sv DIOS, voetbal sinds 1947

sv DIOS Nieuwarchief

Nieuwjaarsontbijt en -receptie - Oliebollentoernooi 2019
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste heren aanvoerders, leiders en andere betrokkenen,

Zondag 6 januari 2019 vindt op het Jan Schrama Sportcomplex het traditionele DIOS Oliebollentoernooi plaats voor de senioren, de zaalteams en de O19. Ook als er teams van leiders/trainers zijn kan deze worden ingeschreven.

Het evenement is alleen voor DIOS-leden of vrijwilligers! Dus geen voetballers van buitenaf.

Dit evenement wordt gecombineerd met een gezamenlijke nieuwjaarsbrunch en de nieuwjaarsreceptie van het bestuur.

De organisatie is in handen van Peter Damen en Cor van der Lans.

Heren leiders, trainers en aanvoerders, willen jullie tijdig doorgeven of jullie elftal meedoet en met hoeveel spelers je komt ontbijten?

Inschrijving stopt op 31-12-2018!

Programma:

10:30 uur Start Nieuwjaarsbrunch
12:00 uur Oliebollen toernooi
16:30 uur Einde toernooi
17:00 uur Nieuwjaarsreceptie

i.v.m. Pakjesavond - Kantine gesloten 5/12
Auteur: Cor van der Lans     (Bestuursmededelingen)

Veel kinderen vieren pakjesavond met de ouders op de verjaardag van Sinterklaas, dus hebben we besloten de kantine dicht te houden.

Voor de trainers die wel gaan trainen graag extra aandacht voor de verlichting, doe deze uit, als er geen team na jou op het veld komt.

Dank en veel plezier met de pakjes en surprises!

Het Bestuur

ALV 2018 - Genomen besluiten
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

29 Oktober heeft onze algemene ledenvergadering 2018 plaatsgevonden.

Hier  vind je de besluiten welke door de aanwezigen zijn genomen.

1e helft 2018-2019 - Contributie inning
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Contributie inning

 

Nadat Club Collect vorig seizoen de contributie inning voor ons heeft verzorgd, hebben wij om diverse redenen besloten dit seizoen weer zelf de contributie inning te gaan verzorgen.

Inmiddels heeft de incasso van de 1e helft van de contributie voor dit seizoen plaatsgevonden. 

Vragen en/of opmerkingen over het geïncasseerde bedrag kunt u stellen via: contributie@dios.nl

 

Sportieve groet,


Tom Schrauwers
Penningmeester SV Dios.

Voetbal.nl account - CONTACTGEGEVENS
Auteur: Tom Schrauwers - penningmeester@dios.nl     (Bestuursmededelingen)

Er zijn verschillende stappen te volgen, voordat iedereen in de voetbal.nl account: - zijn eigen gegevens kan wijzigen (indien 16 jaar of ouder) - de gegevens van zijn/haar kind kan wijzigen (indien kind 15 jaar of jonger).

Stap 1. - Speler van 16 jaar en ouder dient zelf een account te hebben, aan te maken in Voetbal.nl app. - Ouder(s) van kinderen van 15 jaar of jonger dienen zelf een account te hebben/aan te maken op de Voetbal.nl app.

Stap 2. Contact gegevens dienen ingevuld te worden op de Dios site door voetballer zelf (of door ouders indien kind 15 jaar of jonger is.)

Stap 3. Iemand van DIOS dient handmatig deze gegevens te controleren, evt bewerken en in Sportlink in te voeren.

Stap 4. Alleen als stap 1 , 2 en 3 zonder fouten zijn doorlopen zijn de gegevens wijzigbaar in de Voetbal.nl account.

E.e.a. betekent dat er veel handwerk verricht moet worden, voordat iedereen wijzigingen kan aanbrengen in het betreffende account. Komende weken zal een klein clubje vrijwilligers deze gegevens gaan verwerken. Graag daarom enig geduld en we zullen niet de enige club zijn die moeite hebben dit op tijd te regelen. Ik ga er vanuit dat de KNVB soepel zal omgaan met de deadline van 1 november... Tot die tijd is het van belang dat ieder zorgt dat de contact gegevens JUIST zijn ingevoerd op de DIOS site. Daarna hoef je even niets te doen totdat wij communiceren dat de gegevens zijn ingebracht in SportLink.

Met vriendelijke groet,

Tom Schrauwers

Is Ons Succes! - Duurzaam
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

DIOS wil nog duurzamer worden, enkele jaren geleden al flink geinvesteerd in HR ketels, we doen mee met de Energy Battle en inmiddels hebben we ook een initiatief van de VUT-ploeg omarmd om afval te scheiden. 

Er staan inmiddels enkele afvalbakken speciaal voor de plastic petflesjes. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dit nog meer een succes wordt. De eerste berichten zijn zeer positief!

Zoals bekend krijgen we een 3e kunstgrasveld en ook hier willen we graag duurzaamheid betrachten door LED-verlichting te kopen. Kom naar de ALV op maandag 29 oktober en verneem onze plannen daaromtrent!

Het bestuur

- Beelden via app LIVE
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Sinds een paar weken is er getest met camera's voor het registreren van wedstrijden bij sv DIOS. Deze camera's hangen tussen veld 1 en 2 aan de middelste lichtmast. Zij volgen de bal tijdens wedstrijden op hele velden (dus alles ouder dan O12) conform de indeling in Sportlink, bv. a.s. zaterdag om 10.30 uur DIOS O13-2 tegen UNO O13-2 op veld 1.

Deze beelden zijn te volgen indien je de app VoetbalTV hebt, welke je kunt downloaden via de AppStore of GooglePlay. Inloggen doe je met dezelfde inlog welke je gebruikt op www.voetbal.nl Dus als je die nog niet hebt dan eerst daar aanmaken.

Inzake de privacy en AVG wordt dit beleid gehanteerd https://www.voetbaltv.nl/privacy-en-cookiebeleid/  Daar kun je ook meer info vinden omtrent het gebruik. Op het complex hangen enkele bordjes die de camera's aankondigen, maar de spelers en speelsters zijn nauwelijks te herkennen als je ze niet kent, toch wordt door de vereniging, KNVB en Talpa de hoogste zorgvuldigheid betracht. 

Enkele selectietrainers krijgen een analysetool zodat zij indien gewenst wedstrijden kunnen analyseren.

Nu de testen zijn geslaagd kunnen we dit vrijgeven en is iedereen via de app in staat wedstrijden "live" te volgen of terug te klijken.

Het bestuur hoopt hiermee enkele ouderen thuis en selectietrainers blij te maken en is trots bij de eerste 50 voetbalverenigingen van de KNVB te horen die met deze pilot mee doen.

Veel kijkplezier!

Samen zijn wij DIOS - Uitnodiging ALV 2018
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

 

 


UITNODIGING

 Algemene Leden Vergadering

 

maandag 29 oktober 2018

aanvang 20.30 uur

 DIOS-kantine Jan Schrama Sportcomplex

 AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 30 oktober 2017
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Bestuursverkiezing
 11. Vaststelling begroting 2018-2019
 12. Vaststelling contributie 2018-2019
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

De agenda van de ALV 2018 en het jaarverslag zijn te downloaden. Klik hiervoor <hier>.

