sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Verklaring Omtrent Gedrag


sv Dios wil, samen met de KNVB en het NOC*NSF, een veilige sportomgeving creëren voor alle jeugdleden die binnen onze vereniging actief willen zijn. Eén van de middelen om deze veilige sportomgeving te creëren, waarbij seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag wordt voorkomen, is het vragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan alle vrijwilligers die direct of indirect werken met minderjarigen of mensen met een (verstandelijke) beperking.

Het bestuur van sv Dios heeft als onderdeel van haar beleid vastgelegd, om aan alle vrijwilligers vanaf 16 jaar en ouder, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of met mensen met een (verstandelijke) beperking, een VOG te vragen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van een activiteitencommissie en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het hoofdbestuur zijn gevraagd een VOG af te geven.

Het invoeren van een VOG binnen de sport in het algemeen, en binnen sv Dios in het bijzonder, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met minderjarigen of met mensen met een (verstandelijke) beperking, een functie kan uitoefenen binnen onze vereniging. De VOG is met ingang van seizoen 2016-2017 een verplichting. Vrijwilligers die hieraan niet mee willen of kunnen werken, kunnen daarom met ingang van het seizoen 2016-2017 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen of mensen met een (verstandelijke) beperking aan de orde is.

Vragen omtrent de invoering en het beleid van sv Dios inzake de VOG, kunnen worden gesteld aan de Commissie VOG van sv Dios bereikbaar op vog@dios.nl