sv DIOS, voetbal sinds 1947

sv DIOS Nieuwarchief

DE 10 GEBODEN - Vrijwilligers gezocht
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Helaas is ook sv DIOS gehouden aan de corona regels binnen de horeca, echter hebben wij grote moeite om vrijwilligers te vinden die het bestuur kunnen helpen bij de gewenste controle. Help ons de kantine open te houden en meld je aan als vrijwilliger om een paar uurtjes op zaterdag of zondag de bezoekers middels de app te checken. Mail accommodatie@dios.nl !

Ter herinnering:

 1. Blijf thuis bij klachten die kunnen wijzen op Corona
 2. Was regelmatig je handen en houdt afstand waar nodig
 3. Wanneer je geen geldige QR code hebt kun je wel afhalen, maar niet plaats nemen in het zitgedeelte
 4. Laat de vrijwilliger jouw QR code checken en wees beleefd
 5. Geen alcohol langs de lijn, nuttig dit alleen op het terras of in de kantine wanneer de QR code aanwezig is
 6. Het is verboden alcohol te nuttigen in de kleedkamers
 7. Het is verboden zelf mee gebrachte alcoholische drank te nuttigen, laten we de vereniging steunen 
 8. Ruim je eigen spullen weer op, er staan vuilnisbakken en zet glazen op de bar
 9. Roken doe je buiten de accommodatie, vanaf de kantine richting uitgang is daartoe een plaats
 10. We doen dit omdat het moet en hopen snel op meer herstel

Bestuur sv DIOS

- Even voorstellen....
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Vacatures ingevuld............even voorstellen.

Enkele weken geleden deden we via de site een oproep voor een toernooi coördinator bij DIOS omdat Marianne Lei na vele jaren trouwe dienst zou gaan stoppen. Enkele dagen na publicatie hebben zich al twee mensen aangeboden om deze functie in te vullen. Echt mooi om te zien dat er zo veel enthousiasme is om onze club te ondersteunen. Petra van der Velde en Jeroen de Groot gaan zorgen dat ik elk geval ieder jeugdteam van DIOS een toernooi gaat spelen. Ze stellen zich hieronder aan jullie voor.

Jeroen de Groot

Mijn naam is Jeroen de Groot ik ben 45 jaar, woon samen met mijn vrouw Debby en 2 kinderen Justin en Mike in Nieuw Vennep. 

Allebei onze zoons voetballen met veel plezier bij Dios, Justin is keeper bij de JO11 en Mike voetbalt bij de JO9 waar ik ook een van de teamcoaches ben.

De rol van Toernooi Coördinator sprak mij erg aan omdat ik mij graag inzet om de jeugd zoveel mogelijk te laten voetballen en wat is er leuker dan met je team/clubgenoten lekker een hele ochtend te voetballen op een toernooi. 

We gaan er een mooi seizoen van maken met z'n allen.

Groet,

Jeroen

Petra van der Velde

Ik ben Petra van der Velde. Ik kom uit leiden en sinds 5 jaar woon ik in Nieuw-Vennep. 

M'n zoon en dochter voetballen allebei, hierdoor zijn we veel met voetbal bezig. Vroeger heb ik zelf ook gevoetbald.

Ik zal m'n best doen om voor elk team een leuk toernooi te vinden.

Naast de toernooicoördinator waren we ook op zoek naar een coördinator voor onze jongste spelertjes, de Trapturfjes. Omdat Mariëlle van der Hulst met haar zoon mee ging naar de JO7 hebben we een oproep gedaan in de Trapturfjes appgroep en heeft Firoeza Yussupova zich aangeboden als nieuwe coördinatrice.

Firoeza Yussupova

Mijn naam is Firoeza Yussupova.

Naast vrijwilligerswerk bij MeerWaarde en VluchtelingenWerk, ondersteun ik ook met plezier de Trapturfjes als coördinator.

Mijn zoontje is begin dit seizoen jaar begonnen met voetballen bij DIOS bij de trapturfjes en doet dit met veel plezier.

Elke zaterdag is het genieten tijdens het kijken naar de training. Fijne organisatie, leuke trainers, happy kids, happy parents.

2021/2022 - Inning contributie
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Conform genomen besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober jl., zullen wij eind oktober het verschuldigde bedrag van uw rekening incasseren.

Mocht automatische incasso van uw rekening niet mogelijk zijn, dan verzoeken wij u om binnen de betalingstermijn de verschuldigde contributie aan ons over te maken.

Facturen worden rond 24 oktober via email vanuit SportLink toegezonden.


Betalingsafspraak?
Het bestuur van RKSV DIOS begrijpt dat het voor sommige leden niet altijd mogelijk is om de contributie in één keer te voldoen.
In uitzonderlijke gevallen wil het bestuur het mogelijk maken om de contributie in 2 of 3 termijnen te voldoen.
Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld gezinnen met drie of meer leden.
Als leden niet in staat zijn om de contributie in één keer te betalen willen wij jullie verzoeken om vóór 24 oktober 2021 contact op te nemen via; contributie@dios.nl.

Meer informatie over contributie, bv. de tarieven en ons contributiereglement, is te vinden op onze site: https://dios.nl/Index.cfm?page=ledenadministratie

Wij wensen jullie veel voetbalplezier.


Sportieve groet,

Bestuur sv Dios

Genomen besluiten - ALV 2021
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Op 11 oktober heeft onze algemene ledenvergadering 2021 plaatsgevonden.

hier vind je de besluiten welke door de aanwezigen zijn genomen. 

Bedankt voor jullie steun ! - AH Voetbalpassie
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)Na drie mooie weken is het spaarprogramma Voetbalpassie afgelopen. Bij deze willen we iedereen die heeft meegedaan, bedanken voor het meesparen! In totaal hebben we € 1631 opgehaald voor onze vereniging. Dankzij jullie fantastische steun ! 

Dit bedrag kan zelfs nog iets hoger uitvallen, want volle spaarkaarten kunnen nu nog verzilverd worden. Heb je dit nog niet gedaan? Doe dit dan nog snel voor 10 oktober in de AH app!

Het is belangrijk om je spaarkaart op tijd te verzilveren. Doe je dit niet, dan worden jouw punten evenredig verdeeld over alle verenigingen. Dus help s.v. Dios aan extra euro’s en verzilver je spaarkaart(en)!

Kijk voor meer informatie over het spaarprogramma op www.ah.nl/voetbalpassie.

Nogmaals bedankt aan iedereen die heeft meegedaan aan het spaarprogramma. We waarderen jullie steun enorm en we gaan er een mooi seizoen van maken!

Met sportieve groet,
Bestuur sv. Dios

Take-Away of coronatoegangsbewijs (CTB) - Gewijzigd kantine beleid
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Aangezien sportkantines gelijk zijn gesteld aan horeca, waar het gaat om het toelaten van personen in de kantine, zullen wij als s.v. Dios er ook aan moeten geloven om de corona check toe te passen. Er is voor sportkantines echter wel een uitzondering gemaakt. Die uitzondering zit ´m in het feit of je iets bestelt en mee naar buiten neemt of dat je in de kantine gaat zitten en daar iets gaat eten/drinken of gewoon wilt gaan zitten. Derhalve hebben wij de kantine in 2 gedeeltes opgesplitst: “Take-Away” via hoofdingang en “langer verblijf” via ingang 2

Vanaf 30 september is tot nader order het volgende in onze kantine van kracht;

Waar heb je een CTB (Coronatoegangsbewijs) voor nodig:

 • Voor verblijf in de kantine (via ingang 2) om iets te eten/drinken of te blijven zitten/staan.
  Iedereen, boven de 13 jaar moet aan onze vrijwilligers bij ingang 2 aan kunnen tonen volledig gevaccineerd te zijn. Dit doe je door de CoronaApp op je mobiel te openen en de QR code te laten zien. Zij checken de QR code.
  Heb je de App niet op jouw telefoon, zet hem er dan snel op!!
  Eventueel kun je ook de papieren coronabewijs of een versie van de registratiekaart laten zien. Een negatieve test van niet ouder dan 24 uur voldoet uiteraard ook.

 Waar heb je géén CTB (Coronatoegangsbewijs) nodig.

 • Het spelen van wedstrijden of trainingen
 • Het gebruik van douches en kleedruimtes
 • Als toeschouwer van een wedstrijd
 • Voor het afhalen van eten/drinken (kantine hoofdingang)
 • Voor het nuttigen van eten/drinken buiten en het gebruik van het terras buiten
 • Voor een bezoek aan onze toiletten

 

We gaan uit van uw medewerking en wensen u een prettig verblijf op ons complex.

Bestuur s.v. Dios

Laat jouw stem meetellen! - Uitnodiging ALV 2021
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

UITNODIGING

 Algemene Leden Vergadering

 Maandag 11 oktober 2021

Kantine S.V. Dios

Aanvang 20:30 uur

 AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen (Online) Algemene ledenvergadering 14 december 2020
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Bestuursverkiezing
 11. Vaststelling begroting 2021-2022
 12. Vaststelling contributie 2022
 13. Rondvraag
 14. Sluiting


AANMELDEN en Corona toegangsbewijs

I.v.m. de actuele Covid 19 maatregelen zijn de volgende voorwaarden voor deelname van kracht:

 • deelname is alleen mogelijk na aanmelding via secretaris@dios.nl o.v.v. aanmelding ALV;
 • bij binnenkomst dienen wij ons te houden aan de controle op het coronatoegangsbewijs en legitimatie.

 Het jaarverslag komt z.s.m. beschikbaar.

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij onze penningmeester Bas Bergkamp, via penningmeester@dios.nl.

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn.
Bij verhindering dient men zich af te melden via secretaris@dios.nl

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

TOERNOOIEN COORDINATOR - GEZOCHT
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Gezocht: Coördinator / Coördinatrice toernooien

Afgelopen maand heeft onze coördinatrice toernooien na vele jaren trouwe ‘dienst’  helaas  aangegeven hiermee te gaan stoppen. Marianne Lei heeft jaren achtereen ervoor gezorgd dat alle Dios jeugdteams naast de reguliere competitie ten minste een toernooi per seizoen speelden. Haar zoon heeft de jeugd bij Dios doorlopen en speelt inmiddels al enige tijd in het eerste elftal maar Marianne heeft ook toen haar zoon al bij de senioren voetbalde zich nog jaren voor de jeugd ingezet. Grote Klasse Marianne !!!!

We zouden deze vacature weer graag ingevuld zien worden door een enthousiaste ouder / ouders. Marianne is bereid om alle in- en outs van deze functie met de nieuwe coördinator toernooien te delen en te zorgen voor een goede overdracht.

Het komt er in deze functie in het kort op neer dat je voor alle Dios jeugdteams een toernooi regelt. Veel clubs in de regio organiseren toernooien in allerlei leeftijdscategorieën en klassen en het is dus goed te doen om voor elk team bij een toernooi in te schrijven. De aanvragen voor teams komen bij Dios binnen dus aan de hand daarvan kan er eenvoudig ingeschreven worden. Daarna is het van belang de trainers / begeleiders van een teams in te lichten over hun toernooi. Naast het toernooi dat de club voor de teams regelt staat het de teams vrij om zelf aan meer toernooien deel te nemen door zelf in te schrijven.