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is vanaf 15 oktober digitaal op te vragen bij de de heer Tom Schrauwers, via penningmeester@dios.nl

 

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat, e-mail egm.wessels@ziggo.nl. Afmelden kan ook rechtstreeks bij de heer Erwin Wessels, Vivaldisingel 133, 2151 GP te Nieuw-Vennep (06-21152488).

 

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

- Aandacht op 13-10
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Op Coming-outdag die jaarlijks op 11 oktober plaatsvindt wordt aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne, biseksueel of transgender openlijk voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt.

Binnen de voetbalcultuur is dit onderwerp nog erg onderbelicht en daarom besteden dit weekend alle Haarlemmermeerse voetbalclubs opnieuw aandacht aan de coming out. De Regenboogvlag hangt zaterdag 13 oktober zichtbaar in top.

Tijdens de wedstrijd DIOS O15-1 tegen Pancratius O15-1 zullen ook wij hier aandacht aan besteden. De wethouder Steffens-van de Water zal een kort praatje houden en de aftrap zal met een speciale regenboogbal plaatsvinden.

Het is oké om jezelf te zijn, ook bij sv DIOS!

- Oproep aan de leiders
Auteur: Peter Vermeulen     (Bestuursmededelingen)

De Grote Clubactie is alweer enige weken aan de gang, maar er liggen nog steeds boekjes in de kantine die niet zijn opgehaald. Hierbij een oproep aan alle teamleiders en managers om deze boekjes op te halen en de (jeugd-)leden vragen om zoveel mogelijk loten te verkopen.

Hiermee steunen we onze mooie club en met name de jeugd!

Voor de jeugdleden die het meest verkopen zijn er leuke prijsjes te winnen!

Graag een ieders hulp hierbij!

- Afspraken
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden van DIOS, vrijwilligers en toeschouwers,

Het seizoen 2018-2019 staat in de startblokken. Reeds zijn er vele bekerwedstrijden gespeeld, maar dit weekend start de competitie! Vanuit het bestuur wensen we iedereen natuurlijk heel veel plezier en succes, maar ook willen we even wat afspraken herhalen zodat iedereen weer weet wat deze zijn.

 1. Ons complex is een rookvrij complex, laten we hier met zijn allen goed op letten en sociale controle uitoefenen. Er is een rookplaats buiten het hek achter het doel van veld 1.
 2. Het verstrekken van alcohol in de kantine op zaterdag en zondag vanaf 12.30 uur. Men mag niet met alcohol langs de lijn staan en op het terras dien je om de plastic glazen te vragen.
 3. De DIOS teams zorgen na afloop van de training dat hun kleedkamer veegschoon is. Op de wedstrijddagen geldt dit ook voor de kleedkamer van de tegenstander.
 4. Alle leden dienen "verplicht" een vrijwilligerstaak te vervullen, dit gebeurt veelal op teamniveau als teamtaak en dient dan onderling te worden afgestemd. Als iedereen mee doet komt dat de verenigingssfeer ten goede en het is en blijft gezellig.
 5. Langs de lijn gedragen we ons rustig maar enthousiast, positief coachen mag als dit de spelers, coaches en scheidsrechters maar niet stoort. Schelden en agressiviteit behoort niet tot de normen en waarden van DIOS.
 6. Op de materialen van DIOS zijn we zuinig. De ballen, hesjes en hoedjes worden na iedere training en wedstrijd compleet teruggebracht. Er mogen geen ballen mee naar huis worden genomen, behalve 3 intrapballen per team.
 7. Na de training en wedstrijd worden de doelen opgeruimd tenzij er een afspraak met de volgende gebruiker is gemaakt. 
 8. Probeer zoveel mogelijk energie te besparen, doe zo weinig mogelijk licht aan en doe het uit zodra dit kan. Douchen doen we zo snel mogelijk.
 9. Laat waardevolle spullen thuis of geef het in bewaring bij de leider.
 10. Niet brommen op het complex, zet de scooter, brommer buiten bij het hek neer.
Oude natuurgrasveld wordt vervangen - 3de kunstveld voor DIOS
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Een grote wens van DIOS gaat in vervulling, het laatste natuurgrasveld wordt aan het einde van dit jaar vervangen door een kunstgrasveld. Niet dat DIOS tegen natuurgrasvelden is echter hiermee krijgt DIOS drie kunstgrasvelden waardoor de trainingsfaciliteiten enorm toenemen en afgelastingen tot het verleden behoren. Een prachtige stap voorwaarts voor de vereniging.

In de afgelopen 8 jaar is DIOS enorm in het aantal jeugdleden gegroeid. Dit met name in de jongste jeugdleden groep. Het gevolg van deze ledengroei is een stijgende behoeften aan trainingscapaciteit van deze groep jeugdspelers. De leden worden immers ouder waardoor langer, met minder spelers, getraind wordt op grotere velden. Door de aanleg van het derde kunstgrasveld, wat door DIOS zal worden voorzien van verlichting, neemt de veldcapaciteit voor trainingen met 50% toe en kan aan nagenoeg alle teams twee keer trainen per week worden aangeboden. Ook biedt het derde kunstgrasveld extra trainingsmogelijkheden voor de selectieteams en het organiseren van 7 tegen 7 voetbalwedstrijden. 

In de komende maanden zal de gemeente Haarlemmermeer de noodzakelijke voorbereidingen treffen zodat naar verwachting in de maand december van dit jaar het veld kan worden aangelegd. DIOS zal in de komende maanden met de KNVB en andere voetbalverenigingen overleggen op welke manier de thuis te spelen wedstrijden op veld 3, gedurende het aanleggen van het kunstgrasveld, elders kunnen worden gespeeld. Ook zal aandacht uitgaan naar de aanleg van de veldverlichting.

Al met al een behoorlijke klus waar het bestuur, gezamenlijk met de gemeente Haarlemmermeer en onze vrijwilligers, graag haar schouders onder zet.

....komende bestuurswijziging - Van de bestuurstafel
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Taat van Ewijk en Joop Westers verdelen taken

Om de coördinatie en uitvoering van taken nog beter te laten verlopen heeft het bestuur van DIOS Taat van Ewijk en Joop Westers bereid gevonden onderlinge taken te verdelen. Taat van Ewijk zal buiten de jeugdcoördinatie gaan verzorgen van AB / O17 - O19. Hierdoor krijgt Joop Westers de ruimte om, per 1 september 2018, de bestuurstaken van Taat over te nemen. Joop zal tot aan de komende Algemene Ledenvergadering de functie a.i. bestuurslid “Jeugdvoetbal” invulling geven. Het is de wens van het bestuur om in de komende ALV de benoeming van Joop Westers als nieuw bestuurslid aan de leden voor te leggen. 

Het bestuur bedankt Taat van Ewijk alsmede Joop Westers voor het genomen initiatief en wensen hun veel succes en plezier in de uitvoering van de voorliggende taken.

