sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Visie en ambitie 2023 - 2028

Het met veel plezier leren voetballen, van het laagste Recreatieniveau tot aan hoog Divisieniveau, binnen een vereniging waar plezier, ontwikkeling en normen en waarden de kernbegrippen zijn.

Deze meerjarige en gefaseerde investering in de jeugdafdeling, zal positieve gevolgen (groei kwaliteit en kwantiteit) hebben voor onze Seniorenafdeling.

Doelstellingen

Deze doelstellingen worden behaald door een gefaseerde aanpak in de periode 2023-2028, waarbij de basis bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Aanstellen Hoofd Opleiding selectie teams
  • Aanstellen Hoofd Jeugd Opleiding breedtesport
  • Vergroten aantal UEFA C en UEFA B gediplomeerde jeugdtrainers (naar 11 in 2028)
  • Implementatie voetbalvisie Dios
  • Integreren van aansluiting recreatief naar selectie
  • Toepassen op alle voetbalgroepen binnen de vereniging

Ten einde de gestelde doelen te bereiken, zullen we een aantal stappen moeten maken, waardoor we de ontwikkeling van onze Jeugd binnen Dios maximaal stimuleren, zowel binnen de Recreatieteams als de Selectieteams. We zullen beginnen met de aanstelling van een Hoofd Opleiding Selectie, waarbij de focus zal liggen op onze Selectieteams  en de aanstelling van een Hoofd Opleiding Breedtesport., met de focus op  Jongens, Meiden en G-teams.

Daarnaast richten we ons op de groei en uitbouw van het aantal UEFA C en B gediplomeerde trainers, mede op basis van de groei van het aantal selectieteams,

Deze inspanningen zullen hun vruchten afwerpen op de kwaliteit van DIOS spelers in het algemeen en dus ook van de DIOS Seniorenselectie en Recreatieteams.

Met dit plan willen we sv Dios helpen een kwalitatieve richting te bieden.

We willen letterlijk en figuurlijk met de gehele vereniging ontwikkelen! Voor de één betekent dat in een selectieteam voetballen, voor een ander betekent dat met vrienden vooral plezier beleven in een vriendenteam.

Deze voetbalvisie is een levend document, gevormd door de opgedane kennis/ervaring van de schrijvers van deze visie, gecombineerd met bestaande expertise vanuit de KNVB en verenigingen uit de top van het amateurvoetbal.

De visie wordt uitgewerkt en geïmplementeerd binnen zowel de Breedtesport, als de Selectieteams, de Meiden/Damesteams en binnen G-Voetbal.

Samenvatting:

Een gezonde en ambitieuze voetbalclub heeft een integrale trainingsmethodiek, leerlijn, speelstijl, een visie.  Vergelijk het gerust met het Basis- en voortgezet Onderwijs in Nederland: elk kind dient aan het eind van de schoolperiode te kunnen lezen, schrijven en rekenen.

Dat geldt ook voor voetballen bij Dios: wij willen onze trainers en trainsters helpen de kids alles te leren, wat bij voetbal hoort. Op een gestructureerde, gerichte en leuke manier, zodat elke trainer/trainster en elk kind maximaal plezier heeft in het spelletje. In welk team en op welke niveau je ook speelt.

Daarom zoeken we als club 2 Hoofden Jeugd Opleiding vanaf volgend seizoen:  1 voor de Breedtesport en 1 voor de Selectieteams. Die HJO’s krijgen als taak om al onze trainers te helpen onze kinderen zo goed mogelijk te leren voetballen, aan de hand van deze Voetbalvisie Dios.

Met als doel om alle Dios leden het volgende te bieden:

  • Meer voetbal plezier 
  • Meer ontwikkeling bij trainers/coaches  en spelers
  • Herkenbare, onderscheidende voetbalstijl Dios (1-4-3-3)
  • Betere resultaten door gerichte ontwikkeling spelers

 

Technisch Hart Dios


Voor de Voetbalvisie 2023-2028   klik hier om de pdf te openen