Heeft u intresse om de Dios jeugd te helpen met deze of een andere functie, laat het dan weten via jeugdvoetbal@dios.nl of bij René Veltman (06-22804882).

 

Voetbalpassie - Spaar mee met AH!!
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Spaar mee met Voetbalpassie!

Het nieuwe seizoen is begonnen en wat zijn we blij dat iedereen weer op de velden staat!

Na een lastig seizoen is het fantastisch jullie weer te kunnen verwelkomen op en langs de velden van R.k.s.v. Dios.

De coronacrisis heeft zijn sporen nagelaten, ook op financieel vlak. Om amateurclubs financieel te steunen, hebben Albert Heijn en de KNVB Voetbalpassie opgezet. Een spaarprogramma, waarmee je onze club kunt sponsoren, gewoon door boodschappen te doen bij Albert Heijn. Met Voetbalpassie proberen we zoveel mogelijk geld op te halen om de club te steunen en daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Het werkt heel simpel. Van 13 september t/m 3 oktober 2021 kun je bij Albert Heijn Voetbalpassiepunten sparen. Deze punten spaar je bij meer dan 1.500 huismerk- en A-merkproducten waaronder al het verse fruit van Albert Heijn en heel veel aantrekkelijke A-merken. Elke bestede euro aan de deelnemende producten levert één punt op. En met iedere volle spaarkaart van tien punten sponsor je onze club al met één euro. Dus dat spaart lekker door!

Sparen gaat heel makkelijk via Voetbalpassie in de AH app. Hoe meer mensen er sparen voor onze club, hoe hoger het bedrag dat we kunnen ophalen. Breng dus ook je familie en vrienden op de hoogte van de actie en vraag hen mee te sparen!

Met Voetbalpassie helpen we dus samen onze club, maar het kan jou persoonlijk ook iets opleveren. Wanneer je mee spaart, maak je namelijk kans op prachtige prijzen! Zo kun je onder meer een meet & greet met Lieke Martens in Barcelona winnen, een dag leven als voetbalprof en worden er kaarten voor het Nederlands elftal beschikbaar gesteld.

Spaar je mee? Bevestig dan nu je deelname aan Voetbalpassie in de AH app en kies onze club!

Kijk voor meer informatie op www.ah.nl/voetbalpassie.

 

- Belangrijke mededelingen
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Beste DIOS-leden en vrienden,

Inmiddels zijn nagenoeg alle elftallen weer aan het ballen geslagen en is het de hele week weer druk op ons mooie sportpark “Jan Schrama Sportcomplex”. We hebben met elkaar een turbulente tijd achter de rug en we hadden allemaal gehoopt dat de teugels meer losgelaten konden worden maar helaas beheerst corona nog steeds ons verenigingsleven. We zullen daar met elkaar mee moeten dealen en genieten van de ruimte die we ons toch kunnen/mogen veroorloven. Het afgelopen seizoen was het ingewikkeld om iedereen de kans, en mogelijkheid, te geven om te sporten maar vooral de jeugd heeft toch zijn tijd redelijk goed kunnen vullen in de beschikbare tijden waarop zij toch nog mochten sporten. Daarvoor vanaf deze plaats al veel dank aan alle jeugdtrainers, leiders en ouders die hieraan hebben meegewerkt.

Inmiddels gaat het nieuwe seizoen weer van start en het bestuur heeft tijdens de zomerperiode zijn werkzaamheden gestaag voortgezet en enkele nieuwe beslissingen genomen. Via deze mail brengen wij jullie van enkele besluiten op de hoogte.

Corona:

Het bestuur conformeert zich aan de huidige geldende coronaregels van de Rijksoverheid. Daarbij zal het vooral van belang zijn om de regels binnen in de kantine te volgen zoals:

Houdt 1,5 meter afstand, u kunt zich registreren bij binnenkomst, desinfecteer uw handen, maak gebruik van de stoelen in de kantine (schuiven met stoelen en staan niet toegestaan) en zitten aan de bar op barkruk is toegestaan mits u op 1,5 meter afstand blijft. Wij informeren u weer als er aanpassingen in het beleid zijn.

Doorgang kantine, via  keuken, naar achterzijde kantine:

De bestaande doorgang tussen de bar en de keuken/kinderbar naar de keukens in de kantine zal vanaf a.s. weekeinde worden afgesloten. De vrijwilligers achter de bar en in de keuken ondervinden te veel last van “doorlopers” en dat is mede gezien de hygiëneregels  in de keukens zeer ongewenst. De kleedkamers zijn altijd te betreden via de achteringang en de kasten in de lange gang via de zijingang.

Scheiding van (drank)bar en etensbar (kinderbar):

Vanaf dit weekend zult u uw bestellingen bij twee aparte bars moeten doen. De “grote” bar is uitsluitend bestemd voor koffie-thee en andere dranken en de “kinderbar” zal vanaf heden gebruikt worden door de jeugd voor snoep maar daar zult u ook uw bestelling voor de keuken moeten doen. Dus de tosti’s, de patat en de broodjes zult u vanaf heden altijd moeten bestellen aan de “keukenbar”.

Kantineprijzen (weekend en trainingsavonden):

Zoals u zult begrijpen heeft de penningmeester van DIOS de afgelopen twee jaar hinder ondervonden van alle coronabeperkingen, m.n. alle inkomsten vanuit de kantine zijn uit onze begroting verdampt. Toch zijn veel (vaste) kosten doorgegaan en is er flink geïnvesteerd in de nieuwe keuken wat toch aanslagen op de financiele positie van onze vereniging zijn geweest. Zoals elk jaar heeft het bestuur ook deze keer gekeken naar de prijzen van de consumpties in de kantine en heeft besloten deze enigszins te verhogen. Vanaf 01 september zullen de aangepaste prijzen worden ingevoerd in het kassasysteem, wij vinden nog steeds dat wij zeer schappelijke prijzen aan u doorberekenen.

Statiegeld:

Ook DIOS is wettelijk verplicht op Petflesjes (zoals AA en O2) statiegeld te gaan berekenen in de kantine. DIOS is echter wettelijk niet verplicht om de Petflesjes weer in te nemen maar het bestuur is van mening dat wij u deze service toch moeten bieden. De prijzen in de kantine worden aangegeven zonder het bedrag aan statiegeld, de kassa berekent deze wel direct door in uw rekening. Lege Petflesjes kunt u na ledigen weer inleveren bij de bar, u krijgt dan een munt ter waarde van 15 eurocent en deze kunt u na opsparen weer besteden in de kantine. Desgewenst kunt u uw 15 eurocent ook cash terugkrijgen.

Verder komt er in de kantine een donatieton te staan waarin u uw Petfles kunt afstorten. Met de opbrengst daarvan willen we dan materialen gaan aanschaffen voor DIOS in het algemeen, u sponsort dus zo desgewenst bv de materialen voor de trainingen.

Bier in kleedkamers:

Het bestuur heeft zich beraden over de wenselijkheid van het drinken van bier in de kleedkamers na de wedstrijden. Het bestuur is van mening dat alcohol feitelijk niet in kleedkamers thuis hoort maar begrijpt nu de wens nog om na de wedstrijd even te proosten om de mogelijke overwinning te vieren. Het bestuur is echter wel van mening dat de huidige regeling niet meer houdbaar is. Diverse redenen liggen hieraan ten grondslag: de kleedkamers worden bij drukte constant gebruikt en dan is bier in de kleedkamer de oorzaak van het te lang bezet houden van de kleedkamer en de tweede reden is gelegen in het feit dat we graag de voetballers en supporters in de kantine zien zitten, dat komt de “familiesfeer” te goede. Nu blijven teams te lang in de kleedkamers “hangen” en is de kantine soms bijna leeg, een ongewenste situatie. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten dat vanaf dit weekend alle teams de gelegenheid krijgen om nog 1 krat bier (of alternatief zoals fris, max 24 consumpties) te mogen nuttigen en dat er in de kleedkamers geen 2e of meerdere kratten bier meer worden verstrekt. Ook is de prijs van deze krat bier aangepast aan de huidige prijsstijgingen. Het is duidelijk dat het niet is toegestaan zelf mee gebrachte drank of etenswaren te nuttigen.

Veiligheidscamera’s:

Het bestuur wijst u erop dat er tijdens de coronaperiode veiligheidscamera’s zijn geïnstalleerd in de kantine en in de gang(en) van o.a. de kleedkamers. De camera’s zijn  geïnstalleerd voor uw en onze (o.a. vrijwilligers) veiligheid. Deze camera’s nemen vanaf diverse locaties in de kantine en in de gang(en) van o.a. de kleedkamers beelden op die binnen de wettelijke termijn, en onder de wettelijke regels, worden opgeslagen. De opgeslagen beelden worden, als er zich een calamiteit heeft voorgedaan, achteraf bekeken en desgewenst in kopie aan de politie overgedragen als daar noodzaak toe bestaat. Ook zal de camera op de dak van de kantine weer “aangezet” worden. Deze camera maakt en slaat beelden op van de velden en kan desgewenst  op “hotspots” worden ingesteld indien daar noodzaak toe is. Op deze manier beschermen wij u en onze belangen op een zorgvuldige manier. Bij de ingangen van ons complex en op en rond alle toegangsdeuren zijn borden en/of stickers aangebracht die aan u duidelijk kenbaar maken dat er cameratoezicht is.

Vrijwilligers gezocht:

Het bestuur van DIOS roept vrijwilligers op zich bij ons te melden. In het bijzonder roepen wij vrijwilligers op die bereid zijn ongeveer 2x in de maand de kantine/keuken te bemensen. Wij willen graag met u in gesprek en samen met een ervaren “barman/vrouw” willen wij teams formeren die dan de “scepter” zwaaien in en rond de kantine. Stuurt u ons a.u.b. een mailtje ( accommodatie@dios.nl) met uw gegevens en wij nemen contact met u op om een passende klus voor u te vinden. Een gesprek kost niets maar meer vrijwilligers zal het makkelijker maken om uw plezier/ontspanning bij DIOS te vergroten.

Wij hopen dat u begrip heeft voor bovenstaande beslissingen van het bestuur en dat wij op basis hiervan een mooi en gezellig seizoen met elkaar in gaan. In 2022 bestaat DIOS 75 jaar en wij kunnen u al aangeven dat er al hard wordt gewerkt aan enkele festiviteiten.

Een sportieve groet,

Het bestuur van RKSV DIOS

SPELREGELS VOOR DE TRAINERS/LEIDERS - Ballen en materialen
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Vanaf a.s. maandag 16 augustus starten de trainingen weer. Net als vorig seizoen worden de codes van de ballenkasten cq containers afgegeven aan de trainers/trainsters na tekenen voor het aantal ballen in de kast of container.

Bernie Duwel en René Veltman zijn a.s. maandag en dinsdag vanaf 17.00 in de kantine, bij hen kunnen de trainers/trainsters het betreffende formulier tekenen.

Ook voor de teams die pas later in de week of pas in de week erop gaan beginnen wel graag as maandag of dinsdag aanhouden want we willen dit op een zo efficiënt mogelijke manier regelen. Mochten er trainers nog op vakantie zijn wordt er in de week erop (week van 23 augustus) nog een mogelijkheid om te tekenen georganiseerd maar daarover volgt later informatie.