Maandag 27 augustus - Start trainingen
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het seizoen 2018-2019 gaat bijna van start, vanaf zaterdag 1 september gaat de bal rollen bij diverse KNVB beker wedstrijden. Veel van onze leden zijn nog op vakantie, vandaar dat er is gekozen pas aanstaande maandag 27/8 te starten met de trainingen voor alle teams.

Een aantal selectieteams zijn reeds gestart, maar de meeste staan te trappelen om weer de wei in te gaan!

Het Trainingsschema staat binnenkort op de website bij alle leeftijdschermen links in de kantlijn. Het was een helse klus om alles zo in te delen dat we de trainers op de juiste tijden konden krijgen en nog zullen er enkele teams zijn met problemen, maar hopelijk komen we daar spoedig in overleg uit. Het bestuur hoopt op korte termijn uitsluitsel te krijgen van de gemeente of er een 3e kunstgrasveld komt en dan zijn er een aantal problemen makkelijker op te lossen.

Trainers
Jullie aanspreekpunt zijn de coordinatoren, zij kunnen jullie vertellen hoe je aan sleutels, hesjes en ballen komt. De ballenkasten, deze zijn geheeld vernieuwd en ingedeeld, zie bijgaande foto. De kasten zijn verkleind, daarmee is het overzichtelijker en zijn/worden minder trainers verantwoordelijk voor het aantal ballen per leeftijdsgroep.
Komende week zal Johan Gomes  aanwezig zijn, hij is jullie aanspreekpunt en als Hoofd Jeugd Opleiding ook verantwoordelijk voor de juiste begeleiding en trainingen. Als trainers ben je verantwoordelijk dat er na afloop o.a. alle materialen weer worden opgeborgen of overgedragen aan de volgende trainer, dat de kinderen zo snel mogelijk douchen en dat de kleedkamers weer veegschoon worden achter gelaten. Ook zal hij jullie uitnodigen voor de "Train de trainer sessies", maak daar svp gebruik van!

Leiders
Vanaf 1 september wordt er gevoetbald en sommige leiders hebben nog geen kleding opgehaald. Dit kan nog de komende week bij Ron Masmeijer, hij is nog aanwezig:
Donderdag 23/8 van 16.30-19.00 uur
Zaterdag 25/8 van 14.00-16.00 uur
Zondag 26/8 van 14.00-16.00 uur
Woensdag 29/8 van 17.00-19.00 uur
Donderdag 30/8 van 17.00-19.00 uur
Daarna gaat Ron op vakantie, dus zorg er voor dat je tijdig de kleding hebt!

Oproep
Alle trainers en leiders die zijn gestopt graag z.s.m. de sleutels, kleding, ballen en andere spullen inleveren. We hebben deze weer nodig voor de nieuwe trainers en teams!

HET BESTUUR WENST ALLE VRIJWILLIGERS, LEDEN EN TOESCHOUWERS EEN HEEL FIJN SEIZOEN 2018-2019 TOE!

- Indeling
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Het seizoen 2018-2019 gaat bijna van start!

Vanaf 1 september gaat de bal serieus rollen, dan start de KNVB Bekercompetitie en vanaf 22 september start competitie 2018-2019.

M.i.v. dit seizoen gaat fase 2 van het KNVB jeugdvoetbalplan in, dit om het voetbal beter te maken. Voor ons betekent dit o.a. dat naast O10, O9 en O8 6 tegen 6 spelen op een kwart veld, ook de O12 en O11 nu 8 tegen 8 gaan spelen op een half veld.

Daartoe wordt hard gewerkt om voldoende doeltjes te krijgen, maar ook de indeling van de velden zal iets anders gaan luiden. Dit vind je terug in het programma, daar waar voorheen veld 2A stond, wat betekent dat je op veld 2 het halve veld voor de kantine had, zul je nu veld 2AB lezen, wat hetzelfde betekent. Wanneer er nu veld 2A staat betekent dit dat je op een kwart veld speelt.

Deze indeling geldt ook grotendeels voor de trainingen.

Het bestuur

- Afspraken
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Met het Kampioenschap van Nieuw-Vennep wil sv DIOS het seizoen afsluiten en gaan we genieten van de rust, ma.w. er wordt niet meer getraind of gevoetbald. Hiermee hoopt het bestuur dat iedereen zich weer kan opladen voor het nieuwe seizoen 2018-2019.

Teneinde de voorbereidingen voor dat seizoen goed te laten verlopen is de medewerking van iedereen gewenst, met name van de leiders van de diverse teams.

Verzoek aan de leiders om het eerder verzonden formulier tbv de inname tenues en andere materialen in te vullen.

Wat dient er te worden ingeleverd:

A. Complete keeperstenue maat aangeven.

B. Shirts met vermelding van de maten.

C. De overige materialen die aan het begin van het seizoen 2017/2018 eventueel zijn uitgereikt tw. Watertas / Bidons / Bidonhouder / Hesjes / Ballen.

We gaan er vanuit dat iedereen zorgdraagt voor de juiste hoeveelheden zodat sv DIOS niet onnodig weer veel materialen moet aanschaffen. 

Op de volgende dagen en tijdenis Ron Masmeijer aanwezig om de materialen in ontvangst te nemen.

Lokatie:         Het Jan Schrama Sportcomplex - Kleedkamer 9-10 
Het hek aan deze (achter)kant van het complex zal geopend zijn.

Maandag  25 juni    18.00 - 20.00 uur

Dinsdag  26 Juni     18.00 - 20.00 uur

Donderdag  28 Juni 18.00 - 20.00 uur

Dinsdag   03 July    18.00 - 20.00 uur

Donderdag  05 July 18.00 - 20.00 uur 

- 019-1 Kampioen
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

019-1 naar  Hoofdklasse en..... Kampioen!


Zoals al  eerder aangegeven was de promotie van 019-1 naar de hoofdklasse reeds een feit.

Het ging er uiteindelijk nog om wie  er dit seizoen kampioen zou worden.

Afgelopen zondag speelde onze DIOS 019-1 een belangrijke wedstrijd tegen VVW en bij winst zou 019-1 kampioen zijn.

De uiteindelijke uitslag was 4-1 voor DIOS en daarmee kampioen.

Als bestuur feliciteren wij natuurlijk op de eerste plaats de spelers vanwege hun mooie voetbal en kampioenschap.

Echter dit alles werdt fantastisch ondersteund door inbreng van zowel trainer/coach Daan Klinkenberg als Teamleider Roy Panka.

Dit is voor 2e jaar op rij dat dit duo hun team weet te laten promoveren naar de hoofdklasse. TOP.

Ook voor aankomend seizoen zijn de verwachtingen weer hoog gespannen.

Vanuit Bestuur wensen wij Daan en Roy alvast heel veel succes.

 

Zware competitie in het voordeel van DIOS uitgevallen - O17-1 in de hoofdklasse
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

(27 mei 2018) Vorige jaar promoveerde ons elftal onder de O7-1 naar de hoofdklasse. Dat dit geen eenvoudige opgave was bleek al snel tijdens de eerste fase van deze zware competitie. Helaas vielen de resultaten tegen en bungelde het elftal tijdens de winsterstop in de onderste regionen. 

