sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Visie en ambitie 2017-2023

Missie

Het met veel plezier leren voetballen, van het laagste Recreatieniveau tot aan hoog Divisieniveau, binnen een vereniging waar plezier, ontwikkeling en normen en waarden de kernbegrippen zijn.

Deze meerjarige en gefaseerde investering in de jeugdafdeling, zal positieve gevolgen (groei kwaliteit en kwantiteit) hebben voor onze Seniorenafdeling.

 

Visie

 

Dios 1                                     2e klasse KNVB

Dios 2                                     Reserve 1e klasse KNVB

Dios 3                                     Reserve 3e klasse KNVB

O19, O17, O15, O13              minimaal 2 teams Hoofdklasse + 2 teams Divisie KNVB

O11                                         Hoofdklasse KNVB

O10                                         Hoofdklasse KNVB


Deze doelstelling wordt behaald door een gefaseerde aanpak in de periode 2017-2023, waarbij de basis bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Aanstellen Hoofd Jeugdvoetbal Recreatieteams
 • Aanstellen Hoofd Jeugd Opleiding (Selectie en Recreatieteams)
 • Vergroten aantal UEFA C en UEFA B gediplomeerde jeugdtrainers (van 4 naar 12 in 2023)
 • Implementatie Opleidingsplan Jeugdvoetbal sv Dios
 • Implementeren sponsorplan “Vrienden van Dios”

Ten einde de gestelde doelen te bereiken, zullen we een aantal stappen moeten maken, waardoor we de ontwikkeling van onze Jeugd binnen Dios maximaal stimuleren, zowel binnen de Recreatieteams als de Selectieteams. We zullen beginnen met de aanstelling van een Hoofd Jeugd Opleiding, waarbij de focus zal liggen op onze Recreatieteams (Jongens, Meiden, G-teams).

Daarnaast richten we ons op de groei en uitbouw van het aantal UEFA C en B gediplomeerde trainers, mede op basis van de groei van het aantal selectieteams, in navolging van aanpassing jeugdvoetbal KNVB (o.a. O12/O14/O16/O18 selectieteams).

Deze inspanningen zullen hun vruchten afwerpen op de kwaliteit van DIOS spelers in het algemeen en dus ook van de DIOS Seniorenselectie en Recreatieteams.

 

Algemeen

Momenteel bestaat onze voetbalclub uit 76 teams in totaal, waarvan 8 Seniorenteams en maar liefst 56 jeugdteams + zo’n 120 kinderen spelend in de Champions-, World-, Dios League en TrapTurfjes + een florerende afdeling Zaalvoetbal, bestaande uit 12 teams !  Al met al vertegenwoordigen onze Senioren 12,5% van onze Veldvoetbalteams, en de Jeugd dus 87,5%. De Jeugdafdeling van sv Dios vormt dus de brede en sterke basis voor de toekomst van onze voetbalclub.

Alles bij elkaar opgeteld, hebben de gezamenlijke inspanningen van het Bestuur en Technisch Hart de afgelopen jaren sv Dios veel goeds opgeleverd, en staan we nu voor de keuze: doorpakken of niet. Ik denk dat de mensen in het ‘umfelt’ van sv Dios (de leden, ouders van jeugdleden, sponsors) liever in een bestuur stappen waar een Visie, Missie en Ambitie geformuleerd is rondom het uitbouwen & professionaliseren van onze club, dan zonder.

 Ten einde al onze leden te bieden wat ze mogen verwachten van de op-1-na-grootste voetbalclub van de Haarlemmermeer (het met veel plezier leren voetballen, van het laagste Recreatieniveau tot aan hoog Divisieniveau, binnen een vereniging waar plezier, ontwikkeling en normen en waarden de kernbegrippen zijn), willen we (net als in het Onderwijs) de ontwikkeling en het plezier moeten stimuleren met die facetten waar we direct invloed op hebben: de trainers, de trainingsstof en faciliteiten.

Aangezien we al enige jaren succesvol investeren in uitstekende faciliteiten (2 kunstgrasvelden, voetbalmaterialen, kleedkamers, clubhuis) en het technisch hart een prima basis heeft gelegd voor het plenair opleiden van trainers (woensdag avond sessies TH) lijkt de tijd nu rijp om door te pakken, en goed gestructureerd en georganiseerd de gedragen Visie en Ambitie in te vullen !

Gezien de grootte van onze club, wordt continuïteit en kwaliteit van strategische, tactische en operationele functies steeds belangrijker. Voor de Jeugd (met 87,5 % het leeuwendeel van ons veldvoetbal gedeelte van onze club) willen we daarom een stuk continuïteit en kwaliteit in onze club aanbrengen, o.a. door het creëren van een nieuwe functie, namelijk die van Hoofd Jeugd Opleiding. De focus van deze persoon ligt op onze Recreatieteams, daar waar de focus van het Technisch Hart Jeugd op onze jeugdselectieteams ligt.

Aangezien deze functie nieuw is voor sv Dios, lijkt het handig om te kiezen voor een gefaseerd model: eerst een goede invulling van deze rol voor onze Recreatietak, zodat we kunnen toegroeien naar invulling van de rol van Hoofd Jeugdopleiding, dus een rol die verantwoordelijkheid kent voor de gehele Jeugdafdeling (Recreatietak en Selectietak).