Er worden geen codes uitgegeven zonder dat er getekend is, we kunnen hierop geen uitzonderingen maken.

Namens het bestuur,

Rene Veltman
bestuurslid Jeugdvoetbal

EEN NIEUWE START - Seizoen 2021-2022
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Gaat het dan eindelijk weer gebeuren?

Na twee verloren seizoenen, zo goed als geen competitie voetbal, senioren die maanden niet mochten trainen, laat staan voetballen, geen toeschouwers op de velden, geen kantine, geen kleedkamers......voor velen was er geen bal aan!

Maar nu lijken alle seinen op groen te komen staan. Vanaf maandag 16 augustus gaan we weer trainen, zonder de 1,5 meter afstand, zonder restricties voor de ouderen, open kleedkamers en een kantine die gewoon, conform de laatste corana-regels (dat dan nog wel) weer open is voor de leden en publiek. Zie voor het juiste trainingsschema onze website 210721 Trainingsindeling 2021-2022 Versie 3 (dios.nl)

Het bestuur en vele andere vrijwilligers zijn weer druk bezig geweest om de ballen en materialen in orde te maken. Eindelijk kunnen we gaan genieten van de nieuwe keuken, welke onder leiding en veelal door Cor van der Lans en Dirk van der Wolf zo is opgeknapt. De zonnepanelen doen het goed en de led-verlichting zorgt voor perfect licht.

We zijn de afgelopen maanden, waarin we veel inkomsten misten door een gesloten kantine, toch financieel  redelijk door gekomen, maar het bestuur heeft wel gemeend de kantineprijzen eens goed onder de loep te nemen en deze zullen hier en daar wat omhoog moeten. De definitieve cijfers laten nog even op zich wachten, maar daar komen wij spoedig op terug.

Denk er aan dat alle leden nu zelf voor hun tenue moeten zorgen. Check dus of je kleding nog in orde is en bestel anders heel snel, want er wordt vanaf 4 september weer gevoetbald voor het "echie". De meeste teams starten met de KNVB-beker wedstrijden, maar sommige in de A-categorie zijn vrij geloot voor de eerste poule-fase en starten eerder met de competitie.

Ik bedank mijn mede-bestuursleden, de vut-ploeg, de trainers en leiders en alle andere vrijwilligers voor hun hulp en vooral hun geduld de afgelopen maanden en laten we hopen dat we een mooi seizoen tegemoet gaan voor iedereen die DIOS een warm hart toedragen en natuurlijk onze tegenstanders en scheidsrechters, zonder wie we niet kunnen voetballen.

Met sportieve groet,

Peter Damen
voorz. sv DIOS

- Update maatregelen
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Update Corona maatregelen (juni 2021)

De KNVB-regiocup voor jeugd t/m 17 jaar gaat op zaterdag 5 juni van start voor teams die zich hiervoor aangemeld hebben. De jeugdteams spelen wedstrijden tegen andere clubs, maar zonder aanmoedigingen vanaf de kant. Dit betekent voor activiteiten die bij SV DIOS plaatsvinden het volgende (in aanvulling op de algemeen geldende maatregelen voor iedereen):

 • Wedstrijden voor jeugdteams met spelers t/m 17 jaar worden gespeeld door teams die zich voor de Regiocup hebben aangemeld.
 • Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts? Blijf thuis en laat je testen! Ook als een gezinslid of huisgenoot ziek is, of verkoudheidsklachten heeft, word je geacht thuis te blijven. Blijf ook thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het corona-virus. 
 • Ons clubgebouw, inclusief de kantine (op zaterdag) en de kleedkamers zijn open. Vooralsnog vinden er geen verkopen vanuit de tent plaats, deze zal vanaf volgende week wellicht wel gebruikt kunnen worden. Mondkapje verplicht!
 • Voor trainingen en wedstrijden geldt dat spelers zich thuis dienen om te kleden. Er kan worden gedoucht, maar we raden aan dit thuis te doen. Onze douches zijn getest op mogelijke legionella risico’s.
 • Voor alle activiteiten zoals trainingen en wedstrijden geldt dat alleen spelers, teambegeleiding en trainers / technische staf toegang hebben tot ons complex. Toeschouwers / ouders van sv Dios teams hebben dus geen toegang tot ons complex!
 • Bij uitwedstrijdenvan jeugdspelers t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Wij staan - per uitspelend team - maximaal 7 teambegeleiders toe op ons complex.   
 • Als jeugdspelers van SV DIOS op ons complex sporten dan vallen de ouders/chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwers gezien en mogen niet blijven kijken.
 • Vanuit de vereniging zijn er tijdens de openingstijden van ons complex corona-coördinatoren aanwezig. Deze corona-coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar aan een hesje. Instructies van de corona-coördinatoren dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. De corona-coördinatoren hebben als taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels en protocollen houdt.
 • Het is niet toegestaan om buiten de aangewezen wedstrijd- of trainingstijden van je eigen team je op het complex te begeven. Als je niet speelt (dus voor en na een training of wedstrijd) ben je geen speler meer, maar tel je als toeschouwer. Kom dus alleen naar het complex als jouw team traint of een wedstrijd speelt. 
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de aanvang van jouw training of wedstrijd naar het complex. 
 • Het is niet toegestaan om, anders dan een flesje water of sportdrank, zelf eten of drinken mee te nemen om dat voor of na de training op het complex (bijvoorbeeld langs het veld of op het terras) te nuttigen.
 • In de gang van de kleedkamers, staat een EHBO-koffer (mocht dat nodig zijn).

BESTUUR SV DIOS

TRAININGSSCHEMA WEER ALS NORMAAL - Avondklok vervalt
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

M.i.v. aanstaande woensdag is de avondklok van de baan en zal ieder team weer op zijn/haar gebruikelijke tijden gaan trainen. M.a.w. ook na 21.30 uur kan er gewoon weer getraind worden.

Wel houden we de regels in acht, gesteld door o.a. de KNVB, RIVM en de gemeente. 

Helaas blijven de kleedkamers en de kantine nog dicht en is het complex voor toeschouwers nog steeds verboden.

Bestuur sv DIOS

BOB VAN DER ZWET - Aanvulling Bestuur
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Eerder konden we laten weten dat Theo Vermeulen is toegetreden tot het bestuur met als aandachtsgebieden de accommodatie en kantine, nu zijn we blij te kunnen melden dat Bob van der Zwet zich heeft aangemeld. 

Bob is zeker geen onbekende binnen DIOS. Als vader is hij leider, trainer en coach van diverse teams geweest en nog. Daarnaast was hij jarenlang Coordinator Jeugd van diverse leeftijdsgroepen en bij veel evenementen aanwezig om mee te helpen. Tenslotte is hij de grote gangmaker geweest van de "Slotdag van sv DIOS", een geweldig feest voor de jeugd en haar ouders.

Het zal dan ook niet vreemd zijn dat hij in zijn portefeuille Evenementen en Toernooien heeft. Daarnaast zal hij zich hard maken voor de vrijwilligerstaken binnen sv DIOS.

We hebben afgesproken dat Bob tot aan de ALV deze taak ad interim gaat uitvoeren en als het wederzijds bevalt treedt hij tijdens de ALV definitief toe tot het bestuur.

We wensen veel Bob veel plezier toe in deze leuke nieuwe functie bij onze vereniging.

Tenslotte nogmaals de oproep om nu het bestuur compleet te maken en je aan te melden als de Secretaris van de vereniging. Dit kan zeer zeker ook een vrouw zijn of een jonger iemand. Over de inhoud van de functie kunnen we altijd in overleg.

namens het bestuur,

Peter Damen
voorz. sv DIOS
tel.: 06-42748572

- Trainen mag weer!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)
Zoals het lied is, gelukkig kan het ook dooien.
 
Dit is mijn club, mijn ideaal, dit is de mooiste club van allemaal. Hier ligt mijn hart, mijn vreugde, mijn verdriet, het kan dooien, het kan vriezen, we kunnen winnen of verliezen, maar een beet're club dan deze is er niet.
 
Totdat het duidelijk is wat de regels worden rondom wel of geen avondklok houden we nog even vast aan dat laatste trainingsschema.
 
Veel plezier weer allemaal op het veld!
EN DE WEDSTRIJDJES OOK - Alle trainingen afgelast
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Kunstgras is prachtig, maar bij sneeuw mag je er echt niet op!

Zeker in combinatie met vorst loop je alles vast, wordt het ijs en duurt het dagen langer alvorens we weer kunnen trainen of oefenpotjes spelen.

Graag dus van de velden afblijven totdat deze weer sneeuwvrij zijn!

Bestuur sv DIOS

- Van de bestuurstafel.....
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Bij sv DIOS zitten we niet stil, degene die de vereniging een beetje volgen kunnen dat aanschouwen door de prachtige nieuwe ledverlichting, de zonnepanelen op het dak van de kantine en het handjevol personen dat in de kantine komt heeft de nieuwe keuken ook al gezien.

Het bestuur vergadert gewoon door, zij het online middels Teams, maar is genoeg te bespreken. Hierbij een aantal punten die de reveu hebben gepasseerd afgelopen maandag:

 • De jeugd is gelukkig lekker aan het trainen en aan het voetballen (zie ook het stuk van Jan Schrama op deze website). Voor de jongste jeugd hebben we zelfs het Oliebollentoernooi buiten op het veld kunnen doen, maar de bovenbouw heeft wat minder evenementen wat dat betreft. Komende dinsdagen zal Sportservice Haarlemmermeer wat activiteiten op het Jan Schrama Sportcomplex organiseren waaraan zij mee kunnen doen. Daarnaast zal de onderbouw een soort Valentijnstoernooitje spelen op zaterdag 13 februari en heeft de vereniging voornemens om voor de bovenbouw op zaterdag 20 februari een soort zeskamp te organiseren.
 • MUTA. Er zijn best wel wat grote klachten omtrent bestellingen en kwaliteit en deze bereiken zeker het bestuur. We doen ons uiterste best hierin te bemiddelen en zullen binnenkort weer eens om tafel met de directeuren van Muta om deze te bespreken. Gelukkig zijn veel leden wel tevreden, maar als je 1000 klanten hebt is de kans dat er wat fout gaat aanwezig, echter vinden wij als bestuur dat dit best minder kan door iets zorgvuldiger te werken.
 • Scooters en fietsen op het complex. Ondanks diverse keren het te verzoeken rijden veel leden nog steeds via het pad naar de kantine. We rekenen op ieders medewerking door de fietsen in de stalling voor het complex te plaatsen en liefst de scooters ook buiten de poort zoals tijdens de eerste lockdown zo goed is gegaan. Het bestuur is bezig maatregelen te nemen om te voorkomen dat scooters en fietsen nog binnen het hek kunnen, zodat we, mochten we ooit weer kunnen voetballen, veilig kunnen lopen zonder scooters of fietsen op ons complex.
 • Contributie. Er zijn leden die vragen om contributie teruggave. We begrijpen dat als bestuur maar al te goed, want ook wij proberen aan alle kanten hulp te krijgen om onze kosten te drukken, subsidies te ontvangen of korting op huur en KNVB afdrachten. Het is financieel gezien een hele slechte tijd voor verenigingen, zo hebben we nu al maanden geen kantine inkomsten, wordt het oud-pappier ophalen gehalveerd en melden sponsoren ons dat zij stoppen met sponsoring. Daarnaast gaan onze vaste lasten en vrijwilligersvergoedingen grotendeels door, m.a.w. we kunnen nu nog niets melden omtrent contributie teruggave en zullen aan het eind van dit seizoen de balans opmaken.
 • Bestuur. We kunnen melden dat Theo Vermeulen voornemens is een bestuursfunctie te gaan bekleden. Hij zou dan Cor van der Lans kunnen gaan opvolgen als Bestuurslid Accommodatie. Theo heeft inmiddels een tweetal bestuursvergaderingen meegemaakt, is herstellende van corona, maar krabbelt langzaam op. We hopen dat dit snel beter gaat en heten Theo alvast zeer welkom. We blijven daarnaast naarstig op zoek naar een Secretaris en een Bestuurslid Algemene Zaken. Kop op mensen, we gaan een beter en mooi jaar tegemoet met een 75-jarig bestaan in maart 2022, dus meld je aan bij de voorzitter!

