sv DIOS, voetbal sinds 1947
Hoofdsponsor

Arbitrage beleid sv Dios

Plezier hebben in het leiden van wedstrijden is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de scheidsrechter, onze eigen leden, hun ouders en natuurlijk de tegenpartij met aanhang. Het respect voor de beslissingen welke de scheidsrechter neemt is hierbij een belangrijke factor.

Mede door de groei van de vereniging is het meer kwantificeren en kwalificeren van de groep scheidsrechters een belangrijk speerpunt binnen de vereniging. De herkenbaarheid van de gekwalificeerde verenigingsscheidsrechter zal bijdragen aan de uitstraling welke de vereniging ten doel stelt.

sv Dios heeft er voor gekozen een actief beleid ten behoeve van arbitrage binnen de vereniging te voeren.

Organisatie & structuur

    Bestuur    
         
    Commissie arbitrage    
             
Senioren   Jeugd   Zaal   Academie
             
Coördinator   Coördinator    Coördinator   Coördinator 
             
    Wedstrijd coach       Praktijk begeleider
             

Primaire en secundaire doelen

  1. Doelstelling organisatie wedstrijden
  2. Doelstelling arbitrage academie
  3. Doelstelling kennisbank arbitrage
  4. Doelstelling kennis begeleiding en spelers

 

Het beleidsplan Arbitrage heeft als doel het bevorderen van de kwantitatieve en kwalitatieve inzet van scheidsrechters rondom trainings- en wedstrijdactiviteiten binnen de vereniging.

1 Organisatie wedstrijden
Het arbitrage online platform is beschikbaar voor de toewijzing van scheidsrechters aan wedstrijden. De aanstelling van de scheidsrechter wordt begeleidt door de coördinator arbitrage. De aanstelling geschied op basis van kwalificatie en door middel van vraag en aanbod met elkaar te verbinden.

2 Arbitrage academie
Om de kwaliteit van de scheidsrechters binnen de vereniging te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren is een goede opleiding en begeleiding een must. De scheidsrechter zal met de verkregen deskundighed en ervaring meer respect, acceptatie en een goed verloop van de wedstrijd kunnen bevorderen.

3 Kennisbank arbitrage
Via het menu arbitrage op de website worden de leden geinformeerd over de voetbal spelregels en de wijzigingen hierop. 

4 Kennis begeleiding en spelers
Periodiek zullen voor deze doelgroep (praktische) informatie momenten worden georganisseerd zodoende het spelregel niveau op peil te brengen/houden. De arbitrage agenda vindt u onder het menu arbitrage op de website.

Doelgroep

Arbitrage vanaf Onder 12 (D - jeugd)
Om ervoor te zorgen dat alle wedstrijden bij sv Dios goed worden gefloten, werken we met een arbitragebeleidsplan waarin de belangrijkste afspraken en ambities zijn vastgelegd. Vanaf 12 jarige leeftijd kan je deelnemen aan de opleiding pupillen scheidsrechter.

Onder 14 en 15 (C - jeugd)
Van jeugdspelers wordt verwacht dat zij zich actief opstellen als vrijwilliger binnen de club. Eén manier om dat te doen, is het fluiten van wedstrijden. sv Dios organiseert daarom voor alle leden van de 1e jaars C-jeugd een verplichte leerstraat. Daarbij kan het diploma pupillen scheidsrechter worden behaald. Ook voor senioren die hun scheidsrechtersdiploma in de jeugd niet hebben gehaald en voor ouders van jeugdleden, is er de mogelijkheid een cursus te volgen. Dit gaat via de KNVB met begeleiding van de sv Dios arbitrage academie.

Onder 16 en 17 (B - jeugd - verplicht spelregelbewijs)
Voor alle 2e jaars B jeugd is het behalen van het verplichte spelregelbewijs door de KNVB gëintroduceerd. Hiervoor worden jaarlijks de persoonlijke inlogcodes uitgegeven waarmee gestart kan worden met het behalen van het spelregelbewijs.

Onder 18 (A - junioren en Senioren)
Voor de A junioren en senioren biedt sv Dios de mogelijk tot het worden van verenigingsscheidsrechter. De (kandidaat) scheidsrechter wordt de mogelijkheid geboden de cursus verenigings scheidsrechter te volgen. Dit gaat via de KNVB met begeleiding van de sv Dios arbitrage academie.

Wedstrijd aanstellingen

  1. De toewijzing van de arbiter op een wedstrijd vind plaats op basis van hiërarchische volgorde; 1 Bonds aanstelling, 2 Club aanstelling, 3 Team aanstelling. De hoogste in rangorde zal de wedstrijd aanstelling verkrijgen
  2. Binnen 3 dagen voorafgaand aan de wedstrijddatum kan (bij beschikbare wedstrijd aanstelling) een team scheidsrechter worden aangesteld
  3. Het team arbitrage behoudt zich het recht aanstellingen van arbiters aan wedstrijden te wijzigen.
  4. Bij aanstelling van een teamarbiter wordt de begeleiding van het team verzocht dit aan te melden.
  5. Het ingeven van de official in sportlink geschiedt door de wedstrijd secretaris of teammanager zelf vlak voor aanvang van de wedstrijd.

Faciliteiten

Arbitrage Academie
Afhankelijk van de te volgen opleiding worden er specifieke faciliteiten door sv Dios aangeboden. Kijk voor deze faciliteiten onder de beschikbare opleidingen voor jeugd en senioren.

Arbitrage Talents
Arbitrage met een plus. sv Dios vindt dat het plezier bij het fluiten hoog in het vaandel staat en de mogelijkheid wordt geboden kennis en vaardigheden te vergroten, in het belang van scheidsrechters en spelers.
sv Dios heeft de arbitrage academie opgezet om de carriéremogelijkheden te bevorderen. Elke scheidsrechter die hoger op wil wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider.

Arbitrage Masterclass
Om uw kennis op peil te houden, zijn er voor de gevorderde scheidsrechters opfris- en bijscholingsmogelijkheden en worden er masterclasses gegeven.

Arbitrage online Platform
Voor de actief scheidsrechter wordt het arbitrage online platform beschikbaar gesteld. Met dit platform worden de aanstellingen van scheidsrechters aan wedstrijden voorzien en beheerd.