Geweldig om te zien dat na de winsterstop ons elftal onder de 17-1 zich herpakte, het plezier in het voetbal toenam en de aanwezige kwaliteiten van het elftal kwamen bovendrijven. Onder leiding van Ruud Ort werd het combinatievoetbal naar een hoger niveau gebracht en werden verschillende, vooraf bedachte, moeilijke wedstrijden met winst afgesloten.

Afgelopen zondag werd de laatste, voor DIOS, belangrijke wedstrijd tegen VW-HEDW uit Amsterdam gespeeld. De vooruitzichten waren niet heel rooskleuirig. VW-HEDW stond nummer 1 in de competitie en waren al kampioen in de hoofdklasse C. Een lastige opgave om hier minimaal 1 punt weg te halen en daarme handhaving in de hoofdklasse veilig te stellen.

Door de positieve instelling van alle spelers werd deze belangrijke wedstrijd met een prachtige 0-3 uitslag afgesloten en wist het elftal van Ruud Ort zich te handhavenin de hoofdklasse. Een prestatie van formaat.

Het bestuur van DIOS feliciteert dan ook alle spelers en de begeleiding van O17-1 met dit sportieve resultaat.

DIOS ondersteunt project Maki HVC - Project Maki HVC
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

DIOS doet mee met geweldig initiatief project Maki HVC

Het project Maki is een combinatie van de succesvolle landelijke aanpak Scholieren in Beweging.

Doelgroep onderbouw middelbare school.

Maki speelt in op het beweeg- en eetpatroon van onderbouwleerlingen (12 tot 15 jaar).

Doel

Meer leerlingen in de onderbouw fysiek actiever:

 • op korte termijn door deelname aan extra aanbod sport en bewegen op school
 • op lange termijn door structurele sportdeelname bij sportvereniging of andere sportaanbieder
 • Leerlingen drinken meer water
 • Leerlingen eten meer groente en fruit

In samenwerking met het HVC, Sport Service Haarlemmermeer, Judo Yushi, Wendy's Dance Company, Voedingsadviebureau De Winter en DIOS worden er over een periode van 5 weken diverse sport en voedingsactiviteiten/clinics georganiseerd.  

Wij zijn als DIOS trots dat we aan zo'n goed initiatief mogen bijdragen. 

Dick Jol fluit DIOS JO19-4 - Scheidsrechter Dick Jol
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Scheidsrechter Dick Jol fluit  DIOS JO19-4 tegen SV Hillegom JO19-3 ,  20 mei om 12.15 uur 

De thuiswedstrijd van DIOS JO19-4 tegen SV Hillegom JO19-3 staat onder leiding van de welbekende   scheidsrechter Dick Jol.

DIOS JO19-4 haalt qua spel inmiddels regelmatig Champions League niveau  en daar hoort vanzelfsprekend ook een scheidsrechter met dito ervaring bij.

Scheidsrechter Dick Jol floot in 2001 de Champions League finale Bayern München – Valencia.

Een wedstrijd van het sterrenensemble van DIOS JO19-4 mag natuurlijk niet op zijn imposante palmares ontbreken.

Zet 20 mei 12.15 uur dus alvast in je agenda. Deze wedstrijd wil je toch niet missen……?

 

 

- Training afgelast?
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

We naderen het einde van de competitie en de KNVB heeft om dit eerlijk te laten verlopen een aantal wedstrijden nu gepland op doordeweekse avonden.

Hierdoor zullen er helaas trainingen uitvallen. We zullen zo veel mogelijk teams op de hoogte brengen, maar hou ook zelf de website in de gaten of er wedstrijden staan gepland op jouw trainingstijd en informeer tijdig bij jouw trainer of leider of het wel doorgaat.

Bestuur sv DIOS

- Jeugdselectietrainers
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

DIOS is rond met de jeugdselectietrainers voor seizoen 2018-2019 en we zijn er trots op goede trainers te hebben aangetrokken.

Op de foto's zijn  te zien:

Daan Klinkenberg - JO19

Liban Abdulahi - JO17

Nima Asadi - JO15

Ronald Pauel - JO13

Dennis Wijnschenk - JO12

Raymond Rohde - JO11-1

Niels Griekspoor - JO11-2

Eddy Teuben JO10

We zijn nog in gesprek met een goede keeperstrainer en wat spelers uit de senioren selectie die wellicht in een flexpool assistent-trainer dan wel trainer worden van een jeugdteam. We hopen hiermee weer een stap te hebben gezet naar een nog beter en mooier seizoen. 

Dank aan Ruud Ort, voorzitter Technisch Hart, en Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding, voor hun hulp en werk bij het aanstellen!

Eind mei hopen wij de selecties en teams voor het volgend seizoen 2018-2019 bekend te kunnen maken.

Kleedkamers netjes achter laten - Kleedkamers Schoon...NEE
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

 

Beste leiders en trainers Jeugdelftallen,

Helaas hebben we weer een reeks klachten ontvangen over de staat waarin kleedkamers door teams worden achtergelaten, zowel na wedstrijden als trainingen.

Soms is onze schoonmaakploeg(vrijwilligers) een vol uur bezig om 1 kleedkamer schoon te maken/krijgen.

Flesjes in toiletpotten, modder, ontbijtkoek(hopelijk) op muren en plafonds. 

Hierbij verwachten wij van u en uw team het volgende. 

Wilt u als trainer begeleider de kleedkamer checken en indien nodig de spelers alles laten opruimen voordat u vertrekt. 

Dit scheelt een hoop werk voor onze schoonmakers en zo houden we alles ook netjes voor de eventuele volgende bezoeker van de kleedkamer.

Bestuur DIOS


Jeugdafdeling vanaf maart in nieuwe trainingspakken - Donatie ING Ned. Fonds
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Donatie ING Nederland Fonds


Net als voorgaande jaren mocht ook dit jaar DIOS weer rekenen op een donatie van het ING Nederland Fonds. Medewerkers van ING die zich actief inzetten voor hun vereniging kunnen een donatie aanvragen te besteden aan een specifiek doel binnen hun vereniging. Het bestuur van DIOS is zeer verheugd te kunnen mededelen dat het ING Nederland fonds de aanvraag wederom positief heeft beoordeeld en DIOS € 1.000,= heeft toegekend. Van de bijdrage zijn inmiddels 26 trainingspakken met opdruk “Jeugdafdeling” besteld die binnenkort op onze velden kunnen worden bewonderd.

Het bestuur van DIOS is het ING Nederland fonds wederom dankbaar voor haar bijdrage. 

Ruud Ort per 1 maart 2018 voorzitter Technisch Hart van DIOS - Nieuwe voorzitter TH
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Het bestuur van sv DIOS heeft Ruud Ort, per 1 maart 2018, benoemd als voorzitter van het Technisch Hart van sv DIOS. Het Technisch Hart bestaat, buiten Ruud Ort, verder uit Dennis Ladru, Bernie Dûwel, Ruben Kienhorst en Niels van Veen.  Het Technisch Hart werkt nauw samen met het Hoofd Jeugdopleidingen van sv DIOS, Johan Gomes.