 

Senioren - Nieuw bestuurslid
Auteur:     (Bestuursmededelingen)

Graag laten wij jullie weten dat het bestuur Oscar Romijn bereid heeft gevonden om de functie van bestuurslid senioren op zich te nemen. 
Oscar volgt hiermee Leon van Elk op. 

In de komende periode zullen de actuele zaken worden overgedragen.

Wij wensen Oscar succes en veel plezier met deze nieuwe functie.


Wie is Oscar??

Oscar (51 jaar) geboren in Amsterdam en getogen in Nieuw-Vennep. Getrouwd met Wendy en heeft 2 dochters – Myrthe en Nienke- en 1 zoon -Ties. Werkzaam bij UWV als licentie manager en woont in Nieuw-Vennep.

Sinds een jaar of 11 is Oscar al de keepertrainer van de seniorenselectie keepers van DIOS, is leider van DIOS 2 geweest en probeert samen met de staf de selectie naar een hoger niveau te tillen. 

In de dagen dat Nieuw-Vennep nog 3 voetbalverenigingen had keepte Oscar zelf bij vv Nieuw-Vennep – jarenlang de tegenstander van DIOS.
Helaas moest hij door blessures stoppen met voetballen, maar op het moment dat zijn zoon ging voetballen bij DIOS is hij als vrijwilliger betrokken geraakt bij de vereniging. 

Naast trainen en coachen, samen met de huidige penningmeester, van hun zoons ook begonnen met het trainen van de selectie keepers.

Omdat Oscar graag meer wilde doen voor DIOS en Leon aangaf te willen stoppen heeft Oscar gereageerd op de rol als bestuurslid senioren. 

Naast zijn rol binnen de selectie is ook een rol kunnen spelen voor de overige senioren en de overgang van jeugd naar senioren, wat Oscar aantrok in deze functie.

NIET MEER OP HET DAK LOPEN !! - Zonnepanelen in werking!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

DIOS verduurzaamt!

Met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de kantine zal sv DIOS haar energiekosten verder omlaag kunnen brengen en daarbij het millieu verder helpen. Na een week van weinig zon hebben we reeds ruim 25 kg CO2-uitstoot bespaard en bijna 1 boom gepland, m.a.w. we zijn reeds duurzaam bezig.

Voor onze voetballende en trainende leden betekent dit wel dat we een bal op het dak niet zo meer weer even kunnen halen, m.a.w. niet meer op het dak klimmen a.u.b.! Indien er een bal op ligt dan dit graag doorgeven aan accommodatie@dios.nl . Wij zullen dan regelen dat eens in de zoveel tijd iemand voorzichtig de ballen gaat pakken. 

Naast de nieuwe led-verlichting rondom de velden, de mooi verbouwde keuken en andere aanpassingen aan onze electriciteit hebben we met deze verduurzaming een grote stap gezet naar een nog groenere en gezonde vereniging waar we met zijn allen nog jaren plezier aan kunnen beleven.

Namens het bestuur,

Peter Damen
voorzitter

ALV 2020 - Genomen besluiten
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

ALV 2020

Op 14 december heeft onze algemene ledenvergadering 2020 plaatsgevonden.

hier  vind je de besluiten welke door de aanwezigen zijn genomen. 

- Winterstop 2020
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Winterstop?

Tja, feitelijk liggen we al maanden stil, er wordt geen wedstrijd gespeeld, alleen maar trainingen en trainingspartijtjes t/m 18 jaar en daarboven is het helemaal drama met trainen in 4-tallen of helemaal niet....

Toch gaan we even twee weken niets doen mensen. Ook de trainers even rust geven, alles laten bezinken, wat een raar jaar hebben we achter de rug. We zijn lid van een voetbalclub, maar mogen niet voetballen. We hebben een prachtige, gezellige kantine, maar mogen er niet in. We hebben een vernieuwde keuken, maar er is nog geen bitterbal gebakken.

Maar laten we ook eens kijken naar wat we wel hebben!
Op alle velden brandt nu de ledverlichting, deze staat op trainingsstand, maar geeft voldoende licht en toch besparen we hiermee veel energiekosten. We kijken uit naar de eerste wedstrijd met volledige wedstrijdverlichting!
De keuken is verbouwd, prachtig nieuwe apparatuur, welke ook minder energie zullen gaan gebruiken dan de oude, makkelijker schoon te maken en een logische indeling om de werkzaamheden nog makkelijker te maken voor onze vrijwilligers.
Zonnepanelen op het dak, deze uitgaven denken wij binnen 4 a 5 jaar terug te kunnen verdienen, waarmee we als club zeer duurzaam bezig zijn en voor de lange termijn de kosten laag kunnen houden.

Wij, het bestuur en de vrijwilligers die hiermee bezig zijn geweest, hebben wel een korte rustperiode verdiend.
Daarom zullen we, gelijk aan de kerstvakantie, zoals alle andere jaren de deuren sluiten van maandag 21 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021. Gedurende deze periode wordt er niet getraind of gevoetbald op ons complex.

Wij wensen alle vrijwilligers, alle leden, ouders van leden en iedereen die DIOS een goed hart toedraagt gezellige feestdagen toe, blijf gezond en hoop met ons mee dat het in 2021 allemaal beter wordt en we ons "normale" leven weer op kunnen pakken. Elkaar langs de lijn zien en een hapje en drankje pakken in de kantine is de wens van de voorzitter voor 2021!

Namens het bestuur,

Peter Damen
voorzitter

Noodkreet, Verenigen...... dus samen doen - Uitnodiging ALV 2020
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

UITNODIGING
Online Algemene Leden Vergadering 

maandag 14 december 2020
aanvang 20:30 uur

AGENDA 

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 04 november 2019
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Bestuursverkiezing
 11. Vaststelling begroting 2020-2021
 12. Vaststelling contributie 2021
 13. Rondvraag
 14. Sluiting 

AANMELDEN

Online deelname is alleen mogelijk na aanmelding via: secretaris@dios.nl  o.v.v. aanmelding ALV

Vermeld in deze mail:

 1. Jouw naam (voorletters/achternaam);
 2. het mailadres waarop je de digitale link wilt ontvangen;
 3. het mobiele telefoonnummer waarop je de toegangscode wilt ontvangen. 

Het jaarverslag is via email toegezonden, het financiële verslag over het afgelopen seizoen is digitaal op te vragen bij onze penningmeester Bas Bergkamp, via penningmeester@dios.nl.

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden via secretaris@dios.nl

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

VOORSTEL BESTUUR AAN DE LEDEN! - Winterstop
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Vanwege de nieuwe noodverordeningen lijkt het er op dat de winterstop al is ingegaan.
De KNVB geeft aan dat we in het weekend van 16 en 17 januari pas weer verder zullen gaan met het spelen van de competitie indien de regering dit weer toe staat. We zullen dan ook rekening moeten houden met het spelen van doordeweekse wedstrijden en alle weekeinden in de maand juni.

Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om onze leden toch te laten sporten. Voor de jeugd betekent dit gewoon trainen en in het weekend eventueel een onderlinge partij voetbal. Voor de senioren ligt alles nu twee weken compleet stil en mag vanaf 19 november weer getraind worden in viertallen onder begeleiding.

Omdat er nu geen competitie is vragen enkele leden ons of zij hun contributie (gedeeltelijk) terug kunnen krijgen. Gezien het feit dat wij wel de gelegenheid bieden om te trainen en het spelen van onderlinge wedstrijdjes (jeugd), plus het feit dat we als vereniging nu geen kantine inkomsten hebben, maar wel kosten verlichting, KNVB afdracht, huur en vrijwilligersvergoedingen (trainers), vragen wij onze leden geduld te hebben tot einde competitie. Hopelijk kunnen onze leden dit seizoen langer genieten (tot aan de zomervakantie) van het voetbalspelletje en zijn zij bereid de contributie zo te laten als het is. Mocht dit toch tot problemen leiden dan zal het bestuur in gesprek gaan met deze leden.

Voor nu, blijf gezond, hou je aan de regels, wees netjes op de matarialen van sv DIOS, ruim alles netjes op en verlaat het complex steeds zo snel mogelijk.

Namens het bestuur,

Peter Damen
voorzitter

VERDUURZAMING SV DIOS - Verbouwing keuken
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Nu we al weken niet meer in de kantine mogen is een klein groepje vrijwilligers (te klein als je het mij vraagt) bezig met de verbouwing van de keuken.

Onder leiding van Cor van der Lans gaat dit gestaag verder en zeker als we weer in de kantine mogen zal de keuken weer op en top zijn! Een nieuwe frituur, nieuwe werktafels, betere schoonmaakmogelijkheden en een duidelijke indeling zullen het onze vrijwilligers achter de bar en in de keuken een stuk gemakkelijker maken.

Inmiddels zijn alle velden voorzien van nieuwe ledverlichting, daarmee draagt ook sv DIOS bij aan het sociaal maatschapplijke en de energiebesparing die gewenst is. Vanwege de ledverlichting zullen we op termijn gaan besparen en kunnen we de leden nog beter laten trainen en voetballen op de donkere momenten. Ook hier hebben we enkele vrijwilligers nodig gehad, die onder leiding van Peter Vermeulen elektra kabels hebben opgegraven en ingevragen.

Komende weken zullen we een start gaan maken met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van onze kantine om nog verder te verduurzamen en daarmee zij wij klaar voor de toekomst.

Zo ziet u dat het bestuur, ondanks ons voetballoze tijdperk niet stil zit en volop doorpakt om onze vereniging nog beter te maken. Na deze grote projecten zien wij als bestuur dat we klaar zijn voor de nabije toekomst (zeker komende 10 jaar). Omdat er enekele bestuursleden aftredend zijn vragen wij nu vrijwilligers, leden, om je aan te melden voor het bestuur. Dus wil je ook meedenken over de toekomst van sv DIOS meldt je dan aan bij mij via email voorzitter@dios.nl of telefoon 06-42748572. Ik ga graag in gesprek en hoop je zodanig te kunnen motiveren onze mooie club in het algemeen en het bestuur in het bijzonder te helpen.

Samen gaat het beter!