Het Hoofd Jeugd Opleiding (hierna te noemen HJO) zorgen ervoor dat het Technisch Beleidsplan Jeugd wordt gemaakt, geupdatet en binnen de hele club wordt geïmplementeerd en het gehele Jeugdkader volgens deze visie werkt. De HJO geeft daarom in operationele zin leiding aan de totale Recreatie tak binnen onze jeugdafdeling, en neemt derhalve veel operationele taken van het Bestuurslid Jeugd uit handen, zodat deze zich bezig kan houden met het bepalen van Beleid en het Besturen van de gehele Jeugdafdeling.

Bijgaand heb ik een opzet gemaakt van de taken, verantwoordelijkheden en de profielkenmerken van de perso(o)n(en) die deze essentiële taken zou(den) kunnen vervullen:

 

Taken en verantwoordelijkheden Hoofd Jeugdvoetbal Opleiding

 • Opstellen Technisch Beleidsplan Jeugd 2017-2023, samen met Bestuurslid Jeugd en leden Technisch Hart
 • Uitvoeren en bewaken van Technisch Beleidsplan Jeugd binnen alle Recreatieteams (Jongens, Meiden, Leagues, TrapTurfjes)
 • Is 1e aanspreekpunt voor alle Recreatietrainers/coaches voor alle voetbal/training technische zaken (coördineert/helpt opstellen trainingsschema/instroom/doorstroom leden naar Recreatieteams/etc.)
 • Begeleiden recreatietrainers en –coaches Jeugd (begeleiding van alle Recreatietrainers/coaches op het veld, tijdens trainingen, wedstrijden)
 • Verantwoordelijk voor aanschaf en aanwezigheid trainingsmateriaal Recreatieteams
 • Contact persoon voor de K.N.V.B. en andere verenigingen aangaande voetbaltechnische zaken van sv Dios
 • Is lid/neemt deel aan de vergaderingen van de verschillende jeugdcommissies
 • Coördineert, organiseert en geeft 3 x per seizoen interne trainerscursussen voor alle Recreatietrainers
 • Coördineert externe (KNVB) trainerscursussen voor alle Recreatietrainers

Taken/verantwoordelijkheden Technisch Hart (focus: Jeugd Selectie teams):

 • Opstellen Technisch Beleidsplan Jeugd, samen met Hoofd Jeugdvoetbal Recreatie en Bestuurslid Jeugd
 • Uitvoeren en bewaken van Technisch Beleidsplan Jeugd
 • Begeleiden en beoordelen Selectietrainers en –coaches Jeugd
 • Is 1e aanspreekpunt voor alle Selectietrainers/coaches voor alle voetbal/training technische zaken (coördineert/helpt opstellen trainingsschema/instroom/doorstroom leden naar Selectieteams/etc.)
 • Aanstellen Selectietrainers Jeugd, samen met Bestuurslid Jeugd
 • Verantwoordelijk voor aanschaf en aanwezigheid trainingsmateriaal Selectieteams;
 • Contact persoon voor de K.N.V.B., Betaald Voetbal Organisaties en andere verenigingen aangaande voetbaltechnische zaken Selectieteams van sv Dios;
 • Is lid en neemt deel aan het Coördinatoren overleg
 • Coördineert, organiseert en geeft 3 x per seizoen interne trainerscursussen voor alle Selectietrainers
 • Coördineert externe (KNVB) trainerscursussen voor alle Selectietrainers

 

Profiel Hoofd Jeugd Opleiding 

Capaciteiten en ervaring om in een leidende functie samen te werken in een team van betaalde krachten ( Selectietrainers) en vrijwilligers.

Hierbij wordt gedacht aan de volgende vaardigheden en ervaring:

 • Ruime ervaring als trainer en/of  leider bij de jeugd ( liefst verschillende leeftijdsgroepen);
 • Aantoonbare ervaring met leiding geven;
 • Stressbestendig en goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden;
 • Bereid om met grote regelmaat (minimaal 20 uur per week) aanwezig te zijn bij trainingen en wedstrijden en hier een actieve rol te vervullen;
 • Bij voorkeur goed bekend met de voetbalvereniging Dios;
 • Enthousiast, doortastende en inlevende persoonlijkheid, met oog en begrip voor aard en omvang van het jeugdvoetbal bij Dios;
 • Een sportief voorbeeld voor de jeugd van Dios

Beschikbaarheid

De werkbelasting van de Hoofd Jeugdvoetbal Opleiding  is minimaal 20 uur per week (het managen van de trainers van de 40 Recreatieteams + Leagues en TrapTurfjes)

De werkbelasting van het Technisch Hart (Selectie) is zo’n 4 uur per week (het managen van de trainers van de 16 Selectieteams)

 

Vergoeding

Gezien het strategisch belang van een juiste en continue, kwalitatieve invulling van deze rol voor sv Dios, is het zaak budget te alloceren voor een goede invulling van deze rol. Aangezien deze rol structureel veel dagelijks operationeel werk uit handen neemt, en deze persoon (minimaal) 20 uur per week voor sv Dios werkt, dient de vergoeding in verhouding en navenant te zijn.

 Verantwoording Hoofd Jeugdvoetbal Opleiding Recreatie

Deze rol valt onder de verantwoording van zowel het Bestuurslid Jeugd, als de Voorzitter. Beiden Bestuursleden zullen (minimaal) 3 x per seizoen (sep/dec/april) de werkzaamheden van het Hoofd Jeugdvoetbal Opleiding Recreatie evalueren, en dit terugkoppelen aan het Algemeen Bestuur en de ALV.