Ruud heeft veel ervaring op voetbaltechnisch gebied (speler/trainer bij verschillende voetbalverenigingen) als op bestuurlijk niveau, waaronder het voorzitterschap van BSM.

De belangrijkste taken voor het Technisch Hart de komende jaren zijn om vanuit de huidige structuur (zoals eerder door Arno Zondag is neergezet) het ingezette Technisch Beleidsplan Jeugd nader uit te werken, acties te evalueren en verbeteringen door te voeren. Een goede afstemming met alle geledingen binnen de vereniging is daarbij essentieel. Een andere prioriteit binnen het Techniche Hart is het aanstellen van selectietrainers voor de komende jaren en het begeleiden van trainers / leiders op zowel voetbaltechnisch als organisatorisch gebied.

Ruud heeft aangegeven het een mooie uitdaging te zien om gezamenlijk met de andere leden van het Technisch Hart de prachtige jeugdafdeling bij sv DIOS die ondersteuning te bieden die het verdient.

Het bestuur van sv DIOS heeft er volledig vertrouwen in dat Ruud Ort de taken, behorende bij het voorzitterschap, succesvol zal uitvoeren. Het bestuur van sv DIOS is dan ook blij dat Ruud Ort de leiding van het Technisch Hart voor zijn rekening zal nemen en wensen hem daarbij veel plezier en succes toe.

Bestuur sv Dios

Voor de rouwkaart van ons Erelid zie onderstaand. - Ted v.d. Putten overleden
Auteur: Erwin Wessels     (Bestuursmededelingen)

Trainer Ted is niet meer...

Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste maatje, zorgzame vader, schoonvader en een top opa

Ted van der Putten Sr.

Ted is overgebracht naar Crematorium en Uitvaartcentrum Haarlemmermeer. Dinsdag 6 maart is hier gelegenheid tot condoleren tussen 19.00 en 20.30 uur. Woensdag 7 maart vindt de afscheidsdienst plaats in de R.K. Parochie te Nieuw-Vennep, aanvang 11.30 uur. Na de dienst zal het gezin Ted liefdevol naar het crematorium begeleiden en zich vervolgens bij u voegen in De Herberg voor een informeel samenzijn.

Wij zouden het fijn vinden als u een onverpakte bloem meeneemt.

Crematorium en Uitvaartcentrum Haarlemmermeer
Hoofdweg 1100
2153 LN Nieuw-Vennep

R.K. Parochie Nieuw-Vennep en De Herberg
Sint Anthoniusstraat 15
2153 BA Nieuw-Vennep

Correspondentieadres
Mevr. M. van der Putten-van Es
Dorsersstraat 3,
2151 CE Nieuw-Vennep
Liever geen bezoek aan huis

Geef elkaar de ruimte en ruim op - Trainen en Materiaal
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Beste trainers, begeleiders,

Er komen weer veel klachten binnen van trainers en begeleiders.

De oorzaak; trainers/spelers die eerder het veld opgaan of later van het veld gaan dan de afgesproken trainingstijd. Hiermee verstoor je trainingstijd en nog belangrijker, de training van de andere teams.

Let er dus op dat je hier rekening mee houdt en respecteer de ander.

Daarnaast is ook gebleken dat veel teams na de wedstrijden de materialen, zoals bv doeltjes, niet wegzetten/inklappen en daarmee het volgende team wat speelt de spullen van een ander moet opruimen.

Dus graag de spullen na de wedstrijd zelf als team/ouders wegzetten.

Kleine moeite, groot gebaar.

Namens bestuur,

Taat van Ewijk

Leidt tot boetes - Parkeeroverlast
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

De politie heeft aangegeven nu weer parkeerboetes uit te gaan delen indien je rondom ons complex foutief parkeert! Let dus goed op, zet je auto niet op de stoep of op een invalide plek. Liever nog, kom lopend of op de fiets.

- Openingstijden kantine
Auteur: Jan Schrama     (Bestuursmededelingen)

De openingstijden van de kantine zijn als volgt vanaf komend weekeinde (3 februari):

Maandag: geopend van 19.00-20.00 uur
Dinsdag: geopend van 18.30-23.00 uur
Woensdag: geopend van 15.00-20.00 uur
Donderdag: geopend van 19.00-00.00 uur
Vrijdag: gesloten
Zaterdag: 1 uur voor de 1e wedstrijd tot 1 uur na de laatste wedstrijd
Zondag: 1 uur voor de 1e wedstrijd tot max 19.00 uur

- Nieuwjaarsspeech 2018
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Allereerst wil ik alle aanwezigen, maar ook alle mensen niet aanwezig die DIOS een warm hart toedragen, een heel gelukkig, gezond en succesvol 2018 wensen.

Afgelopen jaar stond in het teken van ons 70-jarig bestaan, maar kenmerkte zich ook door sportieve hoogtepunten. Ik neem jullie graag even mee met alle gebeurtenissen in 2017.

Op zaterdag 28 januari werd er een groots feest georganiseerd voor alle vrijwilligers van sv DIOS en werd Piet Vastenhout benoemd tot ere-lid van onze vereniging.

Vlak na de winterstop op 5 februari werd ons scorebord op het hoofdveld in gebruik genomen.

Op 8 maart bestond DIOS 70 jaar, oud-leden, sponsoren, collega bestuurders van verenigingen uit Nieuw-Vennep en omwonenden waren aanwezig en zagen hoe wethouder Adam Elzakalai de ingelijste shirts van voormalige DIOS jeugdleden, die nu betaald voetbal spelen, onthullen en van DIOS een cheque voor de St. Hoogvliegers in ontvangst nam.

In het voorjaar werden er verder feestelijke activiteiten georganiseerd in het kader van ons 70-jarig bestaan. Zo was er een ouderwetse bingo, een voetbalquiz en een heus Footgolf evenement op het motorcross terrein. Op 20 mei werden de festiviteiten rondom 70 jaar DIOS afgesloten met een prachtig voetbalfeest op ons eigen complex.

Sportief gezien boekten wij succes met de promoties van zowel DIOS 1 als 2 naar de 3e klasse van de KNVB en o.a. de promoties van JO15-1 en JO17-1 naar de Hoofdklasse. Het jaar werd sportief afgesloten met de O11 en O10 toernooien op 27 en 28 mei.

Organisatorisch heeft Peter Kinkel de functie van penningmeester enkele maanden waargenomen en is het bestuur op zoek gegaan naar aanvullingen. Verheugd konden wij de benoemingen van Tom Schrauwers, Leon van Elk en Taat van Ewijk melden tijdens de ALV, waardoor er weer een 7-koppig bestuur is. Tevens zijn alle trainers en leiders gevraagd een VOG verklaring in te leveren en werd dit in het najaar afgerond. Tijdens de ALV werd Joop van Os benoemd tot “Lid van Verdienste”.