Namens het bestuur,

Peter Damen
voorzitter

Tot nader order uitgesteld - ALV 2020
Auteur: J.Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

In verband met de door de overheid genomen Coronamaatregelen en de hiermee gepaard gaande sluiting van de sportkantines is de ALV (oorspronkelijk gepland op 26 oktober 2020) uitgesteld.

Het bestuur beraadt zich op de mogelijkheden tot het organiseren van de jaarlijkse ledenvergadering op een later moment dit jaar.

Wij houden jullie daarover op de hoogte.

Sportieve groet,

Bestuur S.V. Dios

BIJ DIOS OP HET COMPLEX! - Niet roken of drinken!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Hoe vervelend het ook is, de kantine is dicht en het Jan Schrama Sportcomplex is rookvrij.

We hebben klachten ontvangen van rokende en drinkende spelers op zondagmiddag achter de kantine. Dit is niet alleen verboden, maar ook a-sociaal en kan tot gevolg hebben dat sv DIOS met boetes wordt opgezadeld. En dit geldt natuurlijk ook voor de doordeweekse avonden na de training!

Hierbij dus een dringende oproep aan met name de zondag senioren teams om hier rekening mee te houden, ook eventuelen tegenstanders die deze bedoelingen hebben hier op te wijzen en er zorg voor te dragen dat het sportcomplex zo schoon mogelijk blijft en zo snel mogelijk wordt verlaten zoals de regels voorschrijven.

Onze subsponsor de Rustende Jager biedt aan de 3e helft daar te houden. Reserveer een aantal plaatsen en je ontvangt ook nog eens een gratis bittergarnituur! Tevens hebben zij schermen met Fox Sports om nog een wedstrijdje te kunnen bekijken.

De teams die zich niet houden aan onze Covid-regels en mogelijk daardoor een boete oplopen dienen deze zelf te betalen, de vereniging DIOS houdt zich niet aansprakelijk en vindt dat wij iedereen voldoende hebben gewaarschuwd.

Namens het bestuur,

Peter Damen
voorzitter

Training overige senioren begint 21.00 uur - Donderdagavond 1/10
Auteur: Leon van Elk     (Bestuursmededelingen)

In verband met een inhaalwedstrijd kan de training voor de overige senioren op donderdag 1 oktober pas om 21.00 uur beginnen op veld 3. Graag jullie medewerking!

Met sportieve groet,

Namens bestuur sv DIOS

Leon van Elk
bestuurslid senioren

- Kantine dicht
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Gezien de nieuwe Corona regels zal de kantine vanaf morgen, dinsdag 29 september, gesloten zijn voor de komende 3 weken. 

Er mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn bij de sporten, dus niet bij de trainingen en de wedstrijden op ons complex. 

Morgen komt het OMT Dios bij elkaar om de zaken verder te bespreken, we komen zo snel mogelijk met een update.

Vooralsnog gaan de kleedkamers nog wel open, maar wordt sterk aangeraden in sportkleding naar ons complex te komen en thuis te douchen.

Helaas, het is niet anders......met sportieve groet,

Bestuur sv DIOS

WAT TE DOEN! - Corona klachten
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

M.a.w. heb je verschijnselen die mogelijk wijzen op besmetting met Corona blijf dan thuis. Zo houden we de club gezond en het complex geopend voor de overige leden en tegenstanders. Blijf gezond!

Veel dank voor het nemen van deze verantwoordelijkheid!

Bestuur sv DIOS

- Regels!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het vasthouden van de 1,5 meter regel in de kleedkamer blijkt heel erg lastig te zijn!
Tevens het houden aan de kleedkamerindeling zoals deze is gemaakt.

De afgelopen twee weken bereiken ons vervelende berichten van teams die geen kleedkamer hebben of teams die moeten wachten omdat men in de kleedkamer consumpties zitten te nuttigen.

Vanwege de COVID regels dienen we rekening te houden met 1,5 meter afstand, dus kan het niet zo zijn dat we met 16-20 mensen in een kleedkamer zitten. NIET MEER DAN 8 PERSONEN TEGELIJK IN 1 KLEEDKAMER!

Het bestuur heeft daarom het volgende besloten:

 • Kom zoveel mogelijk in tenue naar het sportcomplex
 • Hou je aan de kleedkamerindeling die je van het wedstrijdsecretariaat krijgt, zie het scherm
 • Na afloop worden er geen consumpties meer verstrekt om in de kleedkamer te nuttigen
 • Douche zoveel mogelijk thuis
 • Of douche en kleed je zo snel mogelijk om 
 • Maak de kleedkamer veegschoon en laat deze zo snel mogelijk netjes achter voor het volgende team
 • Nuttig het drankje en hapje op het terras of in de kantine

Alvast allemaal bedankt voor de medewerking, samen krijgen we Corona eronder!

- Corona regels
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

[3-9-2020] CORONA REGELS BIJ SV DIOS

 • Plaats jouw fiets of brommer buiten het complex.
 • Hou 1,5 meter afstand langs de lijn en schreeuw, juich of zing niet.
 • Was regelmatig je handen of gebruik de desinfectie.
 • Vermeld bij binnenkomst kantine jouw gegevens op het formulier bij de ingang.
 • Verplaats geen stoelen op het terras of in de kantine, deze staan op een vaste plek. 
 • Staan op terras of in de kantine is buiten het bestelmoment verboden.
 • Ieder team krijgt 1 kleedkamer toegewezen, omkleden en douchen met 1,5 meter afstand, wacht desnoods buiten tot je aan de beurt bent.
 • Hou rekening met de looplijnen in de kantine of buiten.
 • Betaal zoveel mogelijk per pin of clubcard.
 • Respecteer de aanwijzigingen van de vrijwilligers van sv DIOS en werk mee deze regels te handhaven.
- Veel vragen.....
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Ons bereiken veel vragen en terecht!

Kleding
Zoals eerder gemeld is MUTA druk bezig geweest alle kleding op tijd naar Nederland te krijgen, wat vanwege de lage vliegfrequentie erg veel tijd in beslag heeft genomen. Inmiddels is de meeste kleding binnen en zullen zij met man en macht ervoor zorgen dat de kleding voor de start van de competitie afgeleverd is.
We hebben een inschattingsfout gemaakt met de korte mouwen wedstrijdshirts. Waar we dacht dat de lange mouwen het meest zouden worden besteld (immers geen thermoshirt nodig, dus goedkoper) is dit bijna 50/50. Deze shirts zijn enkele weken geleden bij besteld, maar komen wellicht niet op tijd voordat de competitiewedstrijden beginnen. Verwachte levering korte mouwenshirts vanaf 20 september, lange mouwenshirts zijn wel op voorraad!

Verlichting
De veldverlichting op veld 1 laat zeer te wensen over. We hebben de leverancier gevraagd de kapotte lampen te vervangen, echter vanwege het omslaan van het weer, veel storm en regen, staan we op een wachtlijst, maar er wordt aan gewerkt. Realisatie vervangend licht gereed op maandag 7-9-2020!
Tevens heeft het bestuur de middelen onderzocht om snel over te gaan op ledverlichting op alle drie de velden en inmiddels is de opdracht vestrekt. Ook hier is een wachtlijst, maar weet dat het in de pen zit om het zo snel mogelijk op te lossen.

Vriendschappelijke wedstrijden doordeweeks
Zoals elk jaar zijn er ook dit seizoen weer veel vriendschappelijke en ook enkele bekerwedstrijden gepland in augustus en september op doordeweekse dagen. Deze zullen zoveel mogelijk op de trainingstijden van het bewuste team plaatsvinden, echter zal men ook de warming-up moeten doen terwijl anderen aan het trainen zijn. Graag de medewerking van iedereen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alvast dank!

Keukenverbouwing
De keuken in de kantine is tot nader order gesloten, omdat we deze gaan verbouwen. We hopen op veel hulp, zodat we dit op korte termijn en zo spoedig mogelijk kunnen realiseren. Het is een gewenste verduurzaming van ons complex en met voldoende vrijwilligers kunnen we de kosten binnen de perken houden. Ben je handig en heb je de komende weken een paar uur de tijd, neem dan contact op met corvanderlans@ziggo.nl
We starten maandag 7 september met slopen, dus alsjeblieft meldt je snel aan!
Ondertussen hebben we buiten twee units neergezet, waarvan 1 keukenunit. Bij goed weer zullen we deze bemensen en kun je daar het gewenste broodje of snack verkrijgen.

Bestuur sv DIOS

 

- Kantinetijden
Auteur: Jan Schrama     (Bestuursmededelingen)

VOORLOPIGE OPENINGSTIJDEN DIOS KANTINE.

 

Op maandagavond is de kantine gesloten (uitgezonderd bij wedstrijden).

Op dinsdagavond is de kantine geopend van 20.00-23.00 uur

Woensdagavond geopend van 17.00 – 20.30 uur.

Donderdagavond: Open 20.00 uur.  Sluiting: Rond 24.00 uur.

Van halfjaar- naar jaarcontributie - Inning contributie
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Tot nu toe werd de contributie van de leden van RKSV DIOS per halfjaar geïnd.

Het bestuur van RKSV DIOS heeft op basis van haar ervaringen van de afgelopen jaren besloten om met ingang van het nieuwe seizoen de contributie per jaar te gaan innen.

Via deze brief lichten wij dit besluit graag toe:

 • Een lidmaatschap bij RKSV DIOS wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 seizoen (1 juli t/m 30 juni) en tot wederopzegging per seizoen verlengd.
 • Door het aangaan van het lidmaatschap verplicht een lid zich tot de betaling van de contributie.
 • Bij opzegging vóór het einde van het seizoen, dus in de loop van het jaar, is de contributie tóch voor een heel jaar verschuldigd.
 • De contributie wordt met ingang van het seizoen 2020-2021 jaarlijks geïnd. Het half jaarlijks innen van de contributie vergt van het bestuur veel tijdsinspanning en administratieve vastleggingen. De tijdinspanning en de daarbij behorende nazorg (storno’s, tussentijdse opzeggingen etc.) om de contributies gedurende het seizoen 2x te innen staat niet meer in verhouding met de overige werkzaamheden en daarnaast kan het bestuur nu sneller maatregelen nemen bij het niet tijdig voldoen van de contributie door een lid. De nieuwe regeling gaat per direct in.
 • Diverse kosten moeten voor een volledig seizoen worden vooruitbetaald, zoals aanmelding KNVB, huur van de velden & zalen, onderhoud, gebruik en verduurzaming clubgebouw en inkoop en onderhoud van materialen zoals doelen en ballen.
 • De contributie voor het seizoen 2020-2021 wordt rond 1 oktober 2020 geïncasseerd.

Uitzonderingen
Het bestuur van RKSV DIOS begrijpt dat het voor sommige leden niet altijd mogelijk is om de contributie in één keer te voldoen. In uitzonderlijke gevallen wilt het bestuur het mogelijk maken om de contributie in 2 of 3 termijnen te voldoen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld gezinnen met drie of meer leden. Als leden niet in staat zijn om de contributie in één keer te betalen willen wij jullie verzoeken om vóór 15 september 2020 contact op te nemen via; contributie@dios.nl.

Wij wensen jullie veel voetbalplezier.

Sportieve groet,

Bestuur sv Dios

- DIOS tegen Corona
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

DIOS verslaat Corona met deze regels!   

