprookje ten einde en reden ze verantwoord en gelukkig terug naar Nieuw-Vennep. In een compleet sprookje moet iedereen gelukkig worden en dus konden de ouders ook hun drankje rustig gratis nemen. Daarmee was het sprookje compleet. RUUD BEDANKT!

Leuk evenement voor herhaling vatbaar! - Footgolf met sponsors
Auteur: Peter Damen     (Ingezonden berichten)

Zaterdag 13 mei stonden zo'n 25 man op de door de Jubileum Commissie aangelegde Footgolfbaan aan de Oosterdreef. Sponsoren en bestuur liepen een ronde door niet zo heel best weer, een flinke regenbui zorgde voor veel gladheid en menigeen gleed wel eens onderuit, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na afloop werd er een drankje en hapje gepresenteerd en iedereen ging voldaan naar huis met het gevoel dat dit echt een evenement is om vaker te herhalen.

selectietrainingen volgende week dinsdag & donderdag - O17-1/O17-2
Auteur: arno zondag     (Ingezonden berichten)

Aanstaande dinsdag en donderdag (19.00-20.30 uur) is er Selectietraining onder leiding van Johan Gomes voor de O17 selectie van volgend seizoen !

Johan zal de honneurs waarnemen zolang we nog geen Selectietrainer/coach gecontracteerd hebben.

Groet,

Arno Zondag

voorzitter technisch hart Dios

- Nieuwe leden welkom !
Auteur: arno zondag     (Bestuursmededelingen)

 

Sv Dios heeft weer ruimte voor nieuwe leden !

Sv Dios Jeugd is ambitieus….zo spelen we volgend seizoen met diverse selectieteams in een aantal sterke competities in de Hoofdklasse (O10/O11/O12/O13/O15/O17), maar hebben we ook een uitstekende trainersstaf: naast een 5-tal selectiespelers, behoren ook Daan Klinkenberg (profvoetballer bij Volendam, en trainer O19-1) en Henny Meijer (oud Ajax spits en trainer O11) tot onze technische staf.

De uitstekende resultaten van onze diverse jeugdteams is bij diverse BVO’s en top amateurclubs opgevallen, waardoor een aantal talenten de stap naar het allerhoogste niveau gaat nemen.

Hierdoor ontstaat er in diverse leeftijdcategorieën weer plek voor nieuwe spelers, zowel bij de Selectieteams, als bij onze Recreatieve tak  !  

Dus: ben je geboren tussen 2012 en 2000, ben je ambitieus en wil jij je gewoon prima ontwikkelen en veel plezier hebben bij de op-1-na-grootste voetbalclub van de Haarlemmermeer ?

Stuur een email naar arno.zondag@ziggo.nl !

 

Met sportieve groet,

Arno Zondag

Voorzitter Technisch Hart Dios