Met ingang van seizoen 2017-2018 heeft het bestuur een Hoofd Jeugd Opleiding benoemd, Johan Gomes gaat er voor zorgen dat de afstand tussen selectie teams en de overige jeugdteams kleiner wordt en heeft reeds diverse succesvolle avonden met jeugdtrainers en -leiders georganiseerd.

Per 1 november is het Jan Schrama Sportcomplex rookvrij. 

Helaas ook weer droevig nieuws in 2017, zo is in mei Klaas Rusman overleden, een gewaardeerd lid van de VUT-ploeg en ontviel ons in augustus Bert Kauffman, oud bestuurslid van DIOS. Op dit moment zijn onze gedachten bij Cees van der Woude die vecht tegen leukemie en we wensen hem heel veel sterkte. Cees is ook een gewaardeerd lid van de VUT-ploeg en hangt bijvoorbeeld iedere week de vlaggen op. Goed te zien dat zijn vrienden van de VUT-ploeg al deze taken waarnemen. Beterschap Cees!

Kijkend naar het komend jaar kunnen we melden dat het bestuur de gemeente heeft gevraagd om ook het 3e veld van natuurgras naar kunstgras om te bouwen. Indien de gemeente daarmee akkoord gaat zal de contributie met een nader te berekenen percentage omhoog gaan om de extra huurlasten van 10.000 euro op te vangen, hiertoe heeft de ALV toestemming gegeven. Het bestuur zal bij goedkeuring gemeente op zoek gaan naar sponsoren en subsidies voor de benodigde verlichting en aanleg voetpaden. Hiermee kan een grote stap worden gezet om alle teams tweemaal te kunnen laten trainen per week.

Komend jaar zal sv DIOS deelnemen aan de Energy Battle 2018, waarbij we met 8 andere sportverenigingen uit de Haarlemmermeer gaan strijden om zoveel mogelijk energie te besparen. Iedereen kan hierbij helpen door niet onnodig licht te laten branden, kort te douchen, de verwarming niet te hoog te zetten, etc. Het bestuur zal zich richten op het groener maken van ons complex, denk aan LED verlichting en zonnepanelen, vervangen oude apparaten en andere zaken die hieraan bij kunnen dragen.

Het bestuur wil met name alle vrijwilligers bedanken die het afgelopen jaar iets voor DIOS hebben gedaan. Het blijft een lastig verhaal, ondanks 1100 leden, om voldoende vrijwilligers op alle plekken in onze vereniging te hebben. Het consumentengedrag en “het gaat toch goed zo-instelling” belemmert de vernieuwing en de continuïteit van onze vereniging. Steeds meer vrijwilligers vragen om een vergoeding en er zijn zelfs leden of een heel team die aangeven geen vrijwilligerstaken meer te willen doen. Waarom ben je dan lid van een vereniging vraag ik mij af? Als je verenigd bent, dan is het bedoeling dat je dingen samen doet, dus zet je commentaar om in daden en meldt je aan als vrijwilliger. We zullen in het voorjaar een vrijwilligerscampagne gaan voeren.

Ook wil het bestuur alle sponsoren van het afgelopen jaar bedanken, met name onze scheidende hoofdsponsor Verstraten en Partners, daarnaast danken wijde subsponsoren De Rustende Jager en Nijssen Recycling. Verder ook dank aan DOE Fysio die alle trainers in prachtige softshell jacks heeft gestoken. We zijn hard op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, maar ook extra subsponsoren of andere sponsoren zijn van harte welkom.

Namens mijn mede-bestuursleden wil ik iedereen bedanken voor de organisatie van deze dag, met name voor Cor van der Lans, Erik Freriks en Jan Schrama een groot applaus. Geniet van het happy hour en nog veel plezier in 2018.

Namens het bestuur,                                                                                      

Peter Damen
Voorz. sv DIOS 

En een gezellig, gezond en vooral sportief 2018 - Prettige feestdagen
Auteur: erwin wessels     (Bestuursmededelingen)

- Trainen mag weer!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

De velden zijn weer schoon, er kan/mag dus weer worden getraind.

- Geen training!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Wanneer er sneeuw op de kunstgrasvelden ligt mogen we daar niet op trainen!

Derhalve zijn alle trainingen en wedstrijden tot nader order afgelast!

Dringende oproep! - Ballendieven?
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Zijn er ballendieven bij DIOS bezig?

Ik kan het mij niet voorstellen........toch is het ballenhok leger en leger aan het worden. Het lijkt er op dat trainers, leiders voor eigen parochie ballen aan het "verzamelen" zijn, waardoor er nu teams helemaal niet kunnen trainen.

Dit seizoen zijn er al 500 ballen aangeschaft door de vereniging, toch grijpen we steeds mis.

HIERBIJ EEN DRINGENDE OPROEP AAN ALLE TRAINERS EN LEIDERS DIE BALLEN IN HUN BEZIT HEBBEN DEZE Z.S.M. TERUG TE LEGGEN IN HET BALLENHOK. JULLIE BENADELEN DE CLUB, DE ELFTALLEN DIE NU NIET KUNNEN SPELEN.

Wij verwachten dat dit weekeinde alle ballen teruggelegd zijn!

Het bestuur van DIOS

- Inleveren tot 11/11!
Auteur: Peter Vermeulen     (Bestuursmededelingen)

Het inleveren van de boekjes kan tot 11/11, dus graag nog even je uiterste best doen en dan het boekje inleveren, zodat we de administratie daarmee kunnen bijwerken.

Alle medewerkers aan deze actie ontzettend bedankt!

Je steunt hiermee onze vereniging!

Het bestuur

Joop van Os - Lid van Verdienste 2017
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag  30 oktober, is Joop van Os benoemd als Lid van Verdienste.

Joop is al 15 jaar de leider van ons 1e elftal en komt 2 tot 3 keer per week geheel belangeloos, vanuit Badhoevedorp naar Nieuw-Vennep gereden. Een echte vrijwilliger, geen kinderen op de club, zelf ook niet hier gevoetbald, toch is hij er elke week. Hij sponsort de selectie met sporttassen en regelt alle randzaken rond het 1e elftal. Daarnaast ziet hij al 15 jaar spelers komen en gaan en is hun aanspreekpunt voor de vereniging of bij onenigheden met de trainer(s). Al met al een grote prestatie waaraan het bestuur en de aanwezige leden de titel “Lid van Verdienste” aan hebben verbonden.

 

Van harte gefeliciteerd Joop!!

ALV 2017 - Genomen besluiten
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Op 30 oktober 2017 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van sv DIOS plaatsgevonden.

Tijdens deze ALV zijn de navolgende besluiten genomen:

 

Agendapunt 2:
Er is goedkeuring verleend aan het invoeren van een rookvrij sportcomplex per 01 november 2017.

Agendapunt 9:
Er is decharge verleend aan het bestuur van sv DIOS voor het gevoerde beleid in het seizoen 2016-2017.