Algemeen

 1. Ben je verkouden, nies/hoest je of heb je koorts, blijf dan thuis.
 2. Houdt 1,5 meter afstand op ons complex.
 3. Niet schreeuwen of zingen op ons complex.
 4. Was regelmatig je handen in de wc en droog deze goed af.
 5. Geef geen handen, high fives, hugs of zoenen.

Kantine en terras

 1. De Ingang is geen Uitgang en andersom!
 2. Houdt je aan de looplijnen op de vloer.
 3. Wacht jouw beurt af op 1,5 meter.
 4. Gebruik een stoel, dus niet gaan staan drinken of eten.
 5. Verplaats de stoelen of barkrukken niet, deze staan op +/- 1,5 meter van elkaar.
 6. Betaal per pin of per clubcard, liever niet contant.
 7. Breng de lege glazen en flesjes terug naar de bar voordat je weggaat.
 8. Geen consumpties buiten de kantine of terras nuttigen.
 9. Is de kantine vol wacht dan buiten op een plaats.

Kleedkamers

 1. Kom zoveel mogelijk in wedstrijd- of trainingskledij naar ons complex.
 2. Neem je eigen water/bidon mee.
 3. Helaas schenken we voorlopig geen limonade na de trainingen voor de jeugd.
 4. Houdt ook in de kleedkamer zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand aan.
 5. Wacht eventueel buiten totdat er plaats is.
 6. Douchen om de beurt, maar liefst gewoon thuis.
 7. Geen geschreeuw, yell, of gezang in de kleedkamers.
 8. Ruim na afloop alles op en veeg de kleedkamer.

Vervoer

 1. Kom zoveel mogelijk lopend naar het complex, daarna fietsen of per scooter.
 2. Parkeer de fiets of scooter buiten het complex.
 3. Parkeer de auto niet op de stoep, desnoods dan bij de ijsbaan.

Roken

 1. Roken op ons complex is verboden

Privacy en handhaving

 1. Respecteer dat iemand handschoentjes of mondkapjes gebruikt.
 2. Spreek elkaar rustig en sociaal aan wanneer regels niet worden nageleefd.
 3. Na meerdere waarschuwingen houdt sv DIOS zich het recht voor mensen de toegang tot ons complex te weigeren cq hen te verzoeken het complex te verlaten.
Alle teams zijn ingeschreven bij de KNVB - Nu opzeggen geen optie!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het bestuur en andere vrijwilligers zijn druk in de weer met alle voorbereidingen voor het komend seizoen. Zoals bekend diende je als lid op te zeggen voor 15 mei, echter vanwege de Corona zijn we coulant geweest en hebben voor afgelopen seizoen 1 juli gehanteerd. Voor komend seizoen zetten we de uiterste opzegdatum op 1 juni.

Waarom dit is? Omdat we met de voorbereidingen, teamindelingen en opgave teams bij de KNVB een deadline hebben die we anders niet kunnen halen. Derhalve zullen we dit seizoen na 1 juli geen opzeggingen meer kunnen goedkeuren. Immers daarmee kun je een heel team benadelen en daardoor ook de vereniging daar het moeten terug trekken van een team onze club geld kost. Als je toch wenst op te zeggen dat zullen we helaas de contributie in rekening moeten brengen. Natuurlijk zullen we bij zwaarwegende oorzaken ook hier coulant zijn, dan graag een email met redenen naar ledenadministratie@dios.nl 

Nog maar 4 weken en dan is het al weer zover, de eerste trainingen zullen weer starten en het weekend daarop reeds de eerste KNVB-bekerwedstrijden. Sommige teams wensen doordeweeks een oefenpartij te spelen, dat kan in overleg met de teams die op of rond jouw tijd trainen op hetzelfde veld vanaf 17 augustus. Regel dit dus onderling en laat Jan Schrama (jan.schrama@icloud.com) weten of dit is gelukt, zodat hij dit op de website kan (laten) plaatsen.

Ook zullen er toernooien georganiseerd gaan worden, mocht je met jouw team mee willen doen, of ontvangen wij een uitnodiging dan wordt dit via Marianne Lei (administratie@klik-security.com) centraal geregeld, zij zorgt ook voor de plaatsing op de website. Het is niet de bedoeling dat er teams op toernooi gaan zonder dat dit bij sv DIOS bekend is en goedgekeurd.

Last but not least, mocht jouw team een sponsor hebben dan graag zo spoedig mogelijk communiceren met de leden van dit team, want met een sponsorcontractje ontvang je voor jouw hele team gratis de nieuwe wedstrijdshirts. Laat de sponsor contact opnemen met kleding@dios.nl of doe dit via de leider en de sponsorcommissie zal een berekening maken en de bestelling naar Muta regelen. Omdat alle leden van DIOS vanaf komend seizoen in het nieuwe shirt zonder reclame-opdruk moet spelen (uitgezonderd een paar nog gesponsorde teams die in een oud contract zitten) dienen alle leden een nieuw shirt te bestellen, maar bij een nieuw gesponsord team dus niet, zij krijgen het gratis erbij van die sponsor, dus een mooi gebaar naar al jouw mede-spelers als dit zou kunnen lukken.

Nog een fijne vakantie en als je tijd hebt om wat voor sv DIOS te doen mail ons dan:
Verbouwing: corvanderlans@ziggo.nl
Jeugdleider/trainer: rh.veltman@online.nl
Bestuurslid: voorzitter@dios.nl (we zoeken nog een secretaris en een bestuurslid vrijwilligers/evenementen, graag nodigen we ook vrouwen uit om ons bestuur te versterken!)

Met sportieve groet,

Peter Damen
voorz. sv DIOS 

- Iedereen BEDANKT!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste mensen,

Wat een seizoen hebben we achter de rug! 

Na alle verbouwingen, een nieuw 3e kunstgrasveld, een nieuwe hoofdsponsor en gelukkig weer een voltallig bestuur dachten wij met zijn allen een rustig seizoen 2019-2020 te gaan krijgen, waarbij ons 1e elftal haar debuut zou maken in de 2e klasse KNVB.

Niets is minder waar en alles was minder leuk. Het overlijden van Dave Lange heeft er verschrikkelijk ingehakt bij veel leden, de selectie en zeker ook bij het bestuur. Net toen we alles een heel klein beetje hadden verwerkt en er een nieuwe hoofdtrainer stond werden we geconfronteerd met het corona virus. Vanaf 16 maart tot en met 28 april was het doodstil op het Jan Schrama Sportcomplex.

Gelukkig mochten we op 29 april, onder strikte voorwaarden weer rustig aan starten met trainingen voor de jeugd tot 18 jaar. Veel voorbereidingen en aanpassingen waren hiervoor nodig. Vanaf 11 mei mochten gelukkig ook de senioren weer gaan trainen, zij het dat de 1,5 meter afstand een lastige regel was.

Vanaf 16 maart miste sv DIOS met name de kantine omzet, normaal onze beste maanden met de kampioenswedstrijdjes, nacompetitie, laatste wedstrijdjes van het seizoen, HMS Host bedrijventoernooi, het Kampioenschap van Nieuw-Vennep en de DIOS Slotdag, het ging allemaal niet door. De kosten, huur, gas, licht en water, afdracht KNVB, vuilafvoer, etc. ging allemaal wel door, waardoor we een grote financiele strop hebben.
Hiervoor zijn wat subsidies aangevraagd, maar tot op heden helaas nog maar weinig van binnen.

Dat DIOS een echte familieclub is bleek uit het feit dat iedereen gewoon zijn contributie heeft betaald, dat de vrijwilligers die een normaal een vergoeding zouden krijgen deze ingeleverd hebben, dat er veel vrijwilligers opstonden om te helpen met handhaven en vooral ook dat alle leden zich hielden aan de gemaakte afspraken. Ook de Ballenactie, maar liefst 176 ballen werden gesponsord, was een succes!

HET BESTUUR BEDANKT IEDEREEN DIE MET BOVENSTAANDE HEEFT MEEGEWERKT! WIJ HEBBEN ONZE HANDEN VOL GEHAD OM ALLES IN GOEDE BANEN TE LEIDEN, MAAR ZONDER JULLIE HULP WAS DIT NIET GELUKT. GROTE KLASSE EN NOGMAALS BEDANKT!

Nu breekt voor iedereen een moment van rust aan, wij hebben dit nodig, niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk even wat afstand nemen van alle perikelen en ons voor te bereiden op het volgende seizoen. Genieten van de 6 weken rust, wellicht een korte vakantie om dan maandag 17 augustus weer lekker te starten met trainen.

17 augustus - start trainingen, overleg met je trainer, hij weet tegen die tijd de data en tijden.
29 augustus - start KNVB bekercompetitie.
19 september - start competie 2020-2021

HET BESTUUR WENST IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE!

- Kleding Beleid
Auteur: Sponsorcommissie     (Bestuursmededelingen)

Kledingbeleid sv DIOS

(1-7-2020) Bij aanvang van voetbalseizoen 2020-2021 geldt het navolgend kledingbeleid. 

Het wedstrijdtenue en andere DIOS items (zie https://dios.teamshop.club/products/club) : 

1)  ieder lid van sv DIOS zorgt voor zijn eigen wedstrijdtenue (uitgezonderd zie punt 2). Het tenue bestaat uit het gele MUTA wedstrijdshirt met korte of lange mouw, het blauwe MUTA wedstrijdshort en de blauwe MUTA wedstrijdkousen

2)  teams die na 1-9-2018 zijn gesponsord mogen deze shirts met logo opdruk van de sponsor ook komend seizoen nog gebruiken conform de afspraak van 3 jaar sponsoring. Eveneens geldt dit voor de teams die uitkomen in de A-categorie alwaar een rugnummer is verplicht. Deze teams zullen samen met de Sponsorcommissie op zoek gaan naar nieuwe sponsoren zo gauw het huidige sponsorcontract afloopt.

3) ook de keepers worden geacht een keeperstenue aan te schaffen van MUTA met het DIOS logo.

4)  het spelen van wedstrijden zonder de officiële MUTA/DIOS kleding is niet toegestaan. Het aanbrengen van bedrijfsuitingen op sv DIOS wedstrijdshirts is niet toegestaan.

5)  het namens sv DIOS spelen van (vriendschappelijke) wedstrijden/ toernooien vindt uitsluitend plaats in het hierboven genoemde tenue of het reserve tenue (geheel wit). 

Presentatie- en Trainingspakken, jassen, polo’s en tassen:

1)  Indien tussen sv DIOS en een sponsor overeenstemming is bereikt over het voeren van bedrijfsuitingen op een van deze items dan ontvangt iedere speler van dit desbetreffende team dat item

2)  De door sv DIOS beschikbaar gestelde items worden door het gehele team gedragen op de (vriendschappelijke) wedstrijd- en toernooidagen.

3)  het is spelers van een team (gezamenlijk) niet toegestaan om genoemde items te voorzien van bedrijfsuiting(en) namens sv DIOS bij wedstrijden / toernooien te dragen. Of dit competitie of vriendschappelijke wedstrijden betreffen doet niet ter zake.

4) de gesponsorde items blijven eigendom van sv DIOS en worden in overleg met de sponsor per seizoen toebedeeld aan een team.

