sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Lid worden - wijziging doorgeven

Met dit formulier kunt u zich aanmelden bij sv DIOS.
Adres wijzigen en/of andere mutaties kunt u per email voor geven aan ledenadministratie@dios.nl

Voor het opzeggen van ud lidmaatschap klik hier

LET OP:
Voor bepaalde leeftijdsklassen hanteert sv DIOS op dit moment een ledenstop.
Het inzenden van dit aanmeldformulier geeft derhalve geen garantie tot het lid worden van onze vereniging.
Na ontvangst van uw aanmelding zal het jeugdbestuur u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

 

Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in. Velden met een * zijn verplicht.
Persoonsgegevens lid
Geslacht *
Roepnaam *
Init. *
Achternaam *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Nationaliteit *
Beroep (bij jeugdleden het beroep van vader en/of moeder)
Bereikbaarheid
Telefoon *
Mobiel
E-mailadres *
Jeugdleden
Kinderen tot 16 jaar kunnen niet zelf hun eigen gegevens wijzigen. Vul daarom in het veld emailadres het emailadres van uw kind in en gebruik onderstaande velden voor uw eigen email ares. Indien uw kind geen eigen emailadres heeft, dan vult u in beide velden uw eigen emailadres in. Klik HIER voor meer informatie.
Email adres ouder 1
Email adres ouder 2
Adres *
Postcode *
Plaats *
Bij verhuizing vult u hieronder uw nieuwe adresgegevens in.
Nieuw adres
Nieuwe postcode
Nieuwe plaats
Eerder lidmaatschap
Bent u of is het betreffende lid eerder lid geweest van een andere voetbalvereniging?
Deze vragen zijn van belang omdat er eventueel overschrijving nodig is en toestemming van de KNVB als er de laatste drie jaar nog bij een andere vereniging gevoetbald is.
Nee Ja
Naam oude vereniging
Datum laatste wedstrijd
KNVB lidnummer
Contributie
Om het vele (vrijwillige) werk van de penningmeester te beperken kan de contributie alleen via automatische incasso (machtiging) worden voldaan.
Mocht u het achteraf niet eens zijn met het afgeschreven bedrag door welke omstandigheid ook, dan is het mogelijk binnen een bepaalde tijd de automatische inhouding alsnog ongedaan te maken.
IBAN Bankrekeningnr *
Ten name van *
Legitimatiebewijsnr *
Soort legitimatiebewijs *
Akkoordverklaring
De gegevens vermeld op dit ledenmutatieformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten.
Ik heb de gegevens naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de automatische incasso. Tevens verplicht ik mij tot betaling van contributie vanaf het moment van verzending. *
Ik ga ermee akkoord dat mijn adresgegevens aan anderen buiten de vereniging kunnen worden verstrekt in verband met sponsoractiviteiten of andere marketing- of reclameacties en onderzoeksdoeleinden voor zover dit ten gunste komt aan sv DIOS.
Ik ga akkoord met het vrijwilligersbeleid en het verrichten van clubtaken voor sv DIOS.
Dit formulier wordt verzonden naar de ledenadministratie. U ontvangt per e-mail een kopie voor uw eigen administratie.