Agendapunt 11:
Tom Schrauwers is benoemd tot Penningmeester, Taat van Ewijk is benoemd tot algemeen bestuurslid Jeugd, Leon van Elk is benoemd tot algemeen bestuurslid Senioren en Peter Vermeulen is benoemd tot algemeen bestuurslid Zaal

Het bestuur van s.v. DIOS bestaat hiermee vanaf 30 oktober 2017 uit de bestuursleden:
- Peter Damen - voorzitter;
- Erwin Wessels – secretaris;
- Tom Schrauwers – penningmeester;
- Cor van der Lans – bestuurslid accommodatie;
- Leon van Elk – bestuurslid senioren;
- Taat van Ewijk – bestuurslid jeugd;
- Peter Vermeulen – bestuurslid zaal.

Agendapunt 12:
De begroting voor het seizoen 2017-2018 is goedgekeurd en als zodanig vastgesteld.

Agendapunt 13:
De contributie is vastgesteld in lijn met hetgeen tijdens de ALV 2011 is bepaald en er is toestemming gegeven voor het verhogen van de contributie bij verkrijgen van het 3e kunstgrasveld met een nader te bepalen percentage over de geldende contributie, tot een bedrag van totaal €10.000,--  .


klik hier voor pdf versie van het document

s.v. DIOS Rookvrij! - s.v. DIOS Rookvrij!
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Sportcomplex s.v. DIOS vanaf 01 november 2017 rookvrij

Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. S.v. DIOS is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. We willen kinderen het goede voorbeeld geven. Het bestuur en onze leden hebben daarom tijdens onze algemene ledenvergadering 2017 besloten de stap te nemen naar een rookvrij sportterrein. Hiermee willen we de jeugd beschermen tegen de verleiding om te gaan roken en het schadelijke meeroken. Daarnaast biedt s.v. DIOS iedereen graag een gezonde en veilige sportomgeving.

Vanaf 01 november 2017 zijn wij rookvrij!

Alle plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers. We willen rokers alleen vragen om buiten het zicht en buiten het terrein te roken.

Graag nemen wij samen met u deze stap naar een gezondere en veiligere sportomgeving.

Meer informatie over dit onderwerp kun je ook vinden via: https://rookvrijegeneratie.nl/ en op www.hartstichting.nl/rookvrij-sporten

KOM OP MENSEN!!!! - Grote Club Actie
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

Van de week viel mijn oog op de nog niet afgehaalde Grote Club Actie loten en dan m.n. het feit dat er teams zijn die niet willen meewerken aan dit goede doel voor het verenigingsleven in het algemeen en DIOS in het bijzonder.

Het kan toch niet waar zijn dat je als lid niet 1 lot wil verkopen? Waarom niet? We zijn een vereniging en doen alles samen, indien we dit soort inkomsten gaan missen dan wordt de contributie steeds hoger. 

Vaker vroegen wij om vrijwilligers, en gelukkig zijn er veel bij DIOS, maar we hebben er nooit genoeg. Het verkopen van Grote Club Actie loten is dan nog het makkelijkst om te doen. Ouders, grootouders, buren, vrienden, kennissen, er zijn er altijd wel een paar die een lot willen kopen en je helpt er onze vereniging mee!

Ik roep graag die teams op, die nog niets hebben gedaan, alsnog hun stapel loten op te halen en deze te verkopen.

Alvast bedankt!

Het bestuur

Komt u ook? - Uitnodiging ALV 2017
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

 

 
UITNODIGING

 

Algemene Leden Vergadering

 

maandag 30 oktober 2017

aanvang 20.30 uur

 

DIOS-kantine Jan Schrama Sportcomplex

AGENDA 

 1. Opening
 2. Mededelingen, ingekomen stukken, Lid van Verdienste
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 12 oktober 2016
 4. Jaarverslag Algemene Commissie
 5. Jaarverslag Technische Commissies
 6. Jaarverslag Accommodatie Commissie
 7. Jaarverslag Financiële Commissies
 8. Controleverslag Kascommissie
 9. Décharge verlening bestuur sv DIOS
 10. Stand van zaken omtrent Linking pin 2.0 en het vrijwilligersbeleid (presentatie)
 11. Bestuursverkiezing
 12. Vaststelling begroting 2017-2018
 13. Vaststelling contributie 2017-2018 (incl. additionele verhoging)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

 

 

De agenda van de ALV 2017 en het jaarverslag zijn te downloaden. Klik <hier>.

Het financiële verslag over het afgelopen seizoen is vanaf 20 oktober digitaal op te vragen bij de heer Tom Schrauwers, via penningmeester@dios.nl

 

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht om op deze jaarlijkse ledenvergadering aanwezig te zijn. Bij verhindering dient men zich af te melden bij het secretariaat, e-mail egm.wessels@ziggo.nl. Afmelden kan ook rechtstreeks bij de heer Erwin Wessels, Vivaldisingel 133, 2151 GP te Nieuw-Vennep (06-21152488).

 

Conform artikel 9 lid 2 van de statuten van sv DIOS dient een opgave van kandidaatstelling voor de bestuursverkiezing door minstens 5 leden schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. De opgave dient te zijn voorzien van de naam en handtekening van de voordragende leden en een akkoordverklaring van de voorgedragen kandidaat. De kandidaatstelling dient 48 uur voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering in het bezit te zijn van de secretaris van sv DIOS.

Trainingsavonden voor alle recreanten-elftal trainers - Train de Trainer
Auteur: Taat van Ewijk     (Bestuursmededelingen)

Beste Trainers en Begeleiders van de recreatie elftallen,

Over het algemeen zijn er bij de recreatie elftallen enthousiaste ouders, die iedere week de training op zich nemen.

Om deze trainers meer te ondersteunen heeft DIOS besoten, dat onder leiding van Johan Gomes, Hoofd Jeugd Opleiding (HJO), een aantal Train de Trainer sessies georganiseerd zullen worden. 

Wij gaan er vanuit dat hierdoor, het voor jullie gemakkelijker wordt om de trainingen voor te bereiden en te geven.

De sessies zijn opgebouwd uit een stuk theorie en praktijk (op het veld oefenen) 

Zie hieronder het schema voor de data van de betreffende categorieën.

 

08 t/m 011

Data: 9-10-‘17 / 30-10-‘17 / 05-02-‘18

Tijd:20:30-22:00

 

012 t/m 019

Data: 23-10-‘17 / 06-11-‘17 / 19-02-‘18

Tijd:20:30-22:00

 

Meld je aan bij Johan Gomes zodat we weten hoeveel trainers/begeleiders we kunnen verwachten.

jeugdopleiding@DIOS.nl

ClubCollect gaat ons helpen - Inning contributies
Auteur: Tom Schrauwers - penningmeester@dios.nl     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Om dat op te lossen gaan we vanaf aankomend seizoen samenwerken met ClubCollect.

Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen. Wat gaat er veranderen? ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht. Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat. Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Als jullie hier vragen over hebben, kunnen jullie de penningmeester altijd even benaderen. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

DIOS en Ladru Academy bundelen de krachten!! - Voetbalschool!
Auteur: DIOS-Ladru Voetbalschool     (Bestuursmededelingen)

In het nieuwe seizoen start DIOS een samenwerkingsverband met de Ladru Academy.