5) wanneer een speler of team een item kwijtraakt cq kapot maakt dan dient ieder seizoen het pakket aangevuld te worden tot het juiste aantal en zijn de kosten voor het team tenzij de sponsor akkoord geeft voor de kosten. 

Jeugdtrainers softshell jacks DOE:

1) De door sv DIOS beschikbaar gestelde softshell jacks worden verplicht door de jeugdtrainers te dragen tijdens trainingen en alle vormen van wedstrijden (competitie-, beker-, vriendschappelijke wedstrijden, toernooien e.d.) mits de weersomstandigheden dit toelaten.

2) De softshell jacks blijven eigendom van sv DIOS en worden na beëindiging van de functie (jeugdtrainer) per direct aan sv DIOS teruggegeven.

 3) Indien een jeugdtrainer/leider het jack wenst te behouden cq het is kwijt/verloren gegaan dan dient deze vergoedt te worden. Na 1 jaar 40 euro, na 2 jaar 30 euro, na 3 jaar 20 euro en na 4 jaar 10 euro. Na deze 4 jaar wordt het jack eigendom van de bewuste drager.

Diversen

1)    het voeren van bedrijfsuitingen op andere sportkleding dan sv DIOS wedstrijdtenues en gesponsorde trainingspakken is individueel toegestaan voor de trainingen m.u.v. de teams die ook de trainingssets gesponsord krijgen

2)    het bestuur is bevoegd spelers of een team van het veld te halen indien deze zich niet houden aan de Kledingbeleid regels zoals hierboven opgesteld.

 

Voor eventuele vragen omtrent het kledingbeleid kan contact worden opgenomen met de sponsorcommissie. Email egm.wessels@ziggo.nl 

MUTA Sport Nederland levert compleet nieuwe kledinglijn

Door het bestuur werd in januari 2018 al aangegeven de mogelijkheden te zullen onderzoeken van een nieuwe DIOS kledinglijn. Dit met het oog op de aflopende overeenkomst met MUTA Sport Nederland per 1-7-2019. Doelstelling hierbij was een moderne snit en stoffen van niet alleen het wedstrijdtenue, maar ook het assortiment aan clubartikelen, zoals trainingspakken, softshelljacks, polo’s, tassen en sweaters te vernieuwen. Inmiddels is het gehele proces doorlopen en is door de commissie, welke samengesteld was door leden uit diverse geledingen binnen de vereniging, en het bestuur van sv DIOS wederom gekozen voor het “opmaat” gemaakte DIOS wedstrijdtenue van de firma MUTA Sport Nederland BV uit Leeuwarden. Inmiddels spelen onze selectieteams DIOS 1, 2 JO19-1, JO19-2 en JO17-1 in nieuwe tenues.

Keuze voor MUTA Sport

Na het afgelopen 5-jarige contract waren we echt toe aan een nieuwe snit van lichter materiaal. De kwaliteit van de shirts van MUTA waren geweldig, maar de kritiek nam toe. Na een aantal presentaties van o.a. JAKO sportkleding, KELME, INARIA, Sport2000 bleek dat de kwaliteit elkaar niet veel ontliep. Het aanbod van MUTA stak er echter met kop en schouders bovenuit, daarnaast gaf het de vereniging en de leden enige tijd om de overstap te maken, daar dezelfde opdruk weer mogelijk was. 

De DIOS webshop

Buiten de door de vereniging geleverde wedstrijdtenues of door onze sponsors aangeboden trainingspakken of tassen zijn er vele nieuwe DIOS kledingartikelen via een nieuwe webshop te verkrijgen. Zo kunnen er onder andere DIOS polo’s, trainingspakken, sweaters met capuchon, windbreker en sporttassen van MUTA via de website besteld worden. Nieuw zijn ook de andere artikelen welke MUTA aanbiedt, denk aan keepershandschoenen, voetbalschoenen, ballen en allerlei accessoires welke nu vanuit de luie stoel besteld kunnen worden. De individuele levertijd is max 5 werkdagen indien op voorraad, voor gesponsorde items welke via de Sponsorcommissie besteld moeten worden geldt een levertijd van 6-8 weken. De DIOS webshop vind je hier: https://dios.teamshop.club/products/club

- Gezocht voor verbouwing!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Reeds enige tijd geleden is er al diverse apparatuur aangeschaft voor de inrichting van een nieuwe keuken en nu het seizoen definitief voorbij wil sv DIOS graag de verbouwingsplannen ten uitvoer brengen. Natuurlijk willen we ook dit met zo min mogelijke kosten gaan doen, daarom zijn er veel vrijwilligers nodig die meerdere uurtjes kunnen helpen.

We zoeken vrijwilligers die kunnen timmeren, tegelen, elektra omleggen of aanleggen, maar ook slopers, oppermannen, schilders, schoonmakers, m.a.w. iedereen die een beetje handig is en een paar uur over heeft om te helpen.

Hoe eerder we een mooie groep hebben, hoe eerder we kunnen starten en hoe eerder we weer een bitterbal kunnen serveren naast het biertje, dus kom op mensen laat van je horen! 

Graag opgeven via email: corvanderlans@ziggo.nl

Naam:
Specialiteit:
In bezit van gereedschap: 
Wanneer kun je: van .........t/m...........
Welke dagen:  

Laat het bestuur en met name Cor niet in zijn hemd staan en help alsjeblieft waar je kunt!

Namens het bestuur,

Peter Damenvoorz sv DIOS


COMPLEET! - Dios coördinatorengroep
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Enkele weken geleden konden we melden dat er drie nieuwe coördinatoren zijn gevonden voor de meidenteams van onze club en voor de jongens van de JO13 t/m JO15.

Naar aanleiding van de oproep voor een coördinator in de leeftijdsgroep van JO16 en JO17 heeft Peter van Nobelen gereageerd en hij gaat deze groep vanaf 1 juli begeleiden. Hiermee hebben we de complete groep coördinatoren rond en heeft elke categorie zijn eigen aanspreekpunt.

Peter is al jaren betrokken bij Dios en heeft verschillende teams getraind. Nu had hij geen trainersfunctie op het veld bij zijn eigen zoon in de JO16 maar gaf hij aan wel weer wat voor de club te willen gaan doen. Dit is natuurlijk top. Hij kent de meeste jongens uit de genoemde leeftijdsgroep al langer want ook Peter is net als veel andere voetbalvaders ooit bij de Trapturfjes begonnen. Dit was nog onder leiding van Ted van der Putten waarbij er destijds een grote groep trainers aanwezig was en er vrijwel iedere zaterdag weer koffie met gebak werd geregeld. Dit was een geweldige tijd en uit deze groep zijn nog heel veel mensen betrokken bij de club.

Peter, veel succes met je nieuwe functie.

Naast de coördinatoren zijn we bij de Dios jeugd nog op zoek naar meer vrijwilligers. Er liggen nog diverse taken die opgepakt zouden kunnen worden om de organisatie nog soepeler te laten draaien. Als je interesse hebt in een functie bij de jeugd, schroom dan niet en vraag naar de mogelijkheden. Met een paar uurtjes per maand kan je al heel veel betekenen voor onze club.

Heb je interesse is een mailtje naar jeugdvoetbal@dios.nl voldoende. We nemen dan contact met je op.

 

René Veltman

- Secretaris gezocht!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Sv DIOS is opgericht op 8 maart 1947 en is de snelst groeiende voetbalvereniging van de Nieuw-Vennep (is dit nog steeds zo?). Een gezellige vereniging met het complex in het hart van het oude Nieuw-Vennep. Met meer dan 1000 leden zij wij dit moment de op 1 na grootste vereniging van de Haarlemmermeer. Bij sv DIOS kun je terecht in 1 van onze 47 jeugdteams, 8 senioren teams, 5 zaal teams, 8 meiden teams of in het team G-Voetbal (check aantallen). Ook  de jongsten kunnen bij ons terecht in Linaeus competitie of de Trapturfjes. Bij sv DIOS kun je terecht vanaf 5 jaar en tot zo lang je body het toelaat.

 

Sv DIOS is op zoek naar jou:


                                             (Bestuurslid) Secretaris m/v gem.  3 uren per week

Taakomschrijving:

In- en externe communicatie

 1. communicatie met gemeente, KNVB en derden
 2. website en social media
 3. dispensatie-aanvragen bij KNVB
 4. ontvangst en distributie van KNVB post

Is verantwoordelijk voor verslaglegging bestuurszaken, ondersteund door bestuursassistente

 1. opstellen agenda, notulen en actielijst bestuursvergaderingen
 2. opstellen jaarstukken en notulen ALV (BALV)
 3. uitschrijven/organiseren ALV

Sponsorbeleid

 1. verantwoordelijk voor de sponsorcommissie
 2. In samenspraak met de sponsorcommissie overleg met hoofd- en subsponsors

Juridische zaken

 1. Bewaking naleving beleid (reglement en statuten)
 2. aanspreekpunt notaris/jurist/gemeente lopende clubzaken
 3. (mede) beoordeling contracten en overeenkomsten
 4. bijhouden juridisch archief, dropbox

Website, social media, media algemeen

 1. (mede) bewaking gebruik website en social media

Je profiel

Om in aanmerking te komen voor deze functie beschik je minimaal over een verenigingshart. Daarnaast beschik je over de juiste skills welke bij een goede secretaris thuishoren. Jij bent nauwkeurig en hebt aandacht voor details. Je werkt gestructureerd en behoud het overzicht tussen de verschillende werkzaamheden. Efficiënt, zorgvuldig en netjes werken zijn kenmerken die bij jou passen. Daarnaast ben je flexibel wat betreft werktijden, werken in de avonduren en weekenden is voor jou geen probleem.

Ons aanbod
Sv DIOS biedt jou een enorm leuk team van collega bestuursleden en vrijwilligers welke samen met jou de schouders er onder willen zetten. Daarnaast wordt het bestuur ondersteund in administratieve taken door een bestuursassistente. Mee denken en praten om de club nog beter en gezelliger te maken.

Functieprofiel en verdere informatie
Benieuwd naar het gedetailleerde functieprofiel of andere informatie? Neem dan contact met ons op: secretaris@dios.nl of voorzitter@dios.nl

Bemoedigend resultaat tot nu! - Trainingen DIOS
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Na 1,5 week trainingen met de jeugd heeft het OMT van sv DIOS de balans opgemaakt. Allereerst een groot compliment voor de begeleiding door m.n. Jeroen Roest (onderbouw) en Ruud Ort en Rene Veltman (bovenbouw), zij hebben vele uurtjes zitten in het organiseren en regelen van de trainingsavonden.

Tijdens het evaluatiegesprek afgelopen zondag zijn we het er over eens dat het bij de onderbouw prima verloopt, zij houden zich keurig aan de looplijnen en de ouders gebruiken de "kiss and ride" zoals bedoelt.

Ook bij de bovenbouw gaat het redelijk goed, maar daar zien we wel de moeite die het kost om de 1,5 meter afstand in acht te nemen.