Het komend seizoen gaat dan ook “de DIOS-Ladru voetbalschool” in Nieuw Vennep van start. Door deze unieke samenwerking kan iedereen (tussen de 5 en 15 jaar), die zichzelf nog verder wil ontwikkelen en een completere voetballer wil worden, hieraan meedoen.

Het concept is daarom zo speciaal, omdat we de club centraal houden. In tegenstelling tot de door vele voetbalscholen gehanteerde motieven willen wij juist naast het verbeteren van de individuele techniek van de speler, ook met onze kennis de vereniging en de trainers versterken. De vereniging houdt hierbij de controle over het voetbal en zo blijft het voetbal altijd centraal staan binnen de club.

Voor de individuele speler staat er, iedere week, in zijn eigen trainingsaccount van “soccer-play” een training klaar. Nu kan hij hiervoor reeds inloggen en alvast de belangrijkste technieken bekijken die we in de komende week zullen gaan behandelen.

Maak een begin met je eigen ontwikkelingsplan, onder deskundige begeleiding van ervaren gediplomeerde trainers van de “Ladru Academy” en krijg daarbij de beste instructies.

Naast bovengenoemd ontwikkelingsplan ligt het ook in de bedoeling om in de herfstvakanties voetbaldagen te organiseren.

Schrijf je nu in door hier te drukken. Het eerste blok start reeds 6 oktober, dus schrijf je snel in, want VOL=VOL.

Team DIOS-Ladru Voetbalschool

ALV 2017 - Save the date.....
Auteur: J. Kienhorst     (Bestuursmededelingen)

Wil je ook mee praten over de ontwikkelingen binnen onze vereniging?

Dat kan!!

Maandag 30 oktober 2017 vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.

We hopen ook op jouw komst, dus reserveer deze avond alvast in je agenda.

 

De agenda en stukken volgen later deze maand.

Tot dan,
Bestuur sv DIOS

 

- Diploma's gevraagd
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Beste leden,

sv DIOS is altijd op zoek naar vrijwilligers, maar nu even een specifieke vraag. Zijn er leden, ouders van leden die in het bezit zijn van 1 van onderstaande diploma's of certficaten?

Er zijn reeds een aantal aanmeldingen, maar we kunnen uiteraard meer gediplomeerde/gecertificeerde vrijwilligers gebruiken.

Daarom komen wij graag met u in contact, dus stuur aub een email naar p.damen@dios.nl met uw naam en de naam van het papiertje wat in het bezit is. Wij zullen dan contact met u opnemen.

EHBO

AED

Sociale Hygiene (HACCP)

BHV

Allergenen Training

Cafebedrijf

TCx , trainersdiploma en nog geen trainer bij DIOS

 

Alvast bedankt!

Peter Damen

Veld 3 ligt er uit - Afgelast!
Auteur: Jan Schrama     (Bestuursmededelingen)

Vanwege de zware regenval en het nog jonge gras moeten we veld onbespeelbaar verklaren. Hiermee hopen we de rest van het seizoen meer lol van dit terrein te halen.

Alle wedstrijden op veld 3 zijn dus afgelast voor zaterdag 16 september

Morgen volgt de keuring voor zondag 17 sep

-
Auteur: Bestuur     (Bestuursmededelingen)

Bertus Kaufmann was jarenlang lid van onze vereniging en heeft als secretaris van onze vereniging opgetreden in de jaren 70 en 80.

Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verlies.

Is alles geregeld? - Seizoen gaat starten!
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Na een qua weer wisselvallige zomer gaat het dan komend weekend beginnen, het seizoen 2017-2018!

Veel wijzigingen weer dit jaar. Zo starten we met het nieuwe pupillenvoetbal bij O9 en O8 op een kwart veld en 6 tegen 6. Trots mogen we zijn over onze jeugd die in de Hoofdklasse gaat spelen: JO10-1, JO11-1, JO12-1, JO13-1, JO15-1 en JO17-1. Met onze JO19-1 hebben hoge verwachtingen dat zij onder leiding van Daan Klinkenberg komend seizoen de stap gaan maken naar die hoofdklasse.

Met Daan is niet de enige betaald voetbal trainer binnen DIOS genoemd, want ook de JO17-1 wordt getraind door een speler van Volendam: Rafik El Hamdi, terwijl de JO11-1 zal worden getraind door de ex-prof Henny Meijer.

Onze selectie bestaat dit jaar uit twee elftallen. DIOS 1 staat voor de zware taak zich met de sterk verjongde ploeg te handhaven in de 3e klasse, terwijl ook DIOS 2 de stap naar de reserve 3e klasse heeft gemaakt.

Volle bak dit weekeinde dus op ons Jan Schrama Sportcomplex, met maar liefst 5 derby's op zaterdag tegen VVC.

Heeft iedereen zijn/haar KNVB wedstrijdapp gedownload en is de spelerspas in orde? Zonder dit kan er niet worden gevoetbald, dus graag z.s.m. regelen en lukt het niet neem dan contact op met je leider of aanvoerder.

Wie zijn er gekomen en gegaan? - Selectie
Auteur: Peter Damen     (Bestuursmededelingen)

Ook voor komend seizoen is er verjongd en doorgeselecteerd. We zijn terug naar twee selectieteams, maar wel met dienverstande dat het 3e nu allemaal selectie-oud-gedienden zijn en het 4e elftal een team vol talenten zo uit de JO19.

Vertrokken: Mitchel Engel (Overbos), Kalid el Aissati (Overbos), Troy Zwanenberg (Hoofddorp)

Lager gaan spelen (3e): Rick Boesveld (SCW), Rick vd Brandt, Marc Dreijer, Tim Gabel, Brian van Goethem, Tom Jansen, Luke de Jong, Alwin Kattenberg, Jordy Kwaaitaal, Willem Lange, Jeroen vd Loo, Roy Oudshoorn, Stefan Paauw, Mitchell Scholten, Rick Vermeij, Mitchel Walian, Jelle Zijlstra

Nieuw: Daniel Verbeek (Hoofddorp), Jeffrey Hoefkens (Hoofddorp), Nairo Tschumie (Pancratius), Jesse van Wees (VVC), Darius Broxterman (VVC), Steve Acheampong (4e), Wesley Boomgaart (O19), Ruben Duwel (O19), Robin de Graaf (O19), Melo Silva (4e)

Melvin Koelemeijer die in eerste instantie naar Pancratius zou vertrekken is daar op terug gekomen en alsnog weer van de partij.

Uitslagen tot nu:

DIOS 1 - VSV 1 (zat) 3-0

DIOS 2 - DEVO 1 3-3

Spaarnwoude 1 - DIOS 1 3-4

DIOS 2 - Spaarnwoude 2 4-0

VVSB 1 (zat) - DIOS 1 1-1

Training schema 2017/.2018 - Trainingschema
Auteur:     (Bestuursmededelingen)

 Het trainingschema voor alle elftallen is bekend. Klik hier om de pdf te openen