Het Outbreak Management Team van sv DIOS heeft de volgende besluiten genomen:

 • We gaan het normale standaard trainingsschema gebruiken vanaf maandag 11 mei
 • De onderbouw mag 2x trainen in de week, overleg met de trainer, deze geeft aan wel of niet
 • Ieder team zorgt voor een begeleider/clubhandhaver van 18+ tijdens de training
 • De bovenbouw traint maandag t/m woensdag 1x en per training wordt bekeken of 2x mogelijk wordt
 • De clubhandhaver waarschuwt waar nodig en bepaalt na afloop samen met iemand van het OMT of het bewuste team 2x mag trainen deze week 
 • De selectie (18+) gaat op 50% bezetting ook dinsdag en donderdag trainen (max 24 per avond)
 • Na deze week bepaalt OMT of selectie volle bak met alle spelers mag gaan trainen volgende week
 • Ouders, leiders en toeschouwers mogen niet  op het sportcomplex, behalve als zij een rol hebben als trainer of clubhandhaver

Het OMT en voltallige bestuur hoopt echt dat iedereen zich aan de geldende regels houdt, lees de Nieuwsbrief desnoods nog eens door. Als we het volhouden dan trainen we vanaf volgende week weer allemaal 2x en zijn we een voorbeeld zoals het ook kan.

Vragen?

Corona coordinator Jeroen Roest 06-53246552
Hoofd Technisch Hart Ruud Ort 06-53185520
Voorzitter Peter Damen 06-42748572
Accommodatiezaken Cor van der Lans 06-51937939

DODENHERDENKING - 4 mei geen training
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

In alle enthousiasme dat we weer mogen trainen is er door het bestuur voorbij gegaan aan het 75-jarig bestaan van onze bevrijding dit jaar. Normaal houden wij er tijdens de trainingen ieder jaar rekening mee om die twee minuten stilte in acht te nemen bij de Dodenherdenking op 4 mei om 20.00 uur, maar het is een bijzondere tijd en een bijzondere viering.

De KNVB wees ons pas afgelopen vrijdagavond op dit feit en vraagt ons deze avond geen voetbalactiviteit te plannen en de doden te herdenken, zie hier

Omdat we de KNVB willen blijven volgen in alle protocollen deze lastige weken willen wij hier gevolg aangeven.

We begrijpen heel goed dat de teams, de spelers, speelsters en trainers teleurgesteld zullen zijn en bieden hen als alternatief de zaterdagmorgen aan om deze trainingen in te halen. Let dus op de berichtgeving hieromtrent. Ook de leiding, het OMT en het Bestuur vindt het enorm jammer, maar na zeven weken nog eens 5 dagen wachten moet wel lukken.

Excuses, maar we respecteren graag de Dodenherdenking.

Namens het Bestuur,

Peter Damen
voorz. sv DIOS

Nieuwsupdate - We mogen weer!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden van sv DIOS,

"It giet oan" is de wens van alle schaatsliefhebbers en zij wachten al jaren, wij wachten "al" 6,5 week en begrijpen nu heel goed wat het is om je hobby niet te kunnen uitoefenen. Maar goed nieuws "we gaan weer trainen"!

Weliswaar zijn er strenge regels, maar als we ons daaraan kunnen houden dan is de hoop dat we, zij het heel langzaam, terug kunnen naar hoe het was. De RIVM regels en het protocol van NOC/NSF zullen bekend zijn, maar hier in het kort de belangrijkste regels voor onze club, zie verder de Nieuwsbrieven Onderbouw en Bovenbouw:

 • we houden zoveel mogelijk vast aan het bestaande trainingsschema, echter wordt er maar 1x getraind per week i.p.v. 2x. 
 • op het complex lopen bestuursleden en coördinatoren rond die namens de club zorgen voor handhaving van de regels.
 • jeugd t/m 12 jaar mag sporten zonder in acht name van de 1,5 meter afstand, maar dienen wel gezond te zijn, handen gewassen en 1,5 meter afstand te houden van de trainer.
 • jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar sport met in acht name van 1,5 meter afstand. Er worden dus geen partijvormen getraind, maar de trainers zullen passende oefenstof hebben.
 • toeschouwers, (groot-)ouders zijn helaas niet welkom op het complex, we hebben een aanrijroute met een "kiss and ride" zone, dus geen auto's parkeren, maar de kinderen afzetten vanaf 10 minuten voor de training.
 • spelers die op de fiets of scooter komen dienen deze te stallen op de toegewezen plekken op en naast het parkeerterrein.
 • na afloop neem je al jouw spullen mee en verlaat je het complex zo snel mogelijk via de aangegeven route, wacht op de stoep totdat je wordt opgehaald. Ouders komen niet eerder dan de afloop van de training via dezelfde "kiss and ride" route hun kinderen weer oppikken.
 • Zie voor uitgebreide looproutes, rijroutes, parkeerplaatsen en het trainingsschema de Nieuwsbrieven Onderbouw en Bovenbouw!

sv DIOS start 29 april dus met gehalveerde trainingsmogelijkheden, dit betekent dat je in plaats van 2x traint in de week tot 11 mei slechts 1x per week kunt trainen. Het Outbreak Management Team van de club zal 10 mei evalueren en als iedereen zich aan de regels houdt kunnen wellicht de trainingsmogelijkheden worden uitgebreid. Daarbij zal rekening worden gehouden met de selecties voor seizoen 2020-2021 welke nog afgerond moeten worden en de beschikbaarheid van de trainers.

Zodra de regering met nieuwe maatregelen komt zal de vereniging daarop anticiperen. De bedoeling is dat in ieder geval t/m 3 juli zal kunnen worden getraind, na de zomervakantie zal er een nieuw trainingsschema gereed zijn. De KNVB zal waarschijnlijk het speelschema nog aanpassen, want de eerste bekerwedstrijden stonden 28 augustus gepland, maar deze gaan zeker niet door.

Het Bestuur en OMT sv DIOS rekent op ieders medewerking, laten we er een succes van maken en het pad plaveien naar nog meer voetbalplezier!

Peter Damen
voorz. sv DIOS

- 29 APRIL MOGEN WE WEER!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Zoals aangekondigd door onze premier vanavond mag er vanaf 29 april weer gesport worden door de jeugd tot en met 18 jaar. De voorlopige regels zijn t/m 12 jaar trainen als vanouds en 12 t/m 18 jaar met in achtname van 1,5 meter afstand.

De besluitvorming omtrent alle overige regels ligt bij de gemeente en de besturen van de verenigingen. Wij zullen als bestuur dus in contact treden met de gemeente en komen begin volgende week terug met alle regels welke we samen moeten gaan handhaven.

Alle evenementen, denk aan Het Kampioenschap van Nieuw-Vennep, alle voetbaltoernooien en de Slotdag van sv DIOS komen te vervallen, want tot 1 september blijven alle evenementen verboden. Deze houden we allemaal tegoed, maar wanneer valt nog te bezien.

Blijf gezond, houd afstand en bewaar nog even geduld door van onze velden af te blijven tot in ieder geval 29 april.

- NIET OP DE VELDEN
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Helaas worden we bijna dagelijks gebeld door buurtbewoners, handhaving en zojuist zelfs de politie dat er toch wordt gevoetbald op ons complex. Dit moeten we echt absoluut verbieden! Ook als je als trainer een sleutel hebt dan nog kun je een fikse bekeuring krijgen als je toch op het complex bent, dus alsjeblieft mensen blijf thuis!

Wij gaan in overleg met de gemeente of en wanneer gebruik van de velden weer is toegestaan. En onder welke condities....
 
Bestuur sv DIOS 
- Competities niet hervat!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Bron: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59781/competities-amateurvoetbal-niet-hervat

Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.

Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.

"Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.” 

Richten op verenigingsleven

“Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.”

Geen eindstanden

Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken.

Contact met belangenorganisaties

“Met ons besluit om de competities niet te hervatten zijn we niet over een nacht ijs gegaan. Zo hebben we eerder veelvuldig contact gehad met vertegenwoordigers van verenigingen in het land, onze ledenraad en alle belangenverenigingen in het amateurvoetbal. We zijn ons er namelijk van bewust dat hoe logisch deze beslissing ook is, deze ook impact heeft op de hobby en passie van onze 1,2 miljoen leden en financiële gevolgen kan hebben voor de 3.000 verenigingen.” 

 

Nee, geen wedstrijd..... - DIOS tegen Corona
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het klinkt als een wedstrijd en het virus lijkt de clubkleuren te hebben, maar verder houdt elke gelijkenis of verbintenis wel op. Sterker nog we willen er eigenlijk helemaal niets mee hebben te maken, maar we kunnen onze ogen er ook niet voor sluiten.

Het virus grijpt wild om zich heen, soms fysiek maar zeker sociaal raakt het de hele DIOS familie. Het complex zit op slot, de kantine is dicht, zelfs als onze grote sterspeler Calvin Stengs aanklopt om bij ons te mogen trainen dan mag dit helaas niet. Geen voetbalschool, geen toernooien, we kunnen helemaal niets totdat het gevaar is geweken. Wanneer dit is kan niemand ons vertellen, dus blijven we gewoon binnen.....wachten....

De gevolgen voor de vereniging zijn te voorspellen, we missen veel kantine omzet. Zo was onze begroting zoals bij veel verenigingen zonder winstoogmerk, nog wel sluitend, maar als daar 1 tot 3 (?) maanden kantine omzet wegvalt.....tja, dan wordt het lastiger om je broek op te houden. Deze maand was de planning om de verlichting op veld 1 te vervangen, hoognodig om iedereen te kunnen laten trainen, maar dit zullen we uitstellen, temeer daar het voorlopig niet nodig is (de dagen lengen) tot ergens in of na de zomer.  

Let ook op de website, volg de zaken rondom de evenementen en toernooien, veel daarvan zijn reeds afgezegd of uitgesteld. 

Het ons ter oren gekomen dat ook enkele leden flink ziek zijn, we wensen iedereen heel veel sterkte toe met het herstel en/of veel wijsheid om alle noodverordeningen in acht te nemen zodat men niet ziek wordt!

Samen moeten we hier doorheen en samen zullen we weer zaken gaan vieren als de situatie het toelaat.

Namens het bestuur, allemaal bedankt voor jullie hulp, begrip en steun vooral elkaar!

Coronavirus oorzaak! - GEEN Fujieda MYFC
Auteur: Rene Veltman     (Bestuursmededelingen)

Helaas heeft Fujieda FC het trainingskamp moeten cancellen op dringend advies van de Japanse voetbalbond. Dit jaar dus geen Japanse vriendjes bij sv DIOS, maar als alles goed gaat zullen ze onze vereniging in 2021 wel weer met een bezoek vereren.Fujieda MYFC komt weer naar sv Dios

 

De selectie van de jongens onder de 13 en 14 van Fujieda MYFC, een Japanse profclub, komt weer naar Nieuw-Vennep om bij Dios te trainen en een wedstrijd te spelen.

 

Het programma van onze Japanse gasten:

Woensdag 25 maart: training om 10.00 uur.

Donderdag 26 maart: training om 10.00 uur en om 14.00 uur.

Donderdag 26 maart: wedstrijden tegen DIOS JO13-1 en

Dios JO14-1 vanaf ongeveer 18.30 (exacte tijdstip wordt later vastgelegd).

Vrijdag 27 maart: training om 10.00 uur.

 

Naast de wedstrijden tegen onze jongens spelen de Japanse gasten ook nog tegen leeftijdsgenoten van De Graafschap en Ado